(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  1.  (Hožová Veronika, 9)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Čj

IVT
Mm
(8)


Ši

Čj

Aj (Aj1)
Šk

Ma
Št
(6)

       

Aj (Aj2)
Šk

 
Ú
t

 

Fy
To
(10)


Ši
(2)

Ma
Št
(6)

Bi
Mt
(7)

Aj (Aj2)
Šk
(12)

Aj (Aj1)
Šk
(12)

       

 
S
t

 

IVT
Mm
(8)

Tv (Dív)
Šk
(Tvv)

Ze
Ko
(3)

Čj

Ma
Št

Aj (Aj1)
Šk

Aj (Aj2)
Šk
(12)

     

Tv (Chl)
Mm
(Tvm)

 
Č
t

 

Ze
Ko
(3)

Ma
Št

Aj (Aj1)
Šk

Čj

Fy
To
(10)

Bi
Mt
(7)

       

Aj (Aj2)
Šk

 
P
á

 

Čj

Tv (Dív)
Šk
(Tvm)

Eh
Dv
(13)

Ev
Dv
(1)

Ev
Dv
(1)

Ov
(1)

       

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  1.S  (Šitinová Kateřina, 11)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ma
As
(13)

Čj
Dv

Aj
Šk
(5)

Aj
Šk
(5)


Ši
(2)

Inf
Gr
(8)

Tv
As
(Tvv)

     

 
Ú
t

 

Obv
Dd
(Sm)

Obv
Dd
(Sm)

Ps
Šn
(4)

Som
Po
(12)

Vv
Dv
(1)

Vv
Dv
(1)

Čj
Dv
(1)

     

 
S
t

 

Ma
As
(9)

On
Ši
(9)

Sp
Šn
(12)

Aj
Šk
(8)

Som
Po
(4)

Zpv
Po
(4)

       

 
Č
t

 

Čj
Dv

Aj
Šk
(12)

Hdv
Dv
(13)

Ps
Šn

Zpv
Po
(4)

Som
Po
(4)

       

 
P
á

 

On
Ši
(2)

Čj
Dv
(2)

Ma
As
(3)


Ši
(2)

Tv
As
(Tvm)

Sp
Šn

       

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  2.  (Špačková Radka, 7)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

IVT
Mm
(8)

Čj
(6)

Ma
Šp


Ši
(2)

Nj (NJ)
Gr
(12)

Fy
To
(10)

       

Rj (Rj)
Fi

 
Ú
t

 

Ze
Ko
(3)

Aj (Aj1)
Mt
(9)


Ši
(2)

Čj
(3)

AC: Bi
Šp

AC: Bi
Šp

       

Aj (Aj2)
Šk
(3)

BD: Ev
Ma
(2)

BD: Ev
Ma
(2)

 
S
t

 

Čj
(2)

Tv (Dív)
Šk
(Tvv)

Nj (NJ)
Gr

Ma
Šp
(6)

Ze
Ko
(3)

Ov

       

Tv (Chl)
Mm
(Tvm)

Rj (Rj)
Fi
(9)

 
Č
t

 

Aj (Aj1)
Mt
(9)

Ma
Šp

Čj
(1)

Eh
Dv
(13)

IVT
Mm
(8)

Ch
(6)

       

Aj (Aj2)
Šk
(12)

 
P
á

 

Ch
(6)

Tv (Dív)
Šk
(Tvm)

Bi
Šp

Aj (Aj1)
Mt
(12)

Ma
Šp

Fy
To
(10)

       

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

Aj (Aj2)
Šk
(9)

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  2.S  (Poláková Gabriela, 4)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Aj
Ma
(12)

Ma
As

Čj

Ek
Gr
(1)


Ši
(2)

Inf
Gr
(8)

Tv (Dív)
As
(Tvv)

     

Tv (Chl)
Mm
(Tvm)

 
Ú
t

 

Aj
Ma
(7)

Čj
(11)

Zdn
Po
(7)

Ek
Gr

Peč
Po

Peč
Po

Ssl
Šn

     

 
S
t

 

Ps
Dd
(Sm)

On
Ši
(9)

Zdn
Po

Ma
As
(11)

Spd
Dd
(7)

Zpv
Po

       

 
Č
t

 

Čj
(10)

Zdn
Po

Ps
Dd

Spd
Dd

Zpv
Po

Aj
Ma
(9)

Ssl
Šn

     

 
P
á

 

On
Ši
(2)

Ma
As

Čj
(5)


Ši
(2)

Tv (Dív)
As
(Tvm)

Aj
Ma
(12)

       

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  3.  (Kašparová Lenka, 1)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ma
Šp

Čj
Fi

Nj (Nj)
Gr
(11)

Bi
Šp
(7)

Ev
Dv

Ev
Dv

       

Rj (Rj)
(12)

 
Ú
t

 

Ch
(6)

Aj (AJ1)
Koč
(12)

Ma
Šp

Čj
Fi


Mm
(5)

Ze
Ko
(3)

       

Aj (AJ2)
Ma
(8)

 
S
t

 

Ma
Šp

Aj (AJ1)
Koč
(Sm)

Fy
To
(10)

Nj (Nj)
Gr
(12)

Ov
Mm
(5)

Tv (Dív)
As
(Tvv)

       

Aj (AJ2)
Ma
(12)

Rj (Rj)
(5)

Tv (Chl)
Mm
(Tvm)

 
Č
t

 

Ov
Mm
(2)

Aj (AJ1)
Koč
(5)

Čj
Fi
(7)

Ma
Šp
(7)

Bi
Šp
(7)


Mm
(3)

 

Ze
Ko
(3)

   

Aj (AJ2)
Ma

 
P
á

 

Ma
Šp

Eh
Fi
(13)

Ch
(6)

Tv (Dív)
As
(Tvm)

Fy
To
(10)

Čj
Fi
(13)

       

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  3.S  (Koblasa David, 12)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ma
Ko
(3)

Aj
Ma

Spd
Dd
(Sm)

Čj
Dv
(6)

Tv
As
(Tvv)

 

Uopx
Po

Uopx
Po

   

 
Ú
t

 

Čj
Dv
(1)

Pr
Šn
(1)

Obv
Dd
(Sm)

Obv
Dd
(Sm)

Sp
Šn
(9)

Inf
Gr
(8)

       

 
S
t

 

Peč
Po
(4)

Spd
Dd
(4)

Tv
As
(Tvv)

Pr
Šn
(10)

Aj
Ma
(8)

Ssl
Šn
(13)

       

 
Č
t

 

Peč
Po
(4)

Ps
Šn
(Sm)

Aj
Ma

Ek
Ši
(2)

Čj
Dv
(2)

Ovč
Dd
(11)

Ovč
Dd
(11)

     

 
P
á

 

Čj
Dv

Sp
Šn

Ssl
Šn
(4)

Aj
Ma
(4)

Ma
Ko
(4)

         

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  4.  (Štefanová Zuzana, 6)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Bi
Mt
(7)


Ši
(2)

Aj
Ma
(13)

Eh
Fi
(13)

Čj

Ze
Be
(3)

 

Ov
(13)

   

 
Ú
t

 

Ch
Št
(5)

Rj

IVT
Ko
(8)

Ma
Št
(5)

Čj

Fy
To
(10)

       

 
S
t

 

Fy
To
(10)

Ma
Št

Aj
Ma
(2)

Ev
Dv
(1)

Ev
Dv
(1)

Tv (Dív)
As
(Tvv)

 

Ze
Be
(3)

   

Tv (Chl)
Mm
(Tvm)

 
Č
t

 

Aj
Ma
(5)

Ov
(2)

Ma
Št
(5)

Ch
Št

Rj

Čj
(1)

       

 
P
á

 

Ma
Št
(5)

Bi
Mt
(7)


Ši
(2)

Tv (Dív)
As
(Tvm)

Čj
(5)

Rj

       

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  4.S  (Šimek Vladimír, 2)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Spd
Dd
(4)

Ma
Ko
(5)

Aj
Mt

Ps
Dd
(4)

Tv
As
(Tvv)

 

Cjc
Ma
(12)

Cjc
Ma
(12)

   

 
Ú
t

 

Peč
Po
(4)

Peč
Po
(4)

Aj
Mt
(12)

Pr
Šn

Čj
Fi
(13)

Spd
Dd
(13)

       

 
S
t

 

Aj
Mt
(7)

Čj
Fi

Tv
As
(Tvv)

Ps
Dd
(4)

Sp
Šn

Ma
Ko

       

 
Č
t

 

Spd
Dd
(Sm)

Čj
Fi
(3)

Pr
Šn

Inf
Ko
(8)

Aj
Mt
(9)

Sp
Šn

Čj
Fi
(13)

 

Uopx
Po

Uopx
Po

 
P
á

 

BD: Ovč
Dd
(11)

BD: Ovč
Dd
(11)

AC: Uopx
Koč
(mim)

AC: Uopx
Koč
(mim)

AC: Uopx
Koč
(mim)

AC: Uopx
Koč
(mim)

       

BD: Ovč
Dd
(11)

BD: Ovč
Dd
(11)

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  5.  (Mědílková Michaela, 5)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Čj
Fi

Bi
Mt
(9)

Ma
Št
(6)

A: BiLb (Lb1) Mt (7b)

A: BiLb (Lb1) Mt (7b)

Tv (Dív)
As
(Tvv)

Tv (Chl)
Mm
(Tvm)

     

A: ChLb (Lb2) Št (6b)

A: ChLb (Lb2) Št (6b)

B: ChLb (Lb1) Št (6b)

B: ChLb (Lb1) Št (6b)

B: BiLb (Lb2) Mt (7b)

B: BiLb (Lb2) Mt (7b)

C: Fy To (10)

C: Fy To (10)

D: IVT Ko (8)

D: IVT Ko (8)

 
Ú
t

 


Mm
(2)

Nj
Gr

Čj
Fi

Fy
To
(10)

Ev
Dv
(1)

Ev
Dv
(1)

Ze
Be
(3)

     

 
S
t

 

Ma
Št

Nj
Gr

Aj
Šk
(13)

Ze
Be
(3)

Fy
To
(10)

Ch
(6)

Čj
Fi

     

 
Č
t

 

Nj
Gr
(1)


Mm
(6)

IVT
Ko
(8)

Aj
Šk

Aj
Šk

Zsv
Be

Ma
Št

     

 
P
á

 

Bi
Mt
(7)

Ch
(6)

Čj
Fi
(9)

Ma
Št

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

Tv (Dív)
As
(Tvv)

Aj
Šk
(13)

     

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  6.  (Tomek Petr, 10)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ma
To

Nj (Nj)
Gr
(3)

Čj
Be
(1)

A: Fy To

A: Fy To

Tv (Dív)
As
(Tvv)

Tv (Chl)
Mm
(Tvm)

     

B: IVT Ko (8)

B: IVT Ko (8)

C: BiLb (Lb1) Mt (7b)

C: BiLb (Lb1) Mt (7b)

Rj (Rj)
(Sm)

C: ChLb (Lb2) (6b)

C: ChLb (Lb2) (6b)

D: ChLb (Lb1) (6b)

D: ChLb (Lb1) (6b)

D: BiLb (Lb2) Mt (7b)

D: BiLb (Lb2) Mt (7b)

 
Ú
t

 

Aj (Aj 1)
Mt
(9)

Ma
To


Mm

Ch
(6)

Fy
To

Bi
Mt
(9)

Zsv
Ši

     

Aj (AJ 2)
Mt
(9)

 
S
t

 

Nj (Nj)
Gr
(12)

Ev
Dv
(1)

Ev
Dv
(1)

Bi
Mt
(7)

Aj (AJ 2)
Mt
(12)

Aj (Aj 1)
Mt
(12)

Čj
Be
(13)

     

Rj (Rj)
(6)

 
Č
t

 

Ch
(6)

Aj (Aj 1)
Mt
(13)

Ma
To

Nj (Nj)
Gr
(1)

Čj
Be
(3)

Fy
To

 

Čj
Be

Ze
Be
(3)

 

Aj (AJ 2)
Mt
(13)

Rj (Rj)
(12)

 
P
á

 

Ma
To

Zsv
Ši
(5)


Mm

IVT
Ko
(8)

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

Tv (Dív)
As
(Tvv)

Ze
Be
(3)

     

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  7.  (Beránek Petr, 3)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ge
Št
(6)

Fy
To
(10)

Ma
Ko

Čj
Be


Mm

 

Zs (Zs)
Be

Zs (Zs)
Be

   

 
Ú
t

 

Nj (Nj)
Gr
(12)

Bi
Šp
(7)

Aj (Aj1)
Koč

Tv (Dív)
Šk
(Tvv)

Ze
Be


Mm
(6)

Ch
Št
(5)

     

Rj (Rj)
Fi
(13)

Aj (Aj2)
Koč

Tv (Chl)
Ko
(Tvm)

 
S
t

 

Ma
Ko

Fy
To
(10)

Čj
Be
(5)

Rj (Rj)
Fi
(13)

Nj (Nj)
Gr
(6)

Zsv
Ši
(1)

 

Chs (Chs)
(6)

Chs (Chs)
(6)

 

Aj (Aj2)
Koč
(Sm)

Aj (Aj1)
Koč
(Sm)

Pss (Pss)
Dd
(Sm)

Pss (Pss)
Dd
(Sm)

 
Č
t

 

Bi
Šp
(7)

Ma
Ko
(10)

Ze
Be

Čj
Be

Nj (Nj)
Gr
(1)

Rj (Rj)
Fi
(13)

 

Bs (Bs)
Šp
(7)

Bs (Bs)
Šp
(7)

 

Aj (Aj1)
Koč
(12)

Aj (Aj2)
Koč
(12)

Svs (Svs)
Ši
(2)

Svs (Svs)
Ši
(2)

 
P
á

 

Tv (Dív)
Šk
(Tvm)

Aj (Aj1)
Koč

Ma
Ko
(1)

Čj
Be

Ch
Št
(6)

Zsv
Ši

       

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

Aj (Aj2)
Koč

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí, Komenského 586  8.  (Fišarová Jolana, 13)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 


Ši
(2)

Bi
Šp
(7)

Fy
To
(10)

Aj
Ma
(12)

 

Zsv
Ši
(2)

Zs (Zs)
Be
(3)

Zs (Zs)
Be
(3)

   

 
Ú
t

 

Nj (Nj)
Gr
(12)

Ma
Št

Aj
Ma

Tv (Dív)
Šk
(Tvv)

Čj
Fi

Zsv
Ši
(5)

Ch
(6)

     

Rj (Rj)
Fi

Tv (Chl)
Ko
(Tvm)

 
S
t

 

Aj
Ma

Čj
Fi
(2)

IVT
Mm
(8)


Ši
(2)

Nj (Nj)
Gr
(6)

Ze
Be
(3)

 

Chs (Chs)
(6)

Chs (Chs)
(6)

 

Rj (Rj)
Fi

 
Č
t

 

Ma
Št

Čj
Fi
(3)

Ch
(6)

Fy
To
(10)

Nj (Nj)
Gr
(1)

 

Čj
Fi

Bs (Bs)
Šp
(7)

Bs (Bs)
Šp
(7)

 

Rj (Rj)
Fi

Svs (Svs)
Ši
(2)

Svs (Svs)
Ši
(2)

 
P
á

 

Tv (Dív)
Šk
(Tvm)

Ma
Št
(1)

Aj
Ma
(12)

Bi
Šp
(7)

Ze
Be
(3)

         

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

Zpracováno v systému Bakaláři