Kontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

4.9. - zahájení školního roku

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.Upozornění pro nové žáky
Budoucí žáci primy se 4. září sejdou v 7:55 v kmenové učebně č. 7.


Adaptační kurz kvinty a 1.S
Bližší informace k adaptačnímu kurzu obdrží žáci emailem nejpozději ve středu 30. srpna 2017.


Ve škole ani v srpnu nezahálíme
Ani v čase prázdnin není v budově školy klid. Začátkem srpna se naplno rozjela oprava střechy. Učebna, která letos dozná největších změn, je učebna výtvarné výchovy (č.1). Učebna výpočetní techniky (č.8) získá nové počítače a před společenskou místností chystáme novou Wi-Fi zónu.


Přejeme všem krásné a dlouhé léto.


Zprávy ze školní jídelny
Z důvodů zvýšení potravinových a režijních nákladů se od 1. 9. 2017 mění cena oběda.

POZOR ZMĚNA CENY OBĚDA


Organizace školního roku 2017/2018


Závěr školního roku patřil virtuální realitě a projektůmVirt
Čtvrtou školou v Královéhradeckém kraji, která se zúčastnila projektu Ukázková výuka ve virtuální realitě, bylo Gymnázium a SOŠ Hostinné. Žáci se mohli ve virtuálním studiu seznámit s nejmodernější technologií při názorné ilustraci probíraného učiva v různých předmětech. Ve 3D světě žáci poznávali lidské tělo, ocitli se pod mořskou hladinou, prošli si různá historická období, skládali chemické prvky nebo se účastnili sportovních aktivit, při kterých mnohdy skončili po pádu na zemi. Kromě atraktivní virtuální výuky zpestřilly poslední týden školního roku na gymnáziu další projekty. Žáci například získali základní znalosti ve finanční gramotnosti, studentky vysoké školy pro ně připravily besedy primární prevence a učitelé stanoviště v rámci projektu Ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Mgr. Martin Vlášek 


Edita Kaprálová vyhrála okresní kolo a v kraji skončila čtvrtá
Další úspěchy slaví naši žáci v biologických soutěžích. Nejlepšího umístění v okresním kole soutěže Poznávání přírodnin dosáhla Edita Kaprálová z kvarty, která skončila na 1. místě a postoupila do krajského finále. V něm v konkurenci nejlepších řešitelů Královéhradeckého kraje obsadila čtvrté místo.  Čtyři zástupce mezi dvacítkou nejlepších řešitelů měl trutnovský okres také v krajském finále Biologické olympiády. A hned dva z nich byli z hostinského gymnázia. Edita Kaprálová obsadila v kategorii C 16. místo, Adéla Jirková skončila na 19. místě. Žákyním pod vedení paní učitelky Evy Prokopové gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Martin Vlášek - ředitel školy


Škola nabízí doučování zdarma
Od září bude na gymnáziu pokračovat nabídka doučování vybraných předmětů. Informace o třídách a předmětech, ve kterých bude doučování nabízeno, získají žáci v září. Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy


Maturantky převzaly poslední vysvědčeníMaturitni_vysvedceni
Slavnostním předáváním maturitních vysvědčení zakončily své osmileté a čtyřleté putování středoškolským životem žákyně Gymnázia a SOŠ v Hostinném. V galerii antického umění si z rukou třídních učitelek převzaly tentokrát pouze dívky poslední dokument, který je pojil s naší školou. Gratulujeme jim k úspěšnému splnění maturitních zkoušek a do dalších studií či pracovních povinností jim přejeme hodně štěstí. Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy


Gymnázium vzdělávalo žáčky z družiny
Celkem čtyřikrát nás v průběhu školního roku navštívili žáci 3. tříd místní ZŠ, aby nahlédli do tajů přírodovědných předmětů, konkrétně biologie, chemie a fyziky. V chemické laboratoři s paní učitelkou Štefanovou čarovali s barvami a vyráběli si inteligentní modelínu neboli „sliz“. V učebně fyziky si s panem učitelem Tomkem sestavovali jednoduchý model dalekohledu a „hráli“ si s elektřinou. A co se dozvěděli v biologické laboratoři? Společně s paní učitelkou Špačkovou a Maternovou zjistili, proč je plesnivé jídlo nezdravé, ale zároveň může být krásné pod mikroskopem. Dozvěděli se, co jsou mimikry a jak důmyslně se někteří živočichové umí v přírodě krýt. Děkujeme za návštěvu a budeme se opět v příštím školním roce těšit na další nadšené žáčky. Mgr. Miroslava Maternová - učitelka


Liška Sušenka zaujala botanickou výpravu
I v letošním roce se sekunda v rámci výuky biologie vypravila do zámeckého parku ve Vrchlabí, kde probíhalo praktické cvičení z botaniky. Studenti se ve dvojicích vydali s mapkou a pracovním listem do parku, vyhledávali a určovali označené rostliny a plnili další úkoly. Během dopoledne jsme si také stihli prohlédnout KCEV Krtek, kde kromě vlastní prohlídky prostor byl pro nás připraven i krátký vzdělávací program. A tak jako v loňském roce jsme nemohli opomenout záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě zraněné zvíře. Nejvíce opět zaujala Sušenka, ochočená liška, která je už stálým obyvatelem zmiňovaného zařízení. Po náročném dopoledni nechyběla na závěr ani krátká přestávka se zmrzlinou a pak už nás čekala jen cesta domů. Mgr. Miroslava Maternová - učitelka


Tři roty žáků zocelil tábornický kurz
Letos třída tercie vyrazila na tábornický kurz do Orlických hor do rodinného kempu v Horní Lipce. V nádherné přírodě pod Klepáčem si někteří žáci poprvé vyzkoušeli, jak se staví stan. Díky týmové spolupráci jim to šlo pěkně od ruky a během pár desítek minut na tábořišti stálo sedm stanů včetně toho učitelského. Hned první noc ve stanech žákům přinesla nepříjemné zjištění, že červnové noci jsou na horách stále ještě velmi chladné. V okolí kempu se nachází československé opevnění z let 1935 – 1938, které se stalo hlavním tématem etapové hry „Československé pohraničí“. Z dvaceti jedna žáků se na celý tábornický kurz staly tři roty, nezvykle o sedmi členech, které si mimo jiné vyzkoušely hledání výzbroje ve Vojenském muzeu v Králíkách, orientaci na mapě i v terénu, plížení v kopcovitém prostředí a sbírání ztracené výstroje. Žáci se naučili rozdělávat a udržovat oheň bez pomoci podpalovačů, uvařili společně buřtguláš a zdokonalili si znalosti turistického značení. Druhý den tábornického kurzu si žáci udělali pěší výlet na Stezku v oblacích, která se nalézá na Dolní Moravě. Ta jim za krásného počasí přinesla rozsáhlý výhled do krajiny i nezapomenutelné zážitky z vrcholu stavby, kde si někteří odvážlivci užívali pohled ze sítě dolů, do obrovské hloubky pod sebou. Následující den se stal pro naše hraničáře nejnáročnějším, protože je čekala pěší túra do pevnosti Hůrka, kde se seznámili s historií stavby celého opevnění i s testy německé armády, které opevnění nenávratně poškodily. Od pevnosti se žáci vydali křížovou cestou, která vede lipovou alejí, ke klášteru na Hoře Matky Boží. Zde si žáci zopakovali své znalosti baroka a stejnou cestou se vydali do kempu. Na závěr tábornického kurzu žáci navštívili pěchotní srub K-S 14 a znavení se vydali na cestu domů, kterou zkomplikovaly i prodloužily výluky vlaků. Nakonec všichni unavení, ale spokojení, dorazili v pátek před šestou večerní domů. Mgr. Michaela Mědílková, Mgr. Lenka Kašparová


Kvintáváni poznávali historii HostinnéhoPoznavani_hostinneho
V rámci hodin dějepisu se třída kvinta seznámila s některými historicky významnými místy města a také s architektonickými slohy, které nejvíce ovlivnily podobu města Hostinného. Mgr. Michaela Mědílková - učitelka


Proč bychom se báli na Prachovské skály…
Školní výlet zavedl letos kvartu do kempu v Jinolicích, odkud je to už jen skok do Prachovských skal. 01V programu tedy nechyběl výlet do tohoto skalního města a prohlídka velkého i malého vyhlídkového okruhu, včetně Císařské chodby, kterou se nechal už před dvěma sty lety pronést František první. V Jinolických rybnících byla voda teplá tak, že někteří jí neodolali ve středu ani ve čtvrtek. Volný čas v kempu ukrátila vybíjená, fotbálek, karetní i deskové hry a červené historky. Milovníci špekáčků si také přišli na své a dokonce proběhly i pokusy o sborový zpěv u táboráčku. Prostě pohoda v Českém ráji. Mgr. Petr Tomek - třídní učitel


Pavouci vítězí20170607_093135
Sexta se na třídním výletě mimo jiné učila i překonávat strach z výšek. Doslova jako v pavoučí síti se vznášela nad Jizerou v Malé Skále. Mnohé neodradily ani nejtěžší úseky lanového centra a zvládli je s lehkostí sobě vlastní. Mgr. Jolana Fišarová - třídní učitelka


Prima na Pecce navštívila hrad i koupaliště
V letošním roce podnikla třída prima pěší výlet na Pecku. Byli jsme ubytováni v kempu pod hradem, který nabízel i příjemné ochlazení v podobě krásně udržovaného koupaliště. Velmi teplé počasí neodradilo žáky, aby neprozkoumali tenisové a volejbalové hřiště. Pěkné počasí nám přálo i druhý den, kdy jsme se vyšplhali ke hradu. Ač s jazykem na vestě, hrad jsme dobyli. Všichni žáci se statečně poprali i se zpáteční cestou. Mgr. Lenka Kašparová - třídní učitelka


Sekunda se vydrápala na Sněžku
Tento rok se třída sekunda s třídní učitelkou Zuzanou Štefanovou a panem učitelem Marianem Páchnikem rozhodla vyrazit na školní výlet na Pomezní Boudy a zdolat vrchol Sněžky. První den jsme tréninkově přešli vrchol Cestníku a Pacestníku. Img_20170606_112413Cestou nás doprovázelo slunečné počasí, poobědvali jsme v restauraci, ale večeři jsme si již vařili sami. Druhý den nás špatná předpověď neodradila. I přes zatažené počasí a hrozící déšť jsme vyrazili na náš nejvyšší vrchol. Cestou vzhůru se nás sice držela mlha, ale výstupu to aspoň dodávalo pravý horský ráz. Na vrcholu jsme měli štěstí a na chvíli se nám naskytl krásný výhled na polskou i českou stranu. Při sestupu svítilo sluníčku, ale vzhledem k časové tísni jsme si cestu do Pece pod Sněžkou zpestřili lanovkou. Domů jsme se vrátili unaveni, ale plni krásných zážitků. Ing. Zuzana Štefanová,Ph.D. - třídní učitelka


Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku SOŠ a kvinty gymnázia


Oblíbené kurzy cizích jazyků pokračují
Zájem a spokojenost stávajících frekventantů kurzů potvrzuje, že výuka cizích jazyků na naší škole je na vysoké úrovni.  Tak i v příštím školním roce nabízí Gymnázium a SOŠ Hostinné jazykové kurzy pro veřejnost. Pokud Vaše jazykové znalosti postačují, můžete doplnit kurzy anglického jazyka, a to ve skupině začátečníků, mírně pokročilých i pokročilých. V případě dostatečného počtu zájemců otevřeme i kurz ruského jazyka. Předběžné přihlášky či jakékoliv dotazy týkající se organizace kurzů adresujte Mgr. Zuzaně Kočové na kocova@gymhost.cz.


Bi - Che kroužek po krátké pauze příští rok pokračuje
Je určen všem studentům gymnázia i střední odborné školy. Opět nás čekají zajímavé laboratorní pokusy z biologie a chemie. A nebudou chybět ani botanicky a zoologicky zaměřené vycházky do okolí školy. Plánujeme se v rámci kroužku připravovat na přírodovědné soutěže a spolupracovat na projektech. Budeme se scházet jednou za čtrnáct dní nebo podle aktuální situace. Bližší informace budou upřesněny v září. Poplatek na pololetí 200,- Kč.  Miroslava Maternová, Zuzana Štefanová


V biologii patříme mezi nejlepší školyBi_olym_kraj
Čtyři zástupce mezi dvacítkou nejlepších řešitelů měl trutnovský okres v krajském finále Biologické olympiády. A hned dva z nich byli z hostinského gymnázia. Edita Kaprálová obsadila v kategorii C 16. místo, Adéla Jirková skončila na 19. místě. Žákyním pod vedení Mgr. Evy Prokopové gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Martin Vlášek


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do primy gymnázia po náhradním termínu


Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Tradiční Den Země vzdělával i bavil
V letošním roce se akce zúčastnilo více jak 170 dětí. Den Země si připomenuli žáci ze 4. tříd ZŠ K. Klíče, ZŠ Dolní Olešnice, ZŠ Lánova, primy Gymnázia a SOŠ Hostinné, studenti MŠ, ZŠ a Praktické školy z Trutnova a děti předškolních tříd mateřských škol v Hostinném. Studenti sexty a septimy si pro ně v rámci svého předmětu Geologie a ekologie připravili pět různých stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely třídit odpad, dozvěděly se o životě živočichů žijících v půdě a zároveň si mohly projít krátkou stezku poslepu. Také si prověřily své botanické znalosti, hádaly živočichy podle zvuku a zkusily si skočit do dálky například jako žába či jako klokan. Další stanoviště zajišťovali externí lektoři, kterým velmi děkujeme za spolupráci a ochotu, jmenovitě paní Procházkové za vysvětlení, jak se dříve hospodařilo na loukách, paní Grófové za hezké vyprávění o životě malých šelem a panu Maternovi, který vysvětloval, proč datel léčí za pakatel. Děkujeme také Městskému úřadu Hostinné za finanční podporu při organizaci této akce a školní jídelně za teplý čaj, který v chladném počasí přišel účastníkům jistě vhod. Doufáme, že se program všem líbil a že se opět potkáme za rok. Fotogalerie zde. Mgr. M. Maternová, Ing. Z. Štefanová, Ph.D., Mgr. R. Špačková


Slavíme úspěchy a postup v Biologické olympiádě
Vynikajících výsledků dosáhly žákyně naší školy v okresním kole Biologické olympiády kategorie C. Pod vedením paní učitelky Evy Prokopové obsadila Edita Kaprálová 2. místo, Adéla Jirková skončila sedmá. Obě reprezentantky školy by měly postoupit do krajského finále (výsledková listina zde). I v letošním roce žáci reprezentovali naši školu na okresních úrovních také v matematických soutěžích. V Matematické olympiádě se v kategorii Z6 umístila Šárka Petružálková (prima) na 10. – 11. místě, Michal Roštejnský (sekunda) v kategorii Z7 na 12. – 17. místě, Patrik Trejtnar (kvarta) v kategorii Z9 na 9. místě. V soutěži Matematický klokan se podařilo Štěpánu Svobodovi z třídy kvinta umístit v kategorii Junior na 9. místě. Všem účatníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Martin Vlášek a Ing. Zuzana Štefanová, Ph.D.


Maturitní ples zaplnil halu Techtexu
Začátkem března obsadili halu Techtexu žáci, učitelé, absolventi a přátelé Gymnázia a SOŠ v Hostinném.  Ples_3Po měsících příprav totiž nastal den, kdy se zde již podruhé uskutečnil maturitní ples školy. Stovky návštěvníků se mohly přesvědčit, že i tentokrát organizátoři plesu nenechali nic náhodě a vše proběhlo ke spokojenosti všech hostů. K poslechu a tanci zahrála oblíbená kapela Levou rukou band. Atmosféra se nesla, alespoň co se módy týče, v duchu amerického filmu Velký Gatsby. Po slavnostním zahájení plesu nastal očekávaný nástup maturantek a šerpování. Zpestřením byla pro návštěvníky plesu nevšední biketrialová show, bohatá tombola a dražba krásných dortů. Poděkování patří všem hostům, pořadatelům, sponzorům tomboly a provozovateli haly. Maturantkám z oktávy a 4.S přejeme hodně sil k úspěšnému zakončení studia. 


Teoretickou výuku doplnila praxe
V únoru se třídy 2. a 3. ročníku SOŠ zúčastnily dvou zajímavých exkurzí. ExkurzeNejdříve žáci 3. ročníku navštívili Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který vznikl jako vůbec první hospic v České republice. Prohlédli jsme si celé zařízení a získali nové informace. Mnohé překvapilo, že i přes skutečnost, že zařízení poskytuje služby lidem na sklonku svého života (průměrná délka pobytu uživatelů je 14 dní), nepanuje tu žádná ponurá atmosféra, ale milé přijetí a pohoda. Poté jsme popojeli do České Skalice, kde jsme se seznámili se službami Domova Na Třešňovce. Domov nabízí služby dvěma odlišným skupinám uživatelů, a to seniorům a dospělým ženám s mentálním postižením. Dozvěděli jsme se, že domov pro osoby s postižením již zcela nesplňuje požadavky doby na kvalitu služby, a proto ho v blízké budoucnosti čekají nemalé změny a částečně i přestavba.V následujícím týdnu žáci 2. a 3. ročníku společně zajeli do Trutnova zjistit, jaké služby nabízí organizace RIAPS, která je součástí Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Název RIAPS nabízí více možností výkladu: Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb nebo "rychlá, intenzivní a přátelská služba". Výhodou RIAPSu je, že nabízí více služeb, které se mohou vzájemně doplňovat dle potřeb uživatelů. Prohlédli jsme si Kontaktní centrum, které nabízí také terénní služby a cílovou skupinou jsou především osoby závislé na návykových látkách. Dále SHELTER, což je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Hlavní náplní této služby je bezpečné trávení volného času a nabídka rady či pomoci dětem, které doma nežijí v optimálních podmínkách. Poslední službou, kterou jsme navštívili, byl stacionář Riaps. Ten nabízí denní služby dospělým osobám s duševním onemocněním. Také žáci prvního ročníku SOŠ nezůstali pozadu. V polovině března jeli do Vrchlabí, kde jejich cílem byla dvě zcela odlišná zařízení, Dětský domov a Domov pro seniory. V Dětském domově žáky mile překvapilo útulné prostředí a skutečnost, že děti zde bydlí ve třech samostatných bytových jednotkách, které vypadají jako byt pro trochu početnější rodinu. V Domově pro seniory jsme si i společně s uživateli zazpívali. Děkujeme Všem zařízením za milé přijetí, možnost podívat se, jaká je praxe, a v neposlední řadě děkujeme za čas a ochotu zaměstnanců všech zmíněných zařízení. Mgr. Eva Sedláčková, Mgr. Doubrava Dřízhalová


Po škole skákal klokan, ten matematický
Opět je tu březen a s ním k nám již tradičně přiskákal i Matematický klokan. Této soutěže v logickém uvažování se zúčastnili žáci téměř všech ročníků gymnázia. Největší účast byla v kategorii Benjamínů, které se účastní žáci primy a sekundy, a v kategorii Juniorů, která je určena pro žáky kvinty a sexty. Na stupních vítězů se v  kategorii Benjamín umístili Michal Roštejnský, Vojtěch Švaříček, Vít Sixta a v kategorii Junior – Štěpán Svoboda, Matyáš Klázar a Jakub Ciler. Všem gratulujeme, ostatním děkujeme za účast a těšíme se zase za rok. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem
Po roce se do budovy Gymnázia a SOŠ v Hostinném sjeli účastníci okresního kola Soutěže v anglickém jazyce. Organizátoři soutěže, vyučující anglického jazyka, se každoročně snaží, aby celá akce proběhla v duchu „Have fun with English“ a aby jak soutěžící, tak i jejich doprovod zažili příjemné dopoledne. V době, kdy nesoutěží, mohou shlédnout film v anglickém znění, mají k dispozici anglické časopisy i hry rozvíjející především slovní zásobu. Výkony, které jsme měli možnost posuzovat, byly vynikající a nutno konstatovat, že úroveň znalostí žáků, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích, rok od roku stoupá.  I proto jsme byli rádi, že kromě cen, které byly rozdávány zástupci DVPP, jsme díky dobré spolupráci naší školy s Oxford University Press mohli odměnit ty nejlepší i anglickou knihou z řady Graded Readers. Gratulujeme našim soutěžícím Janě Klepáčkové a Jonáši Hykovi ke krásným čtvrtým místům. Oba dva, nováčci ve svých kategoriích, mají velké šance v příštím roce. Have a nice time. Mgr. Zuzana Kočová


Fotbalisté sahali po historickém postupuFotbal_2
Na přelomu února a března se žáci Gymnázia a SOŠ zúčastnili několika sportovních soutěží a svými výkony potvrdili, že patří do okresní špičky. Největšího úspěchu dosáhli stolní tenisté v kategoriích ZŠ. Oba týmy chlapců suverénně vyhrály okresní kolo a z krajského finále přivezli bronzové medaile. Postup do krajského kola těsně unikl halovým fotbalistům. V okresním kole kategorie 8. a 9. tříd postupně porazili všechny favority, bohužel poté zaváhali se slabšími a o postupu rozhodoval poslední zápas. Vítězství v základní hrací době by poslal naše žáky mezi krajskou elitu. Zápas ovšem skončil remízou a ani následný triumf v penaltovém rozstřelu nakonec naše žáky dál neposlal. Úspěšně školu reprezentovali také žáci v okresním kole ve florbale středních škol, které Gymnázium a SOŠ Hostinné pořádalo. Dívky, jejichž soupisku tvořily převážně žákyně prvního a druhého ročníku, vybojovaly bronzovou pozici. Také chlapci si zajistili postup ze základní skupiny a konečné 4. místo je v konkurenci 12 přihlášených výběrů úspěchem. Mgr. Martin Vlášek


Prima se zúčastnila turnaje ve vybíjené
V pondělí 27. 2. 2017 se jako každý rok třída prima zúčastnila okrskového kola ve vybíjené v kategorii šestých tříd. Do městské sportovní haly vyrazila obě družstva (chlapci i dívky) s nadšením a touhou zvítězit. Mezi jejich soupeře patřily jak základní školy, tak i víceletá gymnázia. Oba týmy získaly diplom za umístění a symbolickou odměnu za účast na turnaji. Chlapci obsadili třetí místo a dívky skončily čtvrté. Přestože byl tým dívek znevýhodněn menším počtem hráček, tak obě družstva statečně bojovala s cílem dobrého umístění. Mgr. Lenka Kašparová


Gymplroku


Exkurze do iQLANDIE obohatila výuku přírodních věd
Den před pololetními prázdninami si některé třídy gymnázia zpestřily návštěvou moderního science centra iQLANDIA v Liberci. Interaktivní formou se žáci seznámili s celou řadou zajímavostí z různých oborů přírodních věd. K uvítání nám zahrála hudební fontána. V expozici překonaných vynálezů si návštěvníci prohlédli a vyzkoušeli například plynovou masku, první mobilní telefony a počítače a celou řadu domácích spotřebičů. V sekci Člověk mohli provést operaci pomocí laparoskopie a zviditelnit vlastní tlukoucí srdce. V oblasti Živlů byli svědky vichřice, zemětřesení a tornáda. Velké nadšení vzbudil gyroskop, simulující výcvik kosmonautů nebo pohled na člověka pomocí termokamery. Výstupem z exkurze bude referát na téma experiment, který mě nejvíc zaujal. Doufáme, že ze stovek experimentů z nejrůznějších oblastí matematiky, fyziky, chemie a biologie si každý student nějaký vybral. Kolektiv učitelů


Florbalistky přivezly bronzové medaileImg_20170131_112731
Děvčata Gymnázia a SOŠ Hostinné se zúčastnily krajského finále G2 Flobal Challenge. Hned v úvodním utkání se potkali dva největší favorité turnaje, hradecké Lvice a reprezentantky naší školy. V bojovném utkání se z vítězství 2:1 nakonec radoval hradecký tým
a tím bylo o postupujícím do národního finále rozhodnuto. Turnaj byl určený pro žákyně 1. a 2. ročníků středních škol. Jelikož náš tým tvořily převážně hráčky 1. ročníků, tak příští rok bychom měli opět patřit k favoritům.  Mgr. Martin Vlášek


VŠCHT "odučila" další hodinu moderní chemie
V rámci zatraktivnění a zpestření přírodovědných předmětů proběhla v úterý 6.12. „Hodina moderní chemie“. Jedná se o projekt, se kterým VŠCHT navštívila naší školu již potřetí. Tentokrát studenti této vysoké školy seznámili naše žáky s podstatou děje luminiscence, s jeho výskytem v přírodě a využitím v běžném životě. Hodina byla vedena interaktivně formou diskuse a doplněna zajímavými pokusy. V rámci projektu VŠCHT je nabízena řada dalších témat. Už se těšíme co, vybereme příště. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Scénka "Our School´s Got a Talent" při Dni otevřených dveří školy


Od piva k polodrahokamům
V pátek 16. 12. si třídy septima a oktáva zpestřily předvánoční čas návštěvou pivovaru v Nové Pace. Žáci mohli vidět výrobu piva od máčení ječmene přes vaření, zrání v hlubokém sklepení až po plnění do lahví a sudů. Když už byli v Nové Pace, nemohli vynechat ani expozice polodrahokamů v Klenotnici místního Městského muzea, kde kromě výstavy drahých kamenů z okolí mohli vidět i dinosauří kost, řadu zkamenělin a mnoho dalších zajímavých věcí, které se týkaly geologického vývoje Země. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Dsc_1489 Výlet do Osvětimi a Březinky přinesl silné emoce a zážitky
Za hranice Čech se vydali žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné. Cesta započala brzy ráno, jeli jsme krásným autobusem „ocelářů“ z Třince. Světlé ráno zmizelo v solných dolech Vělička, do kterých jsme sestoupili po nekonečných schodech. Doly byly obrovské a nepříjemné pro klaustrofobiky. Následovala návštěva historického města Krakova, které má pověst univerzitního města. Další den jsme viděli továrnu, která je známá z filmu Schindlerův seznam. Pohodovou náladu odpoledne vystřídala mračna smutku, když jsme stáli na dosah brány „Arbeit macht frei“ v koncentračním táboře Osvětim. Dsc_1479 Smutek občas překrylo znechucení, například při návštěvě místnosti s vlasy v jedné z ubytovacích jednotek. Návštěva Březinky byla asi nejsilnější. Až jednou pojedeme vlakem a budou hlásit konečnou, určitě si vzpomeneme, že pro mnoho lidí to byla ta poslední konečná. Cestou domů se v nás mísily pocity z návštěvy – úleva, strach, znechucení, avšak můžeme říci, že zážitek to byl velmi silný. Kateřina Karlíková, žákyně kvinty


Střecha konečně bude...
Konečně se podařilo prosadit dlouho potřebnou rekonstrukci střechy budovy školy. Kompletní výměna střechy proběhne v roce 2017.


Podporujeme nadané žáky
V poslední době se v našich lavicích objevují talentovaní žáci. Ať už se jedná o sportovce nebo jinak nadané žáky rozhodli jsme se školní i mimoškolní aktivity podporovat. Mnohdy je obtížné tyto aktivity skloubit se studiem. V odůvodněných případech je možné upravit podmínky studia stanovené školním řádem. V ředitelně školy obdržíte informace, jak o upravené podmínky žádat.


Do výuky zařazujeme laboratorní cvičení
Od školního roku 2016/2017 zařazujeme do výuky praktická cvičení z Fyziky, Biologie a Chemie. Na nižším gymnáziu budou tato cvičení probíhat v rámci výuky daných předmětů (možnost spojit dvě hodiny). Na vyšším gymnáziu dochází v kvintě a sextě k navýšení časové dotace uvedených předmětů a cvičení se budou pravidelně střídat každý týden (ve školním roce 2016/2017 se toto týká pouze kvinty).


Naše škola vydává průkazy ISIC
Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. VÍCE INFORMACÍ


Android Žákovská knížka v mobilech
V novém školním mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.


 Starší zprávy