Novinky a aktuality


Jedinečná příležitost! Krkonošské gymnázium partnerem Americam Academy

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola se jako první pilotní veřejná škola stala partnerem mezinárodně uznávané instituce American Academy se sídlem v Praze.

Aa_krgym_letak-001 Aa_krgym_letak-002

V rámci tzv. duálního programu bude takto pro naše studenty možné studovat American Academy online a získat tak v posledním roce studia jak české maturitní vysvědčení, tak i High School Diploma, který může českým studentům významně usnadnit cestu na zahraniční vysoké školy (viz výše uvedený leták). Nespornou výhodou programu je i fakt, že jde o studium ostatních předmětů v anglickém jazyce.

Jelikož půjde o první ročník naší vzájemné spolupráce, kdy se studentům bude tato možnost nabízet, gymnázium má připraveno pro případné zájemce pouze 25 míst (uvedená cena v letáku 12 500 Kč/rok platí při plném počtu zájemců, při nižším počtu zájemců může být cena max. 20 000 Kč/rok). 

Studium bude otevřené pro studenty budoucí kvinty a sexty a pro studenty budoucí kvarty ve formě tzv. přípravného ročníku. Předpokladem studia je vážnější zájem o anglický jazyk a všeobecné vzdělávání. Přihlášky budou koordinátoři přijímat od žáků školy od 12. do 19. května 2021. Výběr žáků do programu proběhne na základě posouzení komise školy a American Academy.

Více informací u koordinátorů projektu: baresj@gymvr.cz (Mgr. Jaroslav Bareš, pracoviště Vrchlabí), kocova@gymhost.cz (Mgr. Zuzana Kočová, pracoviště Hostinné)

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


2. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia formou přijetí do vyššího ročníku. 

Kriteria 2. kola přijetí do vyššího ročníku (kvinta gymnázia)

Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel budou po vyhodnocení 1. kola vyhlášena 2. kola přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. O konání 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku 8-letého gymnázia (primy) rozhodne ředitel školy podle počtu odevzdaných zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Mimořádné opatření pro uchazeče o střední vzdělávání, podmínky účasti při JPZ

Vážení rodiče uchazečů, vážení uchazeči,

níže je část textu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které řeší povinnost uchazečů dodržet pravidla související s epidemiologickou situací.

Krkonošské gymnázium a SOŠ nebude z kapacitních důvodů provádět testování uchazečů. Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se antigennímu testování ve své kmenové základní škole.

Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním výsledku antigenního testu POC nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 či doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (viz výše), škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. 

Celý text naleznete na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-u-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADch-zkou%C5%A1ek-s-platnost%C3%AD-od-26.-dubna-2021.pdf

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud:

  1. a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad může uchazeč nahradit:

  1. a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Stavební úpravy ve škole

V budově školy v Hostinném se v koronavirové době podařilo zrekonstruovat sociální zařízení ve všech patrech budovy a zahájit dlouho očekávanou výměnu oken. 

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Beseda s viroložkou

Viry a očkovaní jsou v dnešní době velmi aktuální témata. Díky vstupu paní doktorky Marcely Pávové z ÚOCHB AVČR do online hodiny chemie se žáci třídy sexty mohli dozvědět mnoho zajímavých věcí nejen o virech obecně, ale i o práci s nimi,  jejich užitečnosti a důležitosti očkování. Beseda vzbudila zájem i u žáků jiných ročníků, kteří neváhali, a volný čas využil k rozšíření svých obzorů.

Zuzana Štefanová, učitelka chemie

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfgfwZeJcsQi2XZGtfpoc4u6ivnunS5mOyZw&usqp=CAU

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYFB9eDRE-0yoTxNg68Gs7NWsMpqPwc5-NtA&usqp=CAU


Od 3.5. se část žáků vrátí do lavic

Po dlouhé době se ve škole opět objeví žáci. Prezenční výuka se zatím týká pouze žáků nižšího gymnázia. V pondělí 3. 5. 2021 se do rotační prezenční výuky vrátí žáci primy a sekundy. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce. V dalším týdnu (od 10. 5.) by do lavic měli usednout žáci tercie a kvarty.

K testování budou použity samoodběrové testy s odběrem vzorku z přední části nosu (postup testování není složitý). Přehled situací, kdy se žák nemusí ve škole testovat a je možné testování nahradit jiným dokladem, naleznete v článku níže.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci používat zakrytí úst a nosu (chirurgická rouška nebo rouška splňující obdobné parametr), dodržovat hygienu rukou a nezbytný odstup (alespoň 1,5 m). Výjimku tvoří pouze doba konzumace svačiny nebo oběda (obědy si v případě zájmu nezapomeňte včas objednat). Dostatečný počet roušek si žáci přinesou s sebou, v případě nouzové situace budou náhradní roušky k dispozici ve škole.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák umístěn do izolace nebo rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu ze školy.

Souhlas s odchodem žáka ze školy

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Oprava zaslaných kritérií

Vážení uchazeči, zákonní zástupci uchazečů,

poštou Vám byly zaslány informace a kritéria příjímacího řízení, ve kterých byly upraveny termíny přijímacích zkoušek. Bohužel jsme Vám zaslali upravené termíny v chybné verzi kritérií, ve které jsou nesprávně uvedena hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení. Dle zákona platí kritéria zveřejněná do 31. ledna. Tímto se Vám omlouváme a v odkazech uvádíme platná kritéria přijímacího řízení, která Vám zároveň zasíláme poštou.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Změny termínů výsledků přijímacího řízení a informace o 2. kole přijímacího řízení

Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel se v letošním roce nekonaly přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati na základě stanovených kritérií. Pořadí přijatých uchazečů bude pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel zveřejněno nejdříve 19. května 2021. Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Pro obor 8-letého gymnázia bude 2. kolo vyhlášeno pouze v případě nenaplnění kapacity oboru v 1. kole přijímacího řízení. Termíny a kritéria 2. kola budou zveřejněna na začátku června 2021.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Výsledky PZ přijetí do vyššího ročníku

Na základě stanovených kritérií přijetí do vyššího ročníku (kvinta gymnázia) byl uchazeč ev.č. 721002 přijat bez přijímací zkoušky. Uchazeč ev.č. 721001 získal v přijímacím řízení 33 bodů z Čj a 0 bodů z Ma, čímž nesplnil podmínky přijímacího řízení přijetí do vyššího ročníku a nebyl přijat.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Hodina zeměpisu měla zajímavého hosta

Do online hodiny zeměpisu se v tercii připojil Petr Kubásek, šéfredaktor sportu České televize. Známá tvář z obrazovky především

Bse747e05_neymarkubasek

ze světa olympijských her, biatlonu, fotbalu, volejbalu a tenisu přiblížila žákům práci v televizním prostředí, cestování, potřeby se hýbat a vzdělávat se. Večer můžeme Petra Kubáska vidět jako reportéra fotbalového studia utkání Wales - Česko. Na fotografii Petr Kubásek s brazilskou fotbalovou hvězdou Neymarem při OH v Riu.

Mgr. Martin Vlášek, učitel zeměpisu


Důležité změny v PZ a MZ

Příjímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

Osmileté gymnázium

5. a 6. května 2021

Náhradní termíny jsou pro osmiletá studia 2. a 3. června 2021.

Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky.

Maturitní zkoušky

MŠMT posunulo termíny didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021. Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 (více informací v níže uvedeném odkazu).

Praktické maturitní zkoušky oboru Sociální činnost se uskuteční 20. dubna 2021.

Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 23. července 2021. Na pracovišti v Hostinném se ústní zkoušky konají 7. - 9. 6. 2021.

Ústní zkoušky profilové části navazující na část společnou (český jazyk, cizí jazyk) jsou nově pro maturanty dobrovolné. Povinnými zkouškami tedy zůstávají přihlášené didaktické testy (zde platí jiná úprava pro maturanty ze zdravotnických a obdobných škol, kteří absolvovali pracovní povinnost ve zdravotnictví nebo sociálních službách) a dále dvě ústní zkoušky, které si maturanti zvolili ve školní části (také cizí jazyk, který není navázán na DT ve společné části).

Úpravy maturitní zkoušky zde dne 10. 3. 2021

Další informace uvedeme po zvěřejnění metodiky ze strany MŠMT

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na SOŠ

Ředitel školy v rámci 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání Sociální činnost, jehož součástí je školní přijímací zkouška, rozhodl o nekonání těchto zkoušek. Tuto možnost si vyhradil v kritériích přijímacího řízení. Pořadí přijatých uchazečů budou pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel stanoveny na základě kritérií a zveřejněny nejdříve 19. května 2021.


Novinky v rozvrhu od 8. 3. 2021

Na těžkou studijní dobu reagujeme od 8. 3. 2021 změnami v rozvrzích tříd. Snažili jsme se online hodiny umístit převážně do dopoledních hodin. Do rozvrhů jsme přidali třídnické hodiny (značené TP) a ve všech třídách se postupně objeví psychologická podpora.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Online soutěž v anglickém jazyce

24. 2 2021 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii mladších žáků. Vítězkou se stala Bára Antošová ze sekundy. Všem žákům děkujeme za účast a Báře budeme držet palce v kole okresním.

PK cizích jazyků


I v březnu pokračujeme v distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 probíhá výuka podle protiepidemického systému PES v 5. stupni, což znamená, že se všechny třídy naší školy vzdělávají distančně. O dalším průběhu vzdělávání vás budeme včas informovat. Povoleny jsou individuální konzultace v režimu jeden učitel a jeden žák. Konzultace jsou vždy na domluvě učitele a žáka. Jídelna opět přechází do režimu, kdy se v jídelně mohou stravovat pouze zaměstnanci přítomní na pracovišti a žáci v prezenční výuce. Žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho odebrat s sebou v jídlonosiči. Obědy si musí přihlásit.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Výuka je v prezenční i distanční formě povinná pro všechny žáky.

Pro žáky jsou také k dispozici prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluvená.

--------------

Při pobytu ve škole musí všechny osoby dodržovat nařízená hygienická opatření:

1) Povinnost mít zakrytá ústa ústenkou, rouškou, šátkem, šálou, 2) povinnost opakované řádné dezinfekce rukou, 3) časté větrání tříd (doporučujeme žákům vzít si s sebou do školy teplejší oděv, okna mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího!!!), 4) dodržování odstupu a nemísení tříd, skupin.

Ve škole během výuky bude probíhat opakovaná dezinfekce míst, kterých se žáci a pedagogové často dotýkají (zábradlí, kliky…). Ve třídách je aplikována permanentní dezinfekce.

Stravovat se ve školní jídelně mohou pouze žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. Žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd do jídlonosiče v době od 10 do 11 hodin.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.