Docházkový a stravovací systém, ISIC

Od školního roku 2016/2017 je škola napojena na nový docházkový a stravovací systém od společnosti VIS Plzeň. Docházkový systém se týká žáků a zaměstnanců školy, stravovací systém se mění pro všechny strávníky ve školní jídelně. 


Docházkový systém

Žáci a zaměstnanci vstupují do hlavní školní budovy pomocí čipů nebo ISIC karet. Čtečky jsou umístěny u hlavního vchodu (velké dřevěné dveře) a u dveří oddělující hlavní budovu školy a vestibul (bufet). 


Stravovací systém

Podstatných změn se dočkal také již nevyhovující systém ve školní jídelně. Zalaminované kartičky nahradily čipy nebo ISIC karty. Jeden objednávkový terminál je umístěn ve školní jídelně, druhý ve vestibulu školy (u bufetu). Záloha na čip je 120 Kč.


ISIC karty

Opět nabízíme naším současným i budoucím žákům možnost vydání průkazu ISIC. Stávající držitelé průkazů ISIC mohou požádat o prodloužení platnosti průkazu prostřednictvím revalidačních známek. Informace získáte v kanceláři školy. Současným držitelům ISIC karty, kteří budou mít zájem o prodloužení platnosti na další školní rok (180 Kč), vymění firma ISIC průkaz za nový zdarma (jiná technologie na nové systémy). Ti, kteří si platnost neprodlouží a budou ISIC využívat jen jako přístupovou kartu do docházkového a stravovacího systému ji firma ISIC vymění za poplatek 50 Kč. Cena nového uživatele ISIC karty je 290 Kč.

ISIC je mezinárodní studentský průkaz, který je ve 130 zemích světa používán jako potrzení o statusu studenta. S tím jsou spojeny studentské slevy.

Vážení rodiče,

   rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako čipová karta na vstup do školy/do jídelny. Nemusíte již tedy svému synovi/své dceři pořizovat speciální čip.
 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.
 • Školní ISIC je levnější!
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)

(ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)

Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě: MHD nejen v krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR, některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
 • Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu

Jak si ISIC objednat?

   O průkazy ISIC se na naší škole stará pan/paní ……………. Žádost o vydání průkazu, kterou jste obdrželi spolu s tímto dopisem, prosím vyplňte, podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě na škole spolu s fotografií průkazového formátu a poplatkem 290 Kč. Hotový průkaz Vám bude vydán při nástupu do studia.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.