Široká nabídka možností studia

Nevíte, kam jít studovat? Pojďte k nám! Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném a rodinném prostředí.

Gymnázium: Pro žáky, kteří chtějí mít všeobecné znalosti a nejlepší předpoklady k dalšímu studiu vysokých škol, poskytujeme ve Vrchlabí i v Hostinném studium gymnázia. Na obou pracovištích otvíráme pro žáky z 5. tříd ZŠ osmileté studium. Přihlášky lze souběžně podat na obě pracoviště. Jedinečnost pracovišť stanovují učební plány, skladba volitelných předmětů a zájmové aktivity. Žáky z 9. tříd ZŠ přijímáme ve Vrchlabí do čtyřletého studia. Na obou pracovištích žáci dlouhodobě vykazují vynikající výsledky v předmětových soutěžích a u maturitních zkoušek.

SOŠ: V Hostinném již dlouhodobě připravujeme žáky pro další studia a perspektivní pracovní uplatnění v maturitním oboru Sociální činnost, který patří do skupiny oborů bez povinné maturity z matematiky. Novinkou je atraktivní učební obor Ošetřovatel, který bude vyučován v Hostinném a jehož partnerem se stala Nemocnice Vrchlabí. Stipendijními programy nemocnice a Královéhradeckého kraje mohou žáci získat prospěchová stipendia. Absolventi obou odborných oborů jsou na trhu práce vysoce žádaní.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Informace ze školní jídelny

Od 1. 1. 2019 se mění ceny obědů - informace naleznete ZDE.

Od 22. 12. 2018 do 6. 1. 2019 školní jídelna nevaří.


Projektový den aneb pátrací akce po Josefu Navrátilovi

Místo klasického školního dne se studenti naší školy 22. listopadu ocitli uprostřed případu, jehož cílem bylo vyřešit záhadu zmizelého skauta Josefa Navrátila v Praze. Byli zasvěceni do příběhu skautského hrdiny a ve svých detektivních týmech hledali stopy na dvanácti různých stanovištích poskytujících indicie k odhalení konce jeho příběhu. Hravě a hlavně interaktivně byli studenti zasvěceni do kouzel forenzní analytiky, odorologie či výslechu svědků-cizinců v anglickém jazyce. Detektivní týmy často využívaly to, co se ve škole naučily - pracovaly s mapou, poznávaly známé osobnosti a využívaly základy fyziky k zjištění číselných kódů odemykajících tajnou skřínku s dopisem či práci v excelu při odhalování podezřelé osoby. Bylo to připravené tak, aby alespoň část programu zaujala každého studenta. Jsem přesvědčená o tom, že tomu tak bylo. Velké díky patří vedení školy a hlavně kreativním učitelům.

Fotky ZDE, krátké video ZDE a dlouhé video ZDE.

Kateřina Karlíková, žákyně septimy a Tereza Trejtnarová, žákyně kvarty


Den otevřených dveří č. 2 - 16. ledna

Zveme všechny malé i velké zájemce o studium, rodiče a širokou veřejnost na Den otevřených dveří Krkonošského gymnázia a SOŠ, který se koná ve středu 16. ledna od 14 do 16 hodin na obou pracovištích školy (Vrchlabí - Komenského 586, Hostinné - Horská 309). Nabízíme Vám prohlídku školy, odborných učeben, laboratoří, sportovního zázemí, specifik pracovišť doplněnou o popovídání si s žáky i učiteli školy o tom, jak to u nás funguje. Po vstupu do budovy Vám budou k dispozici průvodci z řad učitelů a našich žáků, kteří Vás ochotně školou provedou. Den otevřených dveří je příležitostí získat informace o studiu jednotlivých oborů. Budou zde přítomni vyučující jednotlivých předmětů, kteří si pro Vás připravili prezentace, studijní materiály a ukázky práce. Seznámíme Vás s materiálním vybavením školy, aktuálními vzdělávacími plány, podmínkami přijímacího řízení, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek, aktivitami školy, uplatnitelností absolventů atd. K dispozici Vám budou také zástupci vedení školy. Veškeré informace o studiu poskytujeme i mimo den otevřených dveří, kdykoliv po domluvě.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


!!! Ošetřovatelé mohou získat stipendium !!!
Velký bonus mohou čerpat budoucí žáci nově otevíraného učebního oboru Ošetřovatel. Kromě perspektivního vzdělání, které zaručuje okamžité uplatnění na trhu práce, mohou žáci získat podporu Královéhradeckého kraje v podobě prospěchového stipendia až do výše 3 000 Kč, další příspěvek vynikajícícm žákům a budoucím ošetřovatelům může poskytnout partner oboru Nemocnice Vrchlabí (dle pravidel stipendijního řádu nemocnice).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Letak_celek2018_nove_www


Informace k přijímacímu řízení 2018/2019 do gymnázia
Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště v Hostinném i ve Vrchlabí. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Hostinné a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Vrchlabí nebo naopak. Do primy ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Na geologické exkurzi společně

Dne 1. 11. se vydaly třídy kvarty Krkonošského gymnázia a SOŠ z Vrchlabí a z Hostinného na geologickou exkurzi. Expozice geologického vývoje v Nové Pace studentům představila jednotlivá geologická období naší minulosti, od samotného zrození planety Země až po současnou dobu. Na ukázkách zkamenělin a hornin byli zřetelně vidět například trilobiti, zkamenělé stromy, dinosauři nebo mamuti. Největší část expozice je věnována zkřemenělým „dřevům“ prvohorních rostlin, jichž je Novopacko proslulým nalezištěm, nejmohutnější zkamenělý strom mohli žáci spatřit v zahradě před Klenotnicí. Expozice drahých kamenů představila výběr z obsáhlé muzejní sbírky broušených a leštěných „polodrahokamů“, které pocházejí z nalezišť v okolí Nové Paky. Studenti mohli také obdivovat gigantické geody z lomu Hvězda, neobvykle zbarvené acháty, velké kusy jaspisu či hvězdový křemen. Další zastávkou naší exkurze byl Harrachov, kde studenty čekala návštěva hornického muzea. Všichni se společně přivítali tradičním pozdravem ,,Zdař Bůh". V muzeu byly ukázky pomůcek používaných při těžbě, mapy a fotografie dokumentující práci ve štole. Prohlídková štola byla dlouhá zhruba 1000 m, vedená typickým prostředím rudného dolu s roční teplotou kolem 7°C. Studenti byli při vstupu do štoly vybaveni ochrannou přilbou a kromě kompletního těžního stroje zde viděli důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu a důlní nakladač. Studenti se během prohlídky seznámili s prací v již neexistujících dolech, kde se těžil fluorit, baryt a galenit. Závěrem celé exkurze obou tříd byla návštěva Mumlavského vodopádu, který se nacházel nedaleko hornického muzea.

Matěj Voňka, žák kvarty


Od 1. 9. 2019 otvíráme třídu oboru Ošetřovatel

Více informací o oboru naleznete ZDE


Třídní schůzky - 13. 11. 2018
V úterý 13. listopadu se uskuteční třídní schůzky rodičů k prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí. Schůzky proběhnou od 16 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd, kam budou postupně přicházet vyučující.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Spaní ve škole
Přes noc z 5. na 6. října proběhla akce pořádaná Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a SOŠ Spaní ve škole, aneb Bdění ve škole. SpaniŽáci se sešli v 1. patře budovy školy, aby zhlédli filmy Já, padouch a Mimoni. Navíc u příležitosti výročí magických osmiček v české historii byla jedna místnost věnována právě tomuto tématu. Promítalo se statečně až do ranních hodin, dokud (ne)padl poslední z nás.

Mgr. Veronika Hožová


Rádi pomáháme a děláme radost druhým
Studenti Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy (pracoviště Hostinné) rádi splní přání našich seniorů. Věnovat jim díl svého času, popovídat si s nimi, vyslechnout jejich příběhy nebo je doprovodit na procházce nebude těmto mladým lidem vůbec na obtíž. Rádi pomohou s vědomím, že čas takto strávený byl přínosem nejen pro ostatní, ale i ně samotné. A jak to zařídit? Stačí se obrátit na pracovnici sociálního referátu Vratislavu Dolejškovou, tel.: 499 441 725, email: socialni2@muhostinne.cz.

Celý projekt probíhá za podpory vedení Krkonošského gymnázia a SOŠ, starostky města Dagmar Sahánkové a odborníků z pečovatelské služby Hostinné.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu


Představuji se ti

Jsem tvoje nové školní logo.

Narodilo jsem se z řádného oboustranného vztahu: človíčka ke škole – školy k človíčkovi. Na svět jsem přišlo těsně před prázdninami v červnu 2018.

Legenda k logu


Pro placení obědů používejte nové číslo účtu:

225880790/0600 Moneta Money Bank


Informace školní jídelny


Absolventi převzali maturitní vysvědčení

Oproti letošnímu poprasku kvůli neúspěchu žáků u maturit dopadla hostinská škola ve výsledcích velice dobře. A tak mohli z rukou třídních učitelek převzít dnes již absolventi školy závěrečná maturitní vysvědčení. Děkujeme jim za příjemně prožitá léta v naší škole a přejeme mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Kvarta vyrazila za humna

Třída kvarta se na letošní školní výlet vydala pěšky do blízkého kempu Svatá Kateřina. Cesta s lehkou zátěží netrvala dlouho, a tak již před polednem jsme dorazili do rekreačního zařízení. Zde si někteří vybalili ráno usmažené řízky, jiní si došli na oběd do restaurace. Po jídle jsme vyrazili na krátkou výpravu na Slučí kameny, kde si žáci potrénovali lezení po skalách. Někteří s větší zručností než jiní. Zbytek odpoledne počasí hrozilo dešťovými přeháňkami. Nakonec nám ale nezapršelo, a tak si žáci užili místní rybník i pískové hřiště na přehazovanou. Po večeři na žáky čekala překážková dráha. Po ní kvartáni přenášeli pytlík s vodou, kterou se snažili co nejrychleji zaplnit desetilitrový kbelík. V případě, že by to zvládli do 28 minut, mohli mít večerku o půlnoci. Na poprvé se jim to nepovedlo  Po roztržení pytlíku a přepočítání litrů na čas se ukázalo, že by je večerka čekala ve 22:15. Po dlouhém rozmýšlení se kvartáni na trať pustili ještě jednou, tentokrát s větší sklenicí. Tento pokus jim již vyšel a dočkali se velmi dlouhé večerky. Druhý den žáci opět využili koupání v rybníce a po obědě se vydali na sedmikilometrovou cestu domů. Fotky zde.

Mgr. Michaela Mědílková


Žáci vyslechli besedu k prevenci úrazů páteře a míchy s názvem Banal Fatal

A proč Banal – Fatal? Banální situace, fatální následky! Tým lektorů jezdí do všech krajů České republiky a pořádá pro žáky II. stupně základních škol semináře, které jsou založené na autentických videích a živých debatách k tématu úrazů páteře a míchy. Tentokrát přijali pozvání Studentského parlamentu Gymnázia a SOŠ Hostinné a upozornili žáky na skutečnost, že úrazy páteře u mladých lidí neklesají. Stále se skáče do neznámých vod po hlavě, padá z výšky bez zajištění, nejsou „cool“ ochranné pomůcky na sport, jako je tomu jinde ve světě. Pak jsou tu rychlé motorky, auta i zbrklí chodci… Moc děkujeme Janu Janečkovi a Martinu Zárubovi za velice poučnou besedu.

Matěj Voňka, člen studentského parlamentu


Prázdné koupaliště nás neodradilo

Letos se sekundáni na školní výlet vypravili vlakem do Liberce. Po příjezdu žáci navštívili iQLANDII a následně se pěšky vydali do asi 3 km vzdáleného kempu. Zde na nás čekalo nepříjemné překvapení v podobě prázdného bazénu, a tak jsme se městskou hromadnou dopravou vydali na přehradu Harcov, která nás přivítala příjemně ohřátou vodou i možností si do ní zaskákat z železobetonového ostrůvku. Následující den jsme po obědě navštívili Libereckou botanickou zahradu, která je nejstarší v republice. Návštěvu Liberce jsme zakončili tím, že jsme se tramvají přesunuli k liberecké radnici a v půl páté odpoledne jsme se vlakem vydali na zpáteční cestu domů.

Letos zamířily naše kroky do okolí Miletína a Hořic. V Miletíně jsme navštívili podzemí, rodný domek Karla Jaromíra Erbena a naučnou stezku se zastaveními inspirovanými básněmi z Kytice. V Hořicích jsme vystoupali na Masarykovu věž samostatnosti, prošli Smetanovými sady, Sochařským parkem U sv. Gotharda a U sv. Josefa až do lomu U Josefa. Horký den jsme kvůli prázdnému koupišti v Miletíně zakončili na koupališti Dachova. Večer vuřty – dvakrát.

Mgr. Michaela Mědílková a Mgr. Petr Tomek


Tercie střádala dovednosti na tábornickém kurzu

Tábornický kurz - den 1:  První den se třída tercie se svojí paní učitelkou třídní Zuzanou Štefanovou a s paní učitelkou Veronikou Hožovou vydala na tábornický kurz do kempu Sedmihorky v Českém ráji. Po příjezdu autobusem postavili své stany a vydali se ve velkém horku osvěžit k místnímu rybníku Bažantníku. Následoval krátký odpočinek a pak přišla cesta na hrad Valdštejn, zpestřená Sedmihorským questem. Zpáteční cesta do kempu byla rozdělena na dvě skupiny. Všichni se nakonec shledali u rozdělaného ohně a strávili příjemný večer.
Tábornický kurz - den 2: Druhý den se pomalu probouzel do deštivého rána. Přesto, že celý večer propršel, bylo hezky. Po snídani v kempu následovala cesta na hrad Trosky, kvůli nehodě na trati se šlo pěšky přes zámek Hrubá Skála kolem rybníku Vidláku až k Troskám. Když všichni dorazili na Trosky, užili si výstup na obě věže, Babu i Pannu. Po náročném výstupu čekal studenty ,,dobrý'' obídek v restauraci pod Troskami. Cesta zpět byla ulehčená jízdou vlakem. V kempu se chvíli honila ,,mračna", ale i přesto si všichni večer užili a shledali se u zapálené ohně.
Tábornický kurz - den 3:  Od brzkého ráno pršelo a pršelo. Kvůli tomu jsme také museli poupravit náš program a přemístit ho pod přístřešek k bufetu, kde jsme si zahráli různé společenské hry. Další hrou, která se i přes pár kapek odehrávala venku, byl outdoorový scrabble. Po hře následoval odpočinek, na který navazovala hra šipkovaná. Připravily nejdříve holky pro kluky a později také kluci pro holky. Celý den byl nečekaně zakončen rozděláním ohně a ,,soutěží" o nejlepší gulášovou polévku.
Tábornický kurz - den 4: Čtvrtý a zároveň poslední den tábornického kurzu v Sedmihorkách začal tradiční snídaní (rohlík, salám, sýr a máslo, koblihy pouze pro vyvolené paní učitelky). Poslední hodiny v kempu byly věnovány balení věcí a stanů. Zpestřením dne byla přehazovaná proti žákům pátého ročníku základní školy. Poměr byl 6:20 lidem. Závěr byl opravdu nečekaný, tercie vyhrála a reprezentovala naší školu. A jak se líbil tábornický kurz studentům? Je, byl a bude velice uspokojící, prostě nejlepší!

Matěj Voňka - žák tercie


Gymnázium se skvěle prezentovalo v přírodovědných a matematických soutěžích

Tak jako v předchozích letech, i v letošním školním roce se studenti zúčastnili řady přírodovědných soutěží. Tématem letošní biologické olympiády byl pro žáky 6. -  9. tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázia Pohyb, pro středoškoláky Odpady. Školního kola se zúčastnilo celkem 37 studentů, do okresního kola postoupili za kategorii C Michal Roštejnský a Anastázie Gavendová z tercie, v okresním i po té i krajském kole nás dobře reprezentovali za kategorii D Jáchym Gróf ze sekundy a za kategorii B již tradičně studentky z kvinty Edita Kaprálová a  Adéla Jirková. Soutěž není vůbec jednoduchá, žáci musí zvládnout znalostní test, laboratorní práci a poznávání vybraných druhů rostlin a živočichů.

Největším úspěchem se v letošním roce stal obdivuhodný výkon Daniela Havelky v geologické olympiádě, který se účastí v celostátním kole zařadil mezi 18 nejúspěšnějších geologů ve své kategorii v České republice. Tomu ale nejdříve předcházela kola školní a okresní elektronickou formou a krajské kolo, organizované Muzeem východních Čech v Hradci Králové, kde obsadil krásné 2. místo. A co taková soutěž obnáší? Dan musel nastudovat poznatky z petrologie, mineralogie, krystalografie a dalších geologických oborů a to nejen pro teoretický test, ale i pro praktickou část (poznávání padesáti vzorků minerálů, hornin a zkamenělin), která byla součástí krajského a celostátního kola. To posledně zmíněné se konalo v Brně v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Všichni zúčastnění jsou považováni za úspěšné řešitele a v případě jejich zájmu o studium geologie jsou přijati na univerzitu bez přijímaček.

Po dlouhé době studenti reprezentovali naši školu i na chemické olympiádě, kde v krajském kole v kategorii C získal Jakub Ciler (sexta) 8. místo a Michal Roštejnský se v kategorii D v okresním kole umístil na 9. místě. Podobně jako biologická olympiáda i chemická má tři části: teoretickou, praktickou a testovou. Michal Roštejnský nemohl letos vynechat ani matematickou olympiádu, ve které dosáhl zatím svého nejlepšího výsledku, a to 3. místa v okresním kole kategorie Z8. Samozřejmě jako tradičně na naší škole proběhla i celostátní soutěž Matematický klokan, kde se na prvních pozicích umístili: Emma Roháčová (kategorie Benjamín), Matyáš Gebouský (kategorie Kadet), Jakub Ciler (kategorie Junior) a Adéla Čáslavská (kategorie Student). Závěr školního roku uzavírá soutěž Poznávání přírodnin, kde nás nejlépe v okresním kole reprezentovaly 2. místem Nikola Kučerová, 6. místem Edita Kaprálová a 8. místem Jáchym Gróf. Všem studentům děkujeme za reprezentaci gymnázia a gratulujeme ke krásným výsledkům.

Mgr. Miroslava Maternová a PhDr. Zuzana Štefanová - učitelky


Žáci absolvovali praxi v Německu

Zahraniční praxe nám začala 30. 4. ve 4:15 ráno na vlakovém nádraží. Se zavazadly jsme se vydali do malého německého městečka Waldshut - Tiengen ležícího na hranici se Švýcarskem Cesta trvala s přestupy okolo 16 hodin... Čtěte dáleZdroj: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/novy-spolecny-subjekt-gymnazii-vrchlabi-a-hostinneho-povede-martin-vlasek-20180417.html


Maturitní zkoušky zahájeny praktickou částí

Jako každým rokem si žáci Střední odborné školy oboru sociální činnost ověřili své praktické dovednosti v zařízení Domov pro seniory Trutnov, pracoviště R. Frimla. Zkouška probíhala v několika oblastech, a to v přímé péči o uživatele, aktivizačních technikách a komunikačních dovednostech. Součástí praktické maturitní zkoušky je také obhajoba, která zahrnuje teoretické znalosti z předmětu Pečovatelství.

Mgr. Kateřina Šitinová


Jarní týden v Anglii

Již tradičně naše škola Gymnázium a SOŠ Hostinné ve spolupráci s CK Kristof zorganizovala pro žáky poznávací a výukový zájezd do Velké Británie. A co viděli? Rozkvetlý a zároveň zasněžený Londýn se všemi jeho významnými památkami, Hever Castle - romantický hrádeček Anny Boleynové, druhé ženy Jindřicha VIII., slavné pobřeží Beachy Head s bílými útesy Seven Sisters a přímořské letovisko Eastbourne. Dále lázeňské město Brighton, kde žáci bydleli v hostitelských rodinách a navštěvovali školu. V tak nabytém programu si našli čas i na návštěvu centra mořské fauny a flory Sea Life, Královský palác i velmi slavné molo, jednu z dominant Brightonu. Nálada byla pohodová, rodiny vstřícné a pečující, počasí na anglické poměry neobvykle slunečné a žáci dochvilní, nadšení a stále pozitivně naladěni. Slovy studentů: „We love the UK“.

Mgr. Miroslava Maternová


Deník z Velké BritánieP3192351
Matěj Voňka nás každý den informoval o průběhu zájezdu do Velké Británie. DEN 1: V poledních nedělních hodinách se studenti vydali na celodenní cestu do Velké Británie. Ihned po příjezdu do Londýn... Čtěte dále


V krajském finále holky třetí a kluci pátí
Přelom pololetí je v kalendáři školních sportovních akcí již druhým rokem vyhrazený florbalovým turnajům KB FLORBAL CHALLENGE. V loňském roce se ho zúčastnily dívky Gymnázia a SOŠ Hostinné, v tom letošním je doplnilo i družstvo chlapců. Florbal1Dívky postoupily přímo do krajského finále, chlapci si účast mezi pěti nejlepšími týmy v kraji vybojovali v okresním kole. V dramatických zápasech, ve kterých mnohdy rozhodovaly poslední vteřiny nebo šťastné góly, obsadili chlapci páté místo. Lépe si vedly dívky, které získaly bronzové medaile. Mezi chlapci byl do all star týmu vybrán Matěj Kesner a v kategorii dívek byla nejlepší brankářkou turnaje vyhlášena Kateřina Vyklická. Mgr. Martin Vlášek – ředitel školy


Lyžaři zdokonalovali své dovednosti
Do nového prostředí vyrazili žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné v rámci lyžařského výcvikového kurzu. Jejich základnou se na týden stala Chata Blesk v Horní Malé Úpě. Rozmanitost sjezdovek v areálu dala žákům příležitost vyzkoušet si tratě méně i více náročné. Škola se nadále snaží udržet kompletní nabídku kurzů. Na konci května vyrazí žáci třetích ročníků na Vltavu na vodácký výcvik, tercie v červnu absolvuje tábornický kurz. 

Staráme se o kondici žáků i zaměstnanců
Tělesná výchova se v zimním období odehrává převážně v tělocvičnách. Telocvik Žákům gymnázia se vyučující snaží hodiny zpestřit také pobytem venku. Kromě fotbálku ve sněhu byli žáci bobovat nebo bojovat ve sněhových bitvách. Novinkou pro zlepšení kondice žáků i zaměstnanců školy jsou dva nové běžecké pásy a vybavení pro badminton. Mgr. Martin Vlášek – ředitel školy


Třeťáci zavítali do azylového domu a diagnostického ústavu
Pondělí, 29. ledna, patřilo k těm dnům, kdy si studentky SOŠ, tentokráte ze třetího ročníku, mohly doplnit své teoretické vědomosti v praxi. Praktický zážitek mají hned ze dvou zařízení. První z nich je Domov pro matky s dětmi Oblastní charity Hradec Králové, což je sociální služba určená matkám nebo otcům s dětmi, kteří se ocitli v těžké sociální situaci - především přišli o bydlení. Nutno říct, že ztráta bydlení není zdaleka jediné trápení, které sem maminky či tatínky dovedlo, neboť jsme vyslechli z úst vedoucí zařízení, velmi ochotné paní Zdeňky Koutníkové, mnoho krutých lidských příběhů. Domácí násilí, pronásledování či závislosti partnera nejsou bohužel výjimečnými důvody, které sem klientky či klienty přivádějí. Poté, co jsme načerpali atmosféru a získali mnoho nových vědomostí a zážitků, jsme se přesunuli do druhého zařízení, kterým byl Dětský diagnostický ústav v Hradci Králové. Toto zařízení je určeno pro děti od 3 do 15 let a jedná se o výchovné zařízení. Jde vlastně o přestupnou stanici pro děti s výchovnými problémy. Děti jsou zde v péči pedagogů a psychologů, mají zde pevně nastavená pravidla a režim, a po pár měsících se vracejí buď do svých rodin, nebo jsou umístěny do ústavní výchovy, například do dětského domova. I v tomto zařízení jsme si vyslechli surové příběhy dětí a odnesli tak cenné zkušenosti, které studentkám doplní teorii sociální politiky, speciální pedagogiky či psychologie. Mgr. Kateřina Šitinová a Mgr. Doubrava Dřízhalová


Závěr roku zpestřila vánoční besídkaBesidka_2
Stalo se již tradicí, že v závěru roku se na gymnáziu koná vánoční besídka. I tentokrát si žáci i učitelé připravili pásmo scének, tanečních i pěveckých vystoupení a v pohodové náladě se naladilii na vánoční prázdniny. Všemu předcházelo volejbalové utkání, ve kterém učitelé porazili maturanty 3:0 na sety. Fotky ZDE. Videa ZDE.


Kvinta uspořádala večer ve stylu pomádyPomada
Tradiční společenský večer pro své rodiče, kamarády, učitele, studenty současné i minulé a další návštěvníky připravila letošní kvinta ve stylu muzikálu Pomáda. V průběhu večera nechybělo taneční vystoupení ve stylu zmíněného muzikálu, soutěže, tombola, diskotéka a bohaté občerstvení. Byla to příjemná příležitost zastavit se v předvánočním shonu a strávit příjemný páteční večer na půdě naší školy. Fotky ZDE.


Máme nejlepší dobrovolnice v kraji
Děkujeme našim žákyním Tereze Hákové, Markétě Klazarové a Michaele Šimůnkové ze 2.S za vzornou reprezentaci naší školy při  organizaci veřejné sbírky Bílá pastelka. V rámci Královehradeckého kraje se umístily na prvním místě mezi dobrovolníky, kteří při této sbírce pomáhali. Tím opět pomohly vyzvednout činnost naší školy při různých charitativních projektech. Našim žákyním bude poděkováno u příležitosti Dne nevidomých v pátek 10.11.2017  v Rezidenci primátora hl.m. Prahy. Na této akci budou také vyhlášeny nejlepší krajské dvojice dobrovolných prodejců. Vše bude doplněno o bohatý kulturní program. POMOHLI JSME – POMÁHEJME !


Pronájem tělocvičen a učeben
Organizacím podporující činnost mládeže a dětí nabízíme pronájem tělocvičen a učeben. Informace a ceník ZDE.


Den s antikou ve Františkánském klášteře
Třídy kvinta a sexta se v pátek 8. září zúčastnily Dne s antikou, který pro místní školy připravili zaměstnanci Františkánského kláštera v Hostinném. AntikaGalerií antického umění provedl žáky PhDr. Pavel Titz, PhD. (odborný asistent na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze). V ambitu kláštera si kvintáni a sextáni mohli vyzkoušet antické oblečení, výzbroj a výstroj gladiátorů, vymodelovat si antickou lampu či si nechat předpovědět svou budoucnost ve starověké věštírně. Procvičili si zde také své znalosti římských slohů a naučili se antickou hru s kůstkami. Fotografie zde. Mgr. Michaela Mědílková


Podporujeme nadané žáky
V poslední době se v našich lavicích objevují talentovaní žáci. Ať už se jedná o sportovce nebo jinak nadané žáky rozhodli jsme se školní i mimoškolní aktivity podporovat. Mnohdy je obtížné tyto aktivity skloubit se studiem. V odůvodněných případech je možné upravit podmínky studia stanovené školním řádem. V ředitelně školy obdržíte informace, jak o upravené podmínky žádat.


Naše škola vydává průkazy ISIC
Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. VÍCE INFORMACÍ


Android Žákovská knížka v mobilech
V novém školním mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.


 Starší zprávy


Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Gym_www

Sos_www

Osetr_www

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.