Gymnázium a SOŠ Hostinné

 • obor všeobecného vzdělávání gymnázia pro přípravu na studium vysoké školy
 • obor odborného vzdělávání pro atraktivní a vysoce uplatnitelnou profesi
 • zaměření oboru SOŠ - management sociálních služeb/osobní asistence
 • úspěšnost maturantů při maturitní zkoušce - 100% (více než polovina třídy odmaturovala s vyznamenáním)
 • úspěšnost přijetí absolventů gymnázia na vysokou školu (ve šk. roce 2015/2016 - 100%)
 • mladý a perspektivní tým pedagogů
 • klidné a rodinné prostředí s individuálním přístupem k žákům
 • jazykové kurzy, přípravný kurz ke zkoušce FCE
 • odborné exkurze, besedy a přednášky
 • zahraniční praxe pro studenty SOŠ v Německu - info
 • získání zkušeností a kontaktů pro budoucí zaměstnání
 • snaha zlepšit prestiž sociálních pracovníků, jako tomu je v zahraničí, kde je péče o handicapované a staré lidi vysoce společensky ceněna
 • výměnné zahraniční pobyty a projekty
 • školní akce (Majáles, Den Země, olympiáda školy, vánoční besídka)
 • výhodná poloha školy pro dojíždění (dojezdový čas z Trutnova a Vrchlabí do 30 minut)
 • možnost ubytování v internátu
 • moderní a barevné prostředí
 • ve všech třídách multimediální a výpočetní technika
 • školní knihovna s klubem (více než 3500 publikací)
 • jazyková učebna
 • odborné učebny a laboratoře
 • společenská zasedací místnost
 • školní jídelna (denně výběr ze tří jídel, školní bufet)
 • sportovní zázemí (velká tělocvična, malá tělocvična, posilovna, gymnastický sál)
 • sportovní kurzy (lyžařský, cyklistický, tábornický, vodácký)
 • společenské akce (maturitní plesy, předávání maturitního vysvědčení)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.