Volitelné předměty

Žáci v průběhu studia plní dle zájmu a aktuálního ŠVP volitelné předměty.

Gymnázium - volitelné předměty

3. ročník (septima) - 4 hodiny týdně

4. ročník (oktáva) - 4 hodiny týdně

Seminář společensko-vědní

Seminář biologicko-chemický

Seminář matematicko-fyzikální

Seminář psychologický

Business English

Zeměpisný seminář

Seminář českého jazyka a literatury

ŠOŠ - volitelné předměty

4. ročník - 4 hodiny týdně

Seminář z cizích jazyků

Seminář českého jazyka a literatury


Změna volitelného předmětu může být žákovi povolena na základě žádosti. Se změnou volitelného předmětu (VP) musí souhlasit vyučující nového VP a vedení školy, žák ji dá na vědomí vyučujícímu stávajícího VP. Žádost o změnu VP odevzdá žákyně či žák zástupkyni ředitele. Dokud není žádost vyřízena, nemůže žák ani žákyně změnit VP (seminář). V případě povolení změny VP určí vedení školy termín vykonání případné rozdílové zkoušky eventuálně zkoušky na doplnění klasifikace.

Pravidla změny VP:

Změny VP do 14 dnů od zahájení výuky: změnu VP je možno povolit bez písemné žádosti pouze po konzultaci s vyučujícími a vedením školy.

Změny po tomto termínu: lze realizovat na základě písemné žádosti. Vyučující stanoví rozdílovou zkoušku za probranou část učiva. Po 31.10. již změny VP v 1. pololetí nebudou možné.

Další změny je možné realizovat pouze u VP v nematuritním ročníku (septima) na začátku 2. pololetí, a to nejpozději do 15. března. Podmínkou je vykonání rozdílové zkoušky za 1. pololetí a případně následné zkoušky na doplnění klasifikace za 2. pololetí. V maturitním ročníku nelze VP po 31. 10. již změnit.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

Telefontelefon

E-maile-mail

Facebookfacebook.com

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné

Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:

Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Vzdělávací aktivity

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.

Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.

Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.

V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.

Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.

Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.

Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.

V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.