Seznam učebnic pro výuku na nižším gymnáziu

Uceb


Seznam učebnic pro 1.S (2017/2018)


Seznam učebnic pro nižší gymnázium (.pdf)


PRIMA

 • Český jazyk

Český jazyk učebnice pro ZŠ a víceletá gym. Plzeň: Fraus, 2003.
Čítanka. Učebnice pro ZŠ a víceletá gym. Plzeň: Fraus, 2003.
Čítanka 6. ročník ZŠ, Fortuna Praha, 1995, 176-762-95

 • Anglický jazyk

prima - English Plus 1 (OUP)

 • Německý jazyk

Dusilová, Doris a kol.: Sprechen Sie Deutsch? 1. díl. Praha: Polyglot.

 • Dějepis

Dějepis 6, Fraus, 2011, kolektiv autorů

 • Zeměpis

Planeta Země a její krajiny. SPN, 50641, Praha 2000.

 • Občanská výchova

Občanská výchova 6 - učebnice pro ZŠ. Fraus, Praha 2012.

 • Hudební výchova

Hudební výchova. 6. ročník ZŠ. Fortuna, 176-462-97, Praha 1997.

 • Matematika

Matematika 1. Prometheus, 97 11 247, Praha 1997
Matematika 2. Prometheus, 97 11 248, Praha 1997
Matematika 3. Prometheus, 97 11 252, Praha 1997
Sbírka úloh z matematiky I. pro 6. a 7. ročník ZŠ. SPN, 52681, Praha 2004.

 • Fyzika

RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2004, ISBN 80-7238-210-1.
RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 6 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2004, ISBN 80-7238-328-0.

 • Biologie

Přírodopis pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Fraus, 2010, kolektiv autorů


SEKUNDA

 • Český jazyk

Český jazyk pro 7. Fraus 2004, Plzeň.
Čítanka pro 7. Čeříková, Plzeň 2004 Fraus.

 • Anglický jazyk

English Plus 2 (OUP)

 • Německý jazyk

Dusilová, Doris a kol.: Sprechen Sie Deutsch? 1. díl. Praha: Polyglot.

 • Dějepis

Dějepis 7, Fraus, 2011, kolektiv autorů

 • Zeměpis

Zeměpis II, zeměpis světa 51651.

 • Občanská výchova

Občanská výchova 7 - učebnice pro ZŠ. Fraus, Praha 2013.

 • Hudební výchova

Hudební výchova. 7. ročník ZŠ, Mihule. SPN Praha 1993, 2117004.

 • Matematika

Matematika pro 7. ročník. Prof. RNDr. J. Cihlář, CSc., PaedDr. M. Zelenka

 • Fyzika

RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005, ISBN 80-7238-431-7.
RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 7 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005, ISBN 80-7238-432-5.

 • Chemie

Základy chemie 1, Beneš, Fortuna 2004, Praha.

 • Biologie

Přírodopis 7 - učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus, 2005, kolektiv autorů


TERCIE

 • Český jazyk

Český jazyk pro 8, Krausová, Fraus 2005, 159 Kč.
Čítanka pro 8, Lederbuchová, Fraus 2005, 159 Kč.

 • Anglický jazyk

English Plus 2, 3 (OUP)

 • Německý jazyk

Dusilová, Doris a kol.: Sprechen Sie Deutsch? 1. díl. Praha: Polyglot.

 • Dějepis

Dějepis 8, Fraus, 2011, kolektiv autorů

 • Zeměpis

Zeměpis 8 - Evropa, Scientia Praha.
Zeměpis 8 - Česká republika, Fortuna Praha 1997.

 • Občanská výchova

Občanská výchova 8 - učebnice pro ZŠ. Fraus, Praha 2013.

 • Hudební výchova

Hudební výchova 8. ročník ZŠ, SPN 1994, Praha 176-466-94.

 • Matematika

Matematika 1, Odvárko, Kadleček. Praha 2004, Prometheus, 9711260.
Matematika 2, Odvárko, Kadleček. Praha 2004, Prometheus, 9711261.
Matematika 3, Odvárko, Kadleček. Praha 2004, Prometheus, 9711262.
Sbírka úloh z matematiky I. pro 6. a 7. ročník ZŠ, J. Trejbal. SPN, 52681.

 • Fyzika

RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2006, ISBN 80-7238-525-9.
RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 8 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2006, ISBN 80-7238-526-7.

 • Chemie

Základy chemie 1, Fortuna, Praha 1993 176-199-93.
Základy chemie 2, Fortuna, Praha 2003 176-200/3-03.

 • Biologie

Přírodopis 8 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus, 2006, kolektiv autorů


KVARTA

 • Český jazyk

Český jazyk 9, Krausová, Fraus 2006 Plzeň.
Čítanka 9, Lederbuchová, Fraus 2006 Plzeň.
Výprava do světa literatury, Beránková, Fortuna 1993 Praha 176-256-94.

 • Anglický jazyk

English Plus 3 (OUP)

 • Německý jazyk

Dusilová, Doris a kol.: Sprechen Sie Deutsch? 1. díl. Praha: Polyglot.

 • Dějepis

Dějepis 9, Fraus, 2011, kolektiv autorů

 • Zeměpis

Zeměpis, Chalupa, Demek, SPN Praha 1998, 51671.

 • Občanská výchova

Občanská výchova 9 - učebnice pro ZŠ. Fraus, Praha 2014.

 • Hudební výchova

Hudební výchova 9, Charalambidis, SPN 2002 Praha, 52191.

 • Matematika

Matematika 1, Odvárko, Kadleček. Praha: Prométheus, 2000, 9711270.
Matematika 2, Odvárko, Kadleček. Praha: Prométheus, 2000, 9711271.
Matematika 3, Odvárko, Kadleček, Praha 2001 Prometheus, 9711272.
Sbírka úloh z matematiky I. pro 8. a 9. ročník ZŠ, J. Trejbal. Praha: SPN, 2000, 52691.

 • Fyzika

RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007, ISBN 978-80-7238-617-8.
RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 9 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2007, ISBN 978-80-7238-619-2.

 • Chemie

Základy chemie 2, Beneš, Pumpr, Fortuna Praha 1995, 176-200-95.

 • Biologie

Přírodopis 9 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.