Menu


Webová aplikace Bakaláři

Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

Aktuální projekt EU

Plakat_m

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zapojilo do projektu na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

9.3. - maturitní a absolventský ples školy
12. - 16.3. - jarní prázdniny

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Ples_gymhost


Informace k zájezdu do Velké Británie
V autobuse má cestovní agentura umístěn a nainstalován lokátor. Skrze něj se mohou rodiče dívat na pozici autobusu během zájezdu a mohou tak virtuálně "cestovat" s žáky. Lokátory se osvědčily především u cest zpátky domů z Anglie, jelikož si rodiče mohou polohu skupiny hlídat a odhadnout čas příjezdu. Fungování je jednoduché, přístup je bez hesla.

https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=cbafeb1a347267980716d51fb9bdfc3d

Lokátor (odkaz) bude funkční od neděle 18.3. od 10:00 a skončí v sobotu 24.3. odpoledne v 17:00. Na lokátoru je možné vidět jak trasu, tak aktuální polohu autobusu a když si rozkliknete zelený čtverec, tak tam budou ještě další údaje (aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat). Jedná se zatím o testovací verzi, omluvte prosím u rodičů případné výpadky.

Seznam ubytování žáků nalezente ZDE.

Přehled platných britských bankovek ZDE.


Ohlédnutí za sportovními soutěžemi v březnu
Okresní kolo v halové kopané chlapců - kat. III: Žáci primy a sekundy vyhráli všechny zápasy ve své skupině, takže ze skupiny postoupili na prvním místě. V semifinále se utkali se ZŠ Náchodská Trutnov, se kterou remizovali 0:0. V penaltách byli úspěšnější hráči ZŠ, a tak se náš tým musel smířit se zápasem o třetí místo. Tento zápas naši žáci vyhráli až v penaltové loterii.
Okresní kolo v halové kopané chlapců - kat. IV:
Okrskové kolo v přehazované dívek: Žákyně primy a sekundy se v pátek 2. března zúčastnily okrskového kola v přehazované. I přes velké nasazení obsadily dívky až šesté místo, kdy se jim v celém turnaji podařilo vyhrát pouze dva sety nad ZŠ Rudník a ZŠ Karla Klíče Hostinné.


Pro budoucí žáky nabízíme přípravné kurzy
Aby byli zájemci o studium na gymnáziu i SOŠ dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám, nabízíme jim přípravné kurzy. V nich si mohou ověřit své znalosti v ilustračních testech z českého jazyka a matematiky. Druhý kurz se koná 27. března od 14 hodin v uč. 3 (2. patro). Přihlášky k přípravným kurzům odesílejte na beranek@gymhost.cz.


Studentský parlament zve na jarmark
U příležitosti Dne učitelů pořádá Studentský parlament Gymnázia a SOŠ Hostinné velikonoční jarmark, který se uskuteční 28. března od 13:00 do 17:00 hodin v budově gymnázia. Žáci připravují prodej ručně dělaných výrobků, bleší trh a bohatý doprovodný program s živou muzikou. Srdečně vás zvou žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné. Matěj Voňka – člen studentského parlamentu

Jarmark


V krajském finále holky třetí a kluci pátí
Přelom pololetí je v kalendáři školních sportovních akcí již druhým rokem vyhrazený florbalovým turnajům KB FLORBAL CHALLENGE. V loňském roce se ho zúčastnily dívky Gymnázia a SOŠ Hostinné, v tom letošním je doplnilo i družstvo chlapců. Florbal1Dívky postoupily přímo do krajského finále, chlapci si účast mezi pěti nejlepšími týmy v kraji vybojovali v okresním kole. V dramatických zápasech, ve kterých mnohdy rozhodovaly poslední vteřiny nebo šťastné góly, obsadili chlapci páté místo. Lépe si vedly dívky, které získaly bronzové medaile. Mezi chlapci byl do all star týmu vybrán Matěj Kesner a v kategorii dívek byla nejlepší brankářkou turnaje vyhlášena Kateřina Vyklická. Mgr. Martin Vlášek – ředitel školy


Lyžaři zdokonalovali své dovednosti
Do nového prostředí vyrazili žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné v rámci lyžařského výcvikového kurzu. Jejich základnou se na týden stala Chata Blesk v Horní Malé Úpě. Rozmanitost sjezdovek v areálu dala žákům příležitost vyzkoušet si tratě méně i více náročné. Škola se nadále snaží udržet kompletní nabídku kurzů. Na konci května vyrazí žáci třetích ročníků na Vltavu na vodácký výcvik, tercie v červnu absolvuje tábornický kurz. 

Staráme se o kondici žáků i zaměstnanců
Tělesná výchova se v zimním období odehrává převážně v tělocvičnách. Telocvik Žákům gymnázia se vyučující snaží hodiny zpestřit také pobytem venku. Kromě fotbálku ve sněhu byli žáci bobovat nebo bojovat ve sněhových bitvách. Novinkou pro zlepšení kondice žáků i zaměstnanců školy jsou dva nové běžecké pásy a vybavení pro badminton. Mgr. Martin Vlášek – ředitel školy


Třeťáci zavítali do azylového domu a diagnostického ústavu
Pondělí, 29. ledna, patřilo k těm dnům, kdy si studentky SOŠ, tentokráte ze třetího ročníku, mohly doplnit své teoretické vědomosti v praxi. Praktický zážitek mají hned ze dvou zařízení. První z nich je Domov pro matky s dětmi Oblastní charity Hradec Králové, což je sociální služba určená matkám nebo otcům s dětmi, kteří se ocitli v těžké sociální situaci - především přišli o bydlení. Nutno říct, že ztráta bydlení není zdaleka jediné trápení, které sem maminky či tatínky dovedlo, neboť jsme vyslechli z úst vedoucí zařízení, velmi ochotné paní Zdeňky Koutníkové, mnoho krutých lidských příběhů. Domácí násilí, pronásledování či závislosti partnera nejsou bohužel výjimečnými důvody, které sem klientky či klienty přivádějí. Poté, co jsme načerpali atmosféru a získali mnoho nových vědomostí a zážitků, jsme se přesunuli do druhého zařízení, kterým byl Dětský diagnostický ústav v Hradci Králové. Toto zařízení je určeno pro děti od 3 do 15 let a jedná se o výchovné zařízení. Jde vlastně o přestupnou stanici pro děti s výchovnými problémy. Děti jsou zde v péči pedagogů a psychologů, mají zde pevně nastavená pravidla a režim, a po pár měsících se vracejí buď do svých rodin, nebo jsou umístěny do ústavní výchovy, například do dětského domova. I v tomto zařízení jsme si vyslechli surové příběhy dětí a odnesli tak cenné zkušenosti, které studentkám doplní teorii sociální politiky, speciální pedagogiky či psychologie. Mgr. Kateřina Šitinová a Mgr. Doubrava Dřízhalová


Přijímáme žáky do gymnázia i odborné školy
Pro školní rok 2018/2019 přijímáme žáky do maturitních oborů primy osmiletého gymnázia a 1. ročníku oboru Sociální činnost. Doplňovat budeme také kvintu gymnázia. Podrobná kritéria hodnocení jsou zveřejněna na www.gymhost.cz. Uchazeči o studium musí doručit přihlášku ke studiu na zvolenou školu nejpozději do 1. března 2018. K přihlašování je nutno použít nový formulář přihlášky (ke stažení je na webu školy nebo MŠMT). Na formulář se uvedou nejvýše dvě školy, na které se žák hlásí. Každý uchazeč může konat jednotné písemné testy dvakrát, a to na školách podle pořadí uvedeného na přihlášce. Jako podklad pro celkové pořadí a rozhodnutí o přijetí se započte lepší výsledek. V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu. V případě nenaplnění kapacity může škola vyhlásit další kola přijímacího řízení, ve kterých se již nekonají centrálně zadávané testy.

Osmiletý obor  - gymnázium, prima
Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Termíny jednotných PZ (osmileté studium): 1. termín - 13. 4. 2018, 2. termín – 17. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018.

Čtyřleté studium - gymnázium, doplnění kvinty
Předpokládá se přijetí 10 uchazečů formou přijetí žáka do vyššího ročníku. Zájemci nekonají centrálně stanovenou jednotnou zkoušku ale zkoušku zadávanou ředitelem školy. Termíny PZ (čtyřleté studium): 1. termín - 23. 4. 2018, 2. termín – 25. 4. 2018.

Čtyřletý obor  - střední odborná škola, Sociální činnost
Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Termíny jednotných PZ (čtyřleté studium): 1. termín - 12. 4. 2018, 2. termín – 16. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018.

Do celkového hodnocení u všech oborů budou dále započítány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a schopnosti, dovednosti a studijní předpoklady prokázané oficiálními podklady.


Perspektivní obor bez maturity z matematiky
V posledních letech došlo k výraznému zvýšení podpory v oblasti sociálních služeb. Také krajský úřad vnímá stárnutí populace a tím potřebu zvýšení počtu pracovníků v sociální a zdravotnické sféře jako jednu z prioritních oblastí. Poptávka po sociálních pracovnících je obrovská, uplatnitelnost absolventů je tedy okamžitá. Žáci z naší školy jsou komplexně připraveni pro práci v sociálních službách. Perspektivní maturtiní obor Sociální činnost nabízí ještě jeden bonus. Žáci nemusí povinně maturovat z matematiky.


Závěr roku zpestřila vánoční besídkaBesidka_2
Stalo se již tradicí, že v závěru roku se na gymnáziu koná vánoční besídka. I tentokrát si žáci i učitelé připravili pásmo scének, tanečních i pěveckých vystoupení a v pohodové náladě se naladilii na vánoční prázdniny. Všemu předcházelo volejbalové utkání, ve kterém učitelé porazili maturanty 3:0 na sety. Fotky ZDE. Videa ZDE.


Kvinta uspořádala večer ve stylu pomádyPomada
Tradiční společenský večer pro své rodiče, kamarády, učitele, studenty současné i minulé a další návštěvníky připravila letošní kvinta ve stylu muzikálu Pomáda. V průběhu večera nechybělo taneční vystoupení ve stylu zmíněného muzikálu, soutěže, tombola, diskotéka a bohaté občerstvení. Byla to příjemná příležitost zastavit se v předvánočním shonu a strávit příjemný páteční večer na půdě naší školy. Fotky ZDE.


Máme nejlepší dobrovolnice v kraji
Děkujeme našim žákyním Tereze Hákové, Markétě Klazarové a Michaele Šimůnkové ze 2.S za vzornou reprezentaci naší školy při  organizaci veřejné sbírky Bílá pastelka. V rámci Královehradeckého kraje se umístily na prvním místě mezi dobrovolníky, kteří při této sbírce pomáhali. Tím opět pomohly vyzvednout činnost naší školy při různých charitativních projektech. Našim žákyním bude poděkováno u příležitosti Dne nevidomých v pátek 10.11.2017  v Rezidenci primátora hl.m. Prahy. Na této akci budou také vyhlášeny nejlepší krajské dvojice dobrovolných prodejců. Vše bude doplněno o bohatý kulturní program. POMOHLI JSME – POMÁHEJME !


Startuje program primární prevence
Žáci se zúčastní dlouhodobého programu primární prevence školy ve spolupráci s organizací  Společně k bezpečí a finanční podpory města Hostinné a Královéhradeckého kraje. Více informací. 


Naplno se rozjely školní sportovní soutěže
Ohlednutí za účastí žáků Gymnázia a SOŠ ve sportovních soutěžích AŠSK.


Pronájem tělocvičen a učeben
Organizacím podporující činnost mládeže a dětí nabízíme pronájem tělocvičen a učeben. Informace a ceník ZDE.


Den s antikou ve Františkánském klášteře
Třídy kvinta a sexta se v pátek 8. září zúčastnily Dne s antikou, který pro místní školy připravili zaměstnanci Františkánského kláštera v Hostinném. AntikaGalerií antického umění provedl žáky PhDr. Pavel Titz, PhD. (odborný asistent na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze). V ambitu kláštera si kvintáni a sextáni mohli vyzkoušet antické oblečení, výzbroj a výstroj gladiátorů, vymodelovat si antickou lampu či si nechat předpovědět svou budoucnost ve starověké věštírně. Procvičili si zde také své znalosti římských slohů a naučili se antickou hru s kůstkami. Fotografie zde. Mgr. Michaela Mědílková


Zprávy ze školní jídelny
Z důvodů zvýšení potravinových a režijních nákladů se od 1. 9. 2017 mění cena oběda.

POZOR ZMĚNA CENY OBĚDA


Organizace školního roku 2017/2018


Škola nabízí doučování zdarma
Od září bude na gymnáziu pokračovat nabídka doučování vybraných předmětů. Informace o třídách a předmětech, ve kterých bude doučování nabízeno, získají žáci v září. Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy


Podporujeme nadané žáky
V poslední době se v našich lavicích objevují talentovaní žáci. Ať už se jedná o sportovce nebo jinak nadané žáky rozhodli jsme se školní i mimoškolní aktivity podporovat. Mnohdy je obtížné tyto aktivity skloubit se studiem. V odůvodněných případech je možné upravit podmínky studia stanovené školním řádem. V ředitelně školy obdržíte informace, jak o upravené podmínky žádat.


Naše škola vydává průkazy ISIC
Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. VÍCE INFORMACÍ


Android Žákovská knížka v mobilech
V novém školním mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.


 Starší zprávy