Hodnocení profilové části

Způsob hodnocení profilových zkoušek


Každá zkouška profilové zkoušky je hodnocena samostatně.

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice

  • 1 - výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatečný
  • 5 -  nedostatečný

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také jednotlivé části zkoušky.

Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Německý jazyk - hodnocení písemné zkoušky

 

Max. bodů

Poslech

2O

Čtení a jazyková kompetence

52

Slohová práce

36

Celkový počet bodů

108

CELKOVÁ ZNÁMKA Z PÍSEMNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

BODY

PROCENTA

ZNÁMKA

108 – 93

100% - 86%

1

92-78

85% - 72%

2

77-63

71% - 58%

3

62-48

57% - 45%

4

47-0

44% - 0

5

 

Hranice úspěšnosti u písemné zkoušky: 44%

Celková známka z maturitní zkoušky – německý jazyk: 50% písemná zkouška, 50% ústní zkouška

 

Ruský jazyk – hodnocení písemné zkoušky

________________________________________

Poslech – 1. část                                                    max. 10 bodů (max. 2,5 bodu za každou úlohu)

Poslech – 2. část                                                    max. 20 bodů (max. 2,5 bodu za každou úlohu)

Čtení a jazyková kompetence – 1. část                     max. 10 bodů (max. 2 body za každou úlohu)

Čtení a jazyková kompetence – 2. část                     max. 10 bodů (max. 2 body za každou úlohu)

Čtení a jazyková kompetence – 3. část                     max. 15 bodů (max. 1 bod za každou úlohu)

Písemný projev                                                      max. 20 bodů

___________________________________________________________________________

Celkem:                                                         max. 85 bodů

Hranice úspěšnosti u písemné zkoušky: 44%

Celková známka z maturitní zkoušky – ruský jazyk: 50% písemná zkouška, 50% ústní zkouška

Další vzniklé situace se řídí podle § 24 a §25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Hostinné 2.4.2019                                          Mgr. Martin Vlášek

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.