Krkonošské gymnázium a SOŠ nabízí od šk. roku 2018/2019 na pracovišti v Hostinném následující studijní obory:


Osmiletý obor


Gymnázium 79-41-K/81

- osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium

- maturitní obor

- moderně koncipované vzdělání na tradičních základech

- vysoká úspěšnost při přijímání na vysoké škol

- všebecné vzdělání a přehled do profesního života

- posílená výuka cizích jazyků, matematiky, biologie, fyziky a chemie

Informace zde


Čtyřleté obory


Sociální činnost 75-41-M/01

- vysoce společensky uplatnitelná profese

- maturitní obor

- atraktivní zaměření

- okamžitá zaměstnatelnost, připravenost k dalších studiím

- v tomto oboru není povinná maturita z matematiky

Informace zde

 

Gymnázium 79-41-K/81 - kvinta

- doplnění kvinty, všeobecně zaměřené gymnázium

- moderně koncipované vzdělání na tradičních základech

- vysoká úspěšnost při přijímání na vysoké školy, všebecné vzdělání a přehled do profesního života

- posílená výuka cizích jazyků, matematiky, biologie, fyziky a chemie (laboratorní cvičení)

Informace zde


Tříletý obor


Ošetřovatel - 53-41-H/01

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Informace zde


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.