Krgym_letak11_2020

Letak_gymhost_2020_leden2021  

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky na SOŠ

Ředitel školy v rámci 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělání Sociální činnost, jehož součástí je školní přijímací zkouška, rozhodl o nekonání těchto zkoušek. Tuto možnost si vyhradil v kritériích přijímacího řízení.

Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel budou vyhlášena 2. kola přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Do 12. března se mohou uchazeči hlásit do 5. ročníku 8-letého gymnázia (doplnění kvinty). O konání 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku 8-letého gymnázia (primy) rozhodne ředitel školy podle počtu odevzdaných zápisových lístků z 1. kolo přijímacího řízení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Novinky v rozvrhu od 8. 3. 2021

Na těžkou studijní dobu reagujeme od 8. 3. 2021 změnami v rozvrzích tříd. Snažili jsme se online hodiny umístit převážně do dopoledních hodin. Do rozvrhů jsme přidali třídnické hodiny (značené TP) a ve všech třídách se postupně objeví psychologická podpora.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Online soutěž v anglickém jazyce

24. 2 2021 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii mladších žáků. Vítězkou se stala Bára Antošová ze sekundy. Všem žákům děkujeme za účast a Báře budeme držet palce v kole okresním.

PK cizích jazyků


Dotazy ke studiu

Vážení uchazeči,

pokud se Vám nepodaří dovolat do naší školy nebo máte dotazy ke studiu, volejte na 739 079 800 (zástupkyně ředitele školy) nebo 739 079 778 (ředitel školy).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Školní jídelna bude od 15. 2. opět v provozu

Vážení strávnící,

školní jídelna od 15. 2. opět vaří.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Doplňujeme kvintu gymnázia

Vážení uchazeči o studium,

také v letošním roce nabízíme možnost doplnění kvinty gymnázia v Hostinném. Kritéria a informace naleznete zde.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


I v únoru pokračujeme v distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. 1. 2021 probíhá výuka podle protiepidemického systému PES v 5. stupni, což znamená, že se všechny třídy naší školy vzdělávají distančně. O dalším průběhu vzdělávání vás budeme včas informovat. Povoleny jsou individuální konzultace v režimu jeden učitel a jeden žák. Konzultace jsou vždy na domluvě učitele a žáka. Jídelna opět přechází do režimu, kdy se v jídelně mohou stravovat pouze zaměstnanci přítomní na pracovišti a žáci v prezenční výuce. Žáci v distanční výuce mají opět od 22.2.2021 nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho odebrat s sebou v jídlonosiči. Obědy si musí přihlásit.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Výuka je v prezenční i distanční formě povinná pro všechny žáky.

Pro žáky jsou také k dispozici prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluvená.

--------------

Při pobytu ve škole musí všechny osoby dodržovat nařízená hygienická opatření:

1) Povinnost mít zakrytá ústa ústenkou, rouškou, šátkem, šálou, 2) povinnost opakované řádné dezinfekce rukou, 3) časté větrání tříd (doporučujeme žákům vzít si s sebou do školy teplejší oděv, okna mohou být otevřena pouze za přítomnosti vyučujícího!!!), 4) dodržování odstupu a nemísení tříd, skupin.

Ve škole během výuky bude probíhat opakovaná dezinfekce míst, kterých se žáci a pedagogové často dotýkají (zábradlí, kliky…). Ve třídách je aplikována permanentní dezinfekce.

Stravovat se ve školní jídelně mohou pouze žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. Žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd do jídlonosiče v době od 10 do 11 hodin.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Pozvanka_gymhost


Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu žáka

Komunikace přes Komens

Vážení zákonní zástupci, zletilí žáci, komunikace se školou bude výhradně prostřednictvím systému Komens. Pokud někdo nemáte přístup do webové aplikace Bakalářů, tak kontaktujte osobně nebo emailem Mgr. Petra Kesnera, kesner@gymhost.cz.


Důležité změny ve školním řádu

1. Do školního řádu je zakomponována povinnost žáků vzdělávat se i distanční formou. 2. Pro žáky nižšího gymnázia platí zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu vyučování (i o přestávkách). 3. Pro všechny žáky platí povinnost přezouvat se po celý školní rok. Další změny se žáci dozví od třídních učitelů.

Školní řád 2020/2021


Doučování zdarma

I ve školním roce 2020/2021 nabízíme možnost doučování žáků. Skupinky žáků se mohou obrátit na jednotlivé vyučující s požadavkem na doučování.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Krabice od bot Img_20191206_090723

Tento rok jsme se jakožto Krkonošské gymnázium a SOŠ stali potřetí hrdými účastníky charitativní sbírky Krabice od bot. Tuto sbírku organizuje Diakonie ČCE a u nás se hlavním sběrným místem stává Město Hostinné zastoupeno sociální pracovnicí Bc. Renatou Maškovou.  Do sbírky se letos zapojilo opět mnoho studentů i učitelů naší školy a společně jsme nashromáždili a zabalili přes 250 dárků. Děkuji tímto všem dárcům, ale také studentskému parlamentu za pomoc s propagací akce a paní učitelce Mgr. Doubravě Dřízhalové za velkou pomoc s organizací a balením dárků. Nyní dárečky poputují do zařízení, kde jsou za ně vděční – azylový domov, dětské centrum, nízkoprahové centrum… Děkuji, že jste spolu s námi pomohli udělat radost dětem, které se nacházejí zrovna v nelehké životní etapě.

Kateřina Šitinová, učitelka


Od 1. ledna 2020 se zvyšuje cena obědů.

MŠ                   22 Kč

7 - 10 let          25 Kč      

11 - 14 let        28 Kč     

15 let a více      31 Kč   

Veřejnost          63 Kč  

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Nový spoj ze Dvora Králové Bus_dk_ho_2

Po několika jednáních s představiteli Královéhradeckého kraje se podařilo zajistit autobusové spojení po trase Dvůr Králové - Bílá Třemešná - Mostek - Debrné - Hostinné s odjezdem v 6:50 ze Dvora Králové a příjezdem v 7:37 do Hostinného. Spoj bude zaveden od 15. prosince 2019.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Hostinné hostilo Setkání studentských samospráv

Setkání proběhlo ve dnech 18. až 20. října 2019 v budově gymnázia, v areálu františkánského kláštera a v Národním domě v Hostinném. Celou akci zorganizoval Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy pod vedením Štěpána Svobody (předseda) a Matěje Voňky (místopředseda).

A co že to vlastně vůbec studentské samosprávy jsou?
„Jeden z paragrafů školského zákona umožňuje studentům zakládat v rámci školy takovéto samosprávné orgány, do nichž mohou být studenti voleni a mohou v nich pracovat. Prostřednictvím těchto samosprávných orgánů se mohou studenti obracet na vedení školy a vedení školy je povinno se těmito stanovisky zabývat a vyjádřit se k nim,“ popisují sami členové smysl studentských samospráv.

I když se taková akce (a v takovém měřítku!) v Hostinném konala vůbec poprvé, většinu z očekávání místních organizátorů naplnila, do budoucna navíc přinesla cenné organizační zkušenosti a poučení.

Na zahájení Setkání se svými zdravicemi vystoupili: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje za odbor školství, Ing. Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné, Mgr. Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, a PhDr. Petr Just, Ph.D., politolog z Metropolitní univerzity Praha.

Obsahovou sponou Setkání byla následující čtveřice témat: Spolupráce studentských samospráv napříč republikou, Česká společnost a její školství, Životní prostředí – stav a perspektivy a v neposlední řadě i významné výročí 30 let od Sametové revoluce.

Do Hostinného se sjelo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky a v bohatém programu vystoupila řada vážených odborníků a hostů, jako např. RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka CERMATU, doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. a jeho manželka Ivana – oba s dlouholetými zkušenostmi z oblasti forenzní psychologie. Programovou páteří hned pátečního odpoledne se staly dvě velké veřejné debaty zástupců jednotlivých politických stran na připravená témata. Vystoupil také etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Historie Krkonoš a Podkrkonoší), dále analytik a klimatolog Tomáš Jungwirth, trutnovská radní Kateřina Hůlková, expert na právní ochranu přírody a krajiny Lukáš Blažej, organizátorka Studentské AGORY Pavla Bednáriková nebo expert na české školství Martin Úlovec. Program též pamatoval na Historii gymnázia v Hostinném (Mgr. Ivana Mědílková, bývalá ředitelka Gymnázia a SOŠ Hostinné) i na Historii Hostinného (Tomáš Anděl, ředitel GAU Hostinné).

Akce se těšila velké podpoře Královéhradeckého kraje, města Hostinné, města Vrchlabí, firem KRPA PAPER, MODEL Group a dalších organizací napříč městem, ale i za jeho hranicemi.

Velké poděkování patří všem členům Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné, na kterých stála téměř veškerá organizace Setkání a díky nimž měla akce převážně hladký průběh.

Naše poděkování samozřejmě míří i za všemi výše zmiňovanými hosty, přednášejícími a dalšími spolutvůrci programu (např. místními skauty), pochopitelně za laskavými sponzory, ale míří také k vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a v neposlední řadě k jednotlivým členům učitelského sboru a k dalším pracovníkům školy, kteří svým aktivním přístupem byli maximálně nápomocní při náročné přípravě a realizaci Setkání studentských samospráv.

Ještě jednou moc děkuji za celý tým organizátorů.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné


Studentská Agora

Studentská AgoraKrkonošské gymnázium a SOŠ, pracoviště Hostinné se účastnilo 28. května debatní soutěže Studentská Agora, pod vedením organizace Agora Central Europe. Studentská Agora je projekt, který podporuje občanské vzdělávání mládeže. Vede studenty k porozumění médiím a toleranci věcí veřejných, rozlišení dezinformací a je obranou proti extrémismu. Z naší školy se sestavil tým dvanácti reprezentantů. Jmenovitě Kateřina Karlíková, Kateřina Vyklická, Vendula Boušková, Karolína Švábová. Romana Kopecká, Tereza Trejtnarová, Anastázie Gavendová, Sandra Pírková, Jakub Škrabálek, Štěpán Svoboda, Miroslav Rosa a Matěj Voňka. Krajské kolo soutěže se odehrálo ve Vědecké knihovně v Hradci Králové. Při získání druhého místa v kraji nám republiková účast v soutěži utekla o pouhé dva body.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu


Ústní zkoušky profilové části maturit v termínu podzim 2020 se letos uskuteční již ve čtvrtek 3. září 2020 v učebně č. 202. Zahájení zkoušek, je plánováno na 9:00 hodin zadáním první zkušební otázky. Rozpis zkoušek bude k dispozici ve škole. Přeji mnoho úspěchů. Týden od 14.12. do 18. 12.

prezenční výuka ve škole – prima, sekunda, septima, oktáva, 2S a 3S
distanční výuka – tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1S a 1O - kombinace samostudia a on-line výuky

praxe – 2O a 4S

 

Prima – učebna č.7, na půlené hodiny uč.9

Sekunda – učebna č. 2, na půlené hodiny uč. 1

Septima – učebna č. 5,

Oktáva – uč.13 + 14

2S – učebna č. 4

3S - SM

 

Sledujte suplování!

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v okrese Trutnov bude provoz v kanceláři Gymnázia Trutnov o jarních prázdninách (v týdnu od 15. do 19. 2. 2021) omezen.

 

 

Úřední hodiny pro vyřízení nezbytných záležitostí osobně jsou stanoveny denně od 9:00 do 11:00 hodin.

 

 

Pokud potřebujete využít jiný čas, je nutná předchozí domluva na telefonu 499 840 093. Uchazečům o studium nebo jejich zákonným zástupcům doporučuji upřednostnit zaslání přihlášky ke vzdělávání poštou. Přihlášky je nezbytné doručit do školy nejpozději v pondělí 1. 3. 2021.

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.