Sociální činnost

Obor: SOCIÁLNÍ ČINNOST

kód: 75-41-M/01 Sociální činnost


- délka studia: 4 roky
- ukončení studia: maturitní zkouška
- souvislá i průběžná praxe přímo na pracovištích nejen v České republice, ale i v Německu
- možnost individuální volby pracoviště pro souvislou praxi dle zaměření studenta
- nabídka kurzů cizího jazyka, příprava na zkoušku FCE
- odborné exkurze (žáci se účastní odborných exkurzí, poznávacích zahraničních zájezdů, projektových dnů, výměnných pobytů v rámci projektů EU)

Obor vzdělání Sociální činnost je určen pro všechny, kteří se při svém povolání chtějí orientovat na práci v sociální oblasti, chtějí se podílet na zajišťování sociálních služeb a poskytovat přímou péči sociálně hendikepovaným lidem všech věkových kategorií a s různým typem postižení. V současné době mají žáci možnost studovat obě zaměření současně tak, aby jim byla poskytnuta co nejširší možnost dalšího uplatnění v oboru. Absolventi se uplatní jako pracovníci ve všech pobytových i denních zařízeních pro osoby všech věkových kategorií s různými typy postižení, v terénní pečovatelské službě, v domovech seniorů, jako osobní asistenti klientů sociálních služeb v domácí péči a v různých charitativních organizacích. Absolvováním studia získají dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci a také odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Absolventi mají předpoklady k pokračování ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.


Uplatnění absolventů:
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získává odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
- naši absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, orientují se v managementu sociálních služeb a jsou připraveni pro další studium k doplnění kvalifikace v oboru dle platné legislativy
- pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních i pobytových zařízeních a v terénních a asistenčních sociálních službách, (domovy důchodců, ústavy sociální péče pro lidi s různým postižením, charitativní organizace, speciální mateřské a základní školy, denní stacionáře, domy pro seniory)


ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Odborné vzdělávání je zajištěno ve specializovaných odborných učebnách. Odborné znalosti se zaměřením na řízení v sociálních službách získávají žáci např. v předmětech sociální služby, ekonomika, právo. Vzhledem ke vzrůstající poptávce po kvalifikovaných pracovnících v sociálních službách v zahraničí je kladen důraz i na studium anglického nebo německého jazyka. Počínaje druhým ročníkem absolvují žáci souvislé i průběžné praxe na smluvních pracovištích školy. Žákům je umožněno konat praxe i na pracovištích podle svého zájmu a vlastního výběru. Jsou organizovány odborné exkurze a stáže na specializovaných pracovištích sociálních služeb doma i v zahraničí.

- absolventi najdou také uplatnění i mimo svůj obor v různých profesích ekonomického typu, například v administrativě a ve státní správě
- řada absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných školách, na vysokých školách a univerzitách státních i soukromých buď v oboru sociální péče, nebo v různých ekonomických oborech
- možnost uplatnění v oboru i v zahraničí

Odborné předměty jsou doplněny o Podnikání a marketing, Administrativu a mediální komunikaci a Řízení sociálních služeb.


OSOBNÍ ASISTENCE

Odborné vzdělávání je zajištěno ve specializovaných odborných učebnách. Odborné znalosti se zaměřením na osobní asistenci získávají žáci např. v předmětech sociální služby, pečovatelství a somatologie. Vzhledem ke vzrůstající poptávce po kvalifikovaných pracovnících v sociálních službách v zahraničí je kladen důraz i na studium anglického nebo německého jazyka. Počínaje druhým ročníkem absolvují žáci souvislé i průběžné praxe na smluvních pracovištích školy. Žákům je umožněno konat praxe i na pracovištích podle svého zájmu a vlastního výběru. Jsou organizovány odborné exkurze a stáže na specializovaných pracovištích sociálních služeb doma i v zahraničí.

Naši absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb, jsou připraveni pro poskytování přímé obslužné péče o klienty. pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních i pobytových zařízeních a v terénních a asistenčních sociálních službách, (domovy důchodců, ústavy sociální péče pro lidi s různým postižením, charitativní organizace, speciální mateřské a základní školy, denní stacionáře, domy pro seniory).
- možnost uplatnění v oboru i v zahraničí
- souvislá i průběžná praxe přímo na pracovištích nejen v České republice, ale i v Německu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.