Novinky a aktuality

Výsledky PZ přijetí do vyššího ročníku

Na základě stanovených kritérií přijetí do vyššího ročníku (kvinta gymnázia) byl uchazeč ev.č. 721002 přijat bez přijímací zkoušky. Uchazeč ev.č. 721001 získal v přijímacím řízení 33 bodů z Čj a 0 bodů z Ma, čímž nesplnil podmínky přijímacího řízení přijetí do vyššího ročníku a nebyl přijat.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Hodina zeměpisu měla zajímavého hosta

Do online hodiny zeměpisu se v tercii připojil Petr Kubásek, šéfredaktor sportu České televize. Známá tvář z obrazovky především

Bse747e05_neymarkubasek

ze světa olympijských her, biatlonu, fotbalu, volejbalu a tenisu přiblížila žákům práci v televizním prostředí, cestování, potřeby se hýbat a vzdělávat se. Večer můžeme Petra Kubáska vidět jako reportéra fotbalového studia utkání Wales - Česko. Na fotografii Petr Kubásek s brazilskou fotbalovou hvězdou Neymarem při OH v Riu.

Mgr. Martin Vlášek, učitel zeměpisu


Důležité změny v PZ a MZ

Příjímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

Osmileté gymnázium

5. a 6. května 2021

Náhradní termíny jsou pro osmiletá studia 2. a 3. června 2021.

Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky.

Maturitní zkoušky

MŠMT posunulo termíny didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021. Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 (více informací v níže uvedeném odkazu).

Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 23. července 2021.

Ústní zkoušky profilové části navazující na část společnou (český jazyk, cizí jazyk) jsou nově pro maturanty dobrovolné. Povinnými zkouškami tedy zůstávají přihlášené didaktické testy (zde platí jiná úprava pro maturanty ze zdravotnických a obdobných škol, kteří absolvovali pracovní povinnost ve zdravotnictví nebo sociálních službách) a dále dvě ústní zkoušky, které si maturanti zvolili ve školní části (také cizí jazyk, který není navázán na DT ve společné části).

Úpravy maturitní zkoušky zde dne 10. 3. 2021

Další informace uvedeme po zvěřejnění metodiky ze strany MŠMT

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na SOŠ

Ředitel školy v rámci 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání Sociální činnost, jehož součástí je školní přijímací zkouška, rozhodl o nekonání těchto zkoušek. Tuto možnost si vyhradil v kritériích přijímacího řízení. Pořadí přijatých uchazečů budou pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel stanoveny na základě kritérií a zveřejněny nejdříve 19. května 2021.


2. kolo přijímacího řízení

Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel budou po vyhodnocení 1. kola vyhlášena 2. kola přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Do 12. března se mohou uchazeči hlásit do 5. ročníku 8-letého gymnázia (doplnění kvinty). O konání 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku 8-letého gymnázia (primy) rozhodne ředitel školy podle počtu odevzdaných zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Novinky v rozvrhu od 8. 3. 2021

Na těžkou studijní dobu reagujeme od 8. 3. 2021 změnami v rozvrzích tříd. Snažili jsme se online hodiny umístit převážně do dopoledních hodin. Do rozvrhů jsme přidali třídnické hodiny (značené TP) a ve všech třídách se postupně objeví psychologická podpora.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Online soutěž v anglickém jazyce

24. 2 2021 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii mladších žáků. Vítězkou se stala Bára Antošová ze sekundy. Všem žákům děkujeme za účast a Báře budeme držet palce v kole okresním.

PK cizích jazyků


I v březnu pokračujeme v distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 probíhá výuka podle protiepidemického systému PES v 5. stupni, což znamená, že se všechny třídy naší školy vzdělávají distančně. O dalším průběhu vzdělávání vás budeme včas informovat. Povoleny jsou individuální konzultace v režimu jeden učitel a jeden žák. Konzultace jsou vždy na domluvě učitele a žáka. Jídelna opět přechází do režimu, kdy se v jídelně mohou stravovat pouze zaměstnanci přítomní na pracovišti a žáci v prezenční výuce. Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho odebrat s sebou v jídlonosiči. Obědy si musí přihlásit.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Výuka je v prezenční i distanční formě povinná pro všechny žáky.

Pro žáky jsou také k dispozici prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluvená.

--------------

Při pobytu ve škole musí všechny osoby dodržovat nařízená hygienická opatření:

1) Povinnost mít zakrytá ústa ústenkou, rouškou, šátkem, šálou, 2) povinnost opakované řádné dezinfekce rukou, 3) časté větrání tříd (doporučujeme žákům vzít si s sebou do školy teplejší oděv, okna mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího!!!), 4) dodržování odstupu a nemísení tříd, skupin.

Ve škole během výuky bude probíhat opakovaná dezinfekce míst, kterých se žáci a pedagogové často dotýkají (zábradlí, kliky…). Ve třídách je aplikována permanentní dezinfekce.

Stravovat se ve školní jídelně mohou pouze žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. Žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd do jídlonosiče v době od 10 do 11 hodin.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.