Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  1.  (Kašparová Lenka, 7)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ze
(3)

Aj (AJ1)
Koč
(3)

Ma
Šp
(2)

Eh
Ji
(13)

Čj
Fr
(3)

Ov
Vl
(13)

       

Aj (AJ2)
Tl
(1)

 
Ú
t

 

Aj (AJ1)
Koč
(3)

Tv (Dív)
Fr
(Tvv)

Bi
Šp
(7)

Fy
To
(10)

Ma
Šp
(9)


Mm
(7)

       

Aj (AJ2)
Tl
(12)

Tv (Chl)
Vl
(Tvm)

 
S
t

 

Čj
Fr
(13)

Aj (AJ1)
Koč
(9)

Čj
Fr
(9)

Ev
Dd
(1)

Ev
Dd
(1)

         

Aj (AJ2)
Tl
(Sm)

 
Č
t

 

Ze
(3)

Fy
To
(10)

Čj
Fr
(10)

Aj (AJ1)
Koč
(12)

Tv (Dív)
Fr
(Tvv)

Ma
Šp
(7)

       

Aj (AJ2)
Tl
(9)

Tv (Chl)
Vl
(Tvm)

 
P
á

 

Bi
Šp
(7)

Čj
Fr
(2)

Ma
Šp
(7)


Mm
(1)

IVT
Mm
(8)

IVT
Mm
(8)

       

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  1.S  (Páchnik Marian, 11)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ma
Ko
(10)

Obv
Dd
(Sm)

Obv
Dd
(Sm)

Aj
Tl
(12)

On
(12)

Tv (Dív)
Tl
(Tvv)

Inf
To
(8)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

   

 
Ú
t

 

Sp
Dd
(4)

Som
Mt
(7)

Ma
Ko
(10)

Aj
Tl
(11)

Čj
(11)

Tv (Dív)
Tl
(Tvv)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

     

 
S
t

 

Čj
(1)

Čj
(1)

Ps
Dd
(Sm)

Som
Mt
(8)

On
(10)

 

Hdv
Fi
(13)

     

 
Č
t

 

Aj
Tl
(11)

Ma
Ko
(8)

Som
Mt
(7)

Zpv
(6)


Ši
(2)

         

 
P
á

 

Zpv
(3)

Čj
(1)

Sp
Dd
(Sm)

Ps
Dd
(Sm)

Aj
Tl
(2)


Ši
(2)

       

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  2.  (Štefanová Zuzana, 6)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ma
Št
(6)

Eh
Fi
(13)

Ch
Št
(6)


Ši
(2)

Ov
Mm
(9)

Čj
Fi
(5)

       

 
Ú
t

 

Rj
(6)

Tv (Dív)
Fr
(Tvv)

Aj
Tl
(5)

Ma
Št
(5)

BD: Ev
Fr
(1)

BD: Ev
Fr
(1)

       

Tv (Chl)
Vl
(Tvm)

 
S
t

 

Fy
To
(10)

Rj
(12)

Ma
Št
(6)

Čj
Fi
(6)

Bi
Mt
(7)


Ši
(2)

 

Ze
Be
(3)

   

 
Č
t

 

Ch
Št
(6)

Bi
Mt
(9)

Aj
Tl
(12)

Ze
Be
(3)

Tv (Dív)
Fr
(Tvv)

Čj
Fi
(13)

       

Tv (Chl)
Vl
(Tvm)

 
P
á

 

IVT
Mm
(8)

IVT
Mm
(8)

Aj
Tl
(8)

Fy
To
(10)

Čj
Fi
(6)

Ma
Št
(5)

       

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  2.S  (Šimek Vladimír, 2)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Spd
Dd
(4)

Ma
Ko
(6)

Čj
Fi
(13)

Ps
Dd
(Sm)

Aj
Mt
(Sm)

Tv (Dív)
Tl
(Tvv)

Inf
To
(8)

     

 
Ú
t

 

Aj
Mt
(8)

Spd
Dd
(4)

Ps
Dd
(4)

Čj
Fi
(2)

On
Ši
(2)

Tv (Dív)
Tl
(Tvv)

       

 
S
t

 

Ssl
Po
(4)

Ek
Po
(2)

Ek
Po
(4)

Ssl
Po
(4)

Zdn
Po
(4)

 

Vv
(1)

Vv
(1)

   

 
Č
t

 

Peč
Po
(4)

Peč
Po
(4)

Čj
Fi
(13)

Zpv
(6)


Ši
(2)

Aj
Mt
(12)

 

Ma
Ko
(10)

Ma
Ko
(10)

 

 
P
á

 

Zpv
(3)

Čj
Fi
(13)

On
Ši
(2)

Zdn
Po
(4)

Zdn
Po
(4)


Ši
(2)

Aj
Mt
(7)

     

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  3.  (Mědílková Michaela, 5)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Čj
Fi
(5)

Ma
Št
(5)

Aj (Aj 1)
Tl
(12)

Ev
(1)

Ev
(1)


Mm
(1)

       

Aj (Aj 2)
Ji
(5)

 
Ú
t

 

Ma
Št
(5)

Čj
Fi
(5)

Ch
(6)

Tv (Dív)
Ji
(Tvm)

Bi
Mt
(7)

 

Nj
Fr
(5)

     

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

 
S
t

 


Mm
(5)

Ma
Št
(5)

Čj
Fi
(5)

Fy
To
(10)

Ov
Ši
(2)

Ze
Be
(3)

       

 
Č
t

 

Fy
To
(10)

Čj
Fi
(13)

Tv (Dív)
Ji
(Tvm)

Ma
Št
(5)

Aj (Aj 1)
Tl
(12)

Nj (NJ 1)
Fr
(5)

Nj (NJ 2)
Fr
(5)

Ze
Be
(3)

   

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

Aj (Aj 2)
Ji
(5)

 
P
á

 

Aj (Aj 1)
Tl
(5)

Ov
Ši
(5)

Ma
Št
(5)

Eh
Fi
(13)

Bi
Mt
(7)

Ch
(6)

       

Aj (Aj 2)
Ji
(9)

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  3.S  (Jiříková Lucie, 9)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Nj (Nj)
Fr
(8)

Obv
Dd
(Sm)

Obv
Dd
(Sm)

Ma
Ko
(9)

Sp
Dd
(4)

Tv (Dív)
Ji
(Tvm)

 

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

   

Aj (Aj)
Ji
(9)

 
Ú
t

 

Ma
Ko
(2)

Čj
(9)

AC: Ps
Neu
(1)

AC: Ps
Neu
(1)

Spd
Dd
(4)

Tv (Dív)
Ji
(Tvm)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

     

BD: Inf
Vl
(8)

BD: Inf
Vl
(8)

 
S
t

 

Ssl
Po
(4)

Nj (Nj)
Fr
(3)

Ek
Po
(4)

Nj (Nj)
Fr
(9)

Čj
(9)

 

Vvs (Vvs)
(1)

Vvs (Vvs)
(1)

   

Aj (Aj)
Ji
(4)

Aj (Aj)
Ji
(12)

 
Č
t

 

Spd
Dd
(13)

Čj
(1)

Pr
Po
(4)

Peč
Po
(4)

Pr
Po
(4)

Čj
(9)

       

 
P
á

 

Ssl
Po
(4)

Sp
Dd
(4)

Peč
Po
(4)

Nj (Nj)
Ji
(9)

Ovč
Dd
(11)

Ovč
Dd
(11)

       

Aj (Aj)
Ji
(9)

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  4.  (Tomek Petr, 10)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Čj
(7)

Ma
To
(10)

Aj (Aj 2)
Mt
(7)

Aj (Aj 1)
Mt
(5)

Bi
Pr
(7)

Ch
(9)

 

Ze
Be
(3)

   

Rj (Rj)
(8)

Nj (Nj)
Fr
(8)

 
Ú
t

 

Ma
To
(10)

Fy
To
(10)

Ov
Ši
(2)

Tv (Dív)
Ji
(Tvm)

Eh
Fi
(13)

Čj
Be
(5)

       

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

 
S
t

 

Aj
Mt
(9)

Bi
Pr
(7)

Ze
Be
(3)


Mm
(2)

IVT
Mm
(8)

Ma
To
(10)

       

 
Č
t

 

Čj
(1)

Nj (Nj)
Fr
(5)

Tv (Dív)
Ji
(Tvm)


Mm
(1)

Ch
(6)

 

Ev
(1)

Ev
(1)

   

Rj (Rj)
(6)

Tv (Chl)
Mm
(Tvv)

 
P
á

 

Ov
Ši
(2)

Ma
To
(10)

Aj (Aj 1)
Mt
(12)

Aj (Aj 2)
Mt
(12)

Čj
Be
(10)

Fy
To
(10)

       

Nj (Nj)
Fr
(1)

Rj (Rj)
(5)

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  5.  (Beránek Petr, 3)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 


Mm
(13)

IVT
Mm
(8)

Ze
Be
(3)

Aj
Koč
(3)

A: IVT To (8)

A: IVT To (8)

Tv (Dív)
Mm
(Tvm)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

   

B: Ch Št (6)

B: Ch Št (6)

C: Fy To

C: Fy To (10)

D: Bi Šp

D: Bi Šp (7)

 
Ú
t

 

Ma
Šp
(7)

Rj (Rj)
(3)

Nj (Nj)
Ji
(12)

Čj
Be
(3)

Čj
Be
(3)

Zsv
Ši
(2)

Tv (Dív)
Mm
(Tvm)

     

Aj (Aj1)
Koč
(12)

Aj (Aj2)
Koč
(3)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

 
S
t

 

Bi
Šp
(7)

Fy
To
(10)

Ma
Šp
(10)

Aj
Koč
(3)

Čj
Be
(3)

Ch
Št
(6)

Ze
Be
(3)

     

 
Č
t

 

Bi
Šp
(7)

Nj (Nj)
Ji
(12)

Rj (Rj)
(3)

Ma
Šp
(7)


Mm
(9)

Čj
Be
(3)

       

Aj (Aj2)
Koč
(3)

Aj (Aj1)
Koč
(9)

 
P
á

 

Ch
Št
(6)

Nj (Nj)
Ji
(3)

Fy
To
(10)

Ma
Šp
(7)

Ev
(1)

Ev
(1)

       

Rj (Rj)
(12)

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  6.  (Fišarová Jolana, 13)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 


Ši
(2)

Bi
Šp
(7)

Čj
Fi
(13)

Fy
To
(10)

Aj
Tl
(10)

Ze
Be
(3)

Tv (Dív)
Mm
(Tvm)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

   

 
Ú
t

 

Nj (Nj)
Fr
(9)

Zsv
Ši
(13)

Nj (Nj)
Fr
(9)

Čj
Fi
(2)

Aj
Tl
(6)

Ma
Št
(6)

Tv (Dív)
Mm
(Tvm)

     

Rj (Rj)
Fi
(13)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

 
S
t

 

Zsv
Ši
(2)

IVT
Mm
(8)

IVT
Mm
(8)

AC: Ge
Št
(7)

Ma
Št
(6)

 

Ev (Ev)
(1)

Ev (Ev)
(1)

   

BD: Ge
Šp
(7)

Eh (Eh -)
Fi
(13)

Eh (Eh -)
Fi
(13)

 
Č
t

 

Rj (Rj)
Fi
(12)

Bi
Šp
(7)

Čj
Fi
(13)


Ši
(2)

Ma
Št
(1)

Ch
(6)

Fy
To
(10)

     

 
P
á

 

Nj (Nj)
Fr
(12)

Čj
Fi
(13)

Ch
(6)

Aj
Tl
(6)

Ma
Št
(5)

Ze
Be
(3)

       

Rj (Rj)
Fi
(13)

 

Rozvrh platný od 1.5.2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309  7.  (Farská Jana, 12)

 

1
7:55- 8:40

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:50-15:35

10
15:40-16:25

 
P
o

 

Ajk (AjK)
Mt
(12)

Ajk (AjK)
Mt
(12)

Fy
To
(10)

Bi
Pr
(7)

Aj
Ji
(2)

Zsv
Ši
(2)

Tv (Dív)
Mm
(Tvm)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

   

 
Ú
t

 

Nj (Nj)
Fr
(9)

Čj
(9)

Nj (Nj)
Fr
(9)


Ši
(9)

Fy
To
(10)

Ma
Šp
(10)

Tv (Dív)
Mm
(Tvm)

     

Rj (Rj)
Fi
(13)

Rj (Rj)
Fi
(13)

Tv (Chl)
Ko
(Tvv)

 
S
t

 

Ch
Št
(6)

Ma
Šp
(6)

Bi
Pr
(7)

AC: Ge
Št
(7)

Čj
(9)

Aj
Ji
(12)

 

Svs (Svs)
Ši
(2)

Svs (Svs)
Ši
(2)

 

BD: Ge
Šp
(7)

 
Č
t

 

Zsv
Ši
(2)

Čj
(1)

Ma
Šp
(2)

Aj
Ji
(13)

Ze
Be
(3)

Čj
(9)

 

AC: BCh (BiCh)
Mt
(7)

AC: BCh (BiCh)
Mt
(7)

 

BD: BCh (BiCh)
Št
(6)

BD: BCh (BiCh)
Št
(6)

 
P
á

 

Nj (Nj)
Fr
(12)

Ch
Št
(6)

Ze
Be
(3)


Ši
(3)

Aj
Ji
(12)

Ma
Šp
(9)

       

Rj (Rj)
Fi
(13)

Zpracováno v systému Bakaláři