Školní metodička prevence

Školní metodik prevence
Mgr. Doubrava Dřízhalová
Úspěšně ukončila studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 503/2004 Sb. Studium bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Primární prevence 2019 - 2020

15.10. 2019 10,45-13,00 1O

16.10.2019 13,15-15,15 2S

23.10.2019 13,30-15,00 pss

5.11.2019 7,55-9,30 prima

5.11.2019 9,50-11,30 sekunda

22.11.2019 7,55-9,30 tercie

22.11.2019 9,50-11,30 kvarta

Leden - další třídy dle potřeby.


Preventivní program školy 2019 - 2021


Přílohy:

Návykové látky
Poruchy příjmu potravy
Kyberšikana
Vandalismus
Záškoláctví
Tabák

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.