Menu


Webová aplikace Bakaláři

Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

Aktuální projekt EU

Plakat_m

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zapojilo do projektu na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

9.3. - maturitní a absolventský ples školy
12. - 16.3. - jarní prázdniny

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Web_leden


Kritéria přijímacího řízení 2018/2019


Pro nové žáky nabízíme přípravné kurzy
Aby byli zájemci o studium na gymnáziu i SOŠ dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám, nabízíme jim přípravné kurzy. V nich si mohou ověřit své znalosti v ilustračních testech z českého jazyka a matematiky. Kurzy se konají 13. února a 27. března vždy od 14 hodin. Přihlášky k přípravným kurzům odesílejte na beranek@gymhost.cz.


Stáhněte si přihlášku ke studiu
Přihlášku ke studiu je tředa do školy doručit nejpozději 1. března 2018! Formulář přihlášky ke stažení zde (formát PDF, formát Excel).


Třeťáci zavítali do azylového domu a diagnostického ústavu
Pondělí, 29. ledna, patřilo k těm dnům, kdy si studentky SOŠ, tentokráte ze třetího ročníku, mohly doplnit své teoretické vědomosti v praxi. Praktický zážitek mají hned ze dvou zařízení. První z nich je Domov pro matky s dětmi Oblastní charity Hradec Králové, což je sociální služba určená matkám nebo otcům s dětmi, kteří se ocitli v těžké sociální situaci - především přišli o bydlení. Nutno říct, že ztráta bydlení není zdaleka jediné trápení, které sem maminky či tatínky dovedlo, neboť jsme vyslechli z úst vedoucí zařízení, velmi ochotné paní Zdeňky Koutníkové, mnoho krutých lidských příběhů. Domácí násilí, pronásledování či závislosti partnera nejsou bohužel výjimečnými důvody, které sem klientky či klienty přivádějí. Poté, co jsme načerpali atmosféru a získali mnoho nových vědomostí a zážitků, jsme se přesunuli do druhého zařízení, kterým byl Dětský diagnostický ústav v Hradci Králové. Toto zařízení je určeno pro děti od 3 do 15 let a jedná se o výchovné zařízení. Jde vlastně o přestupnou stanici pro děti s výchovnými problémy. Děti jsou zde v péči pedagogů a psychologů, mají zde pevně nastavená pravidla a režim, a po pár měsících se vracejí buď do svých rodin, nebo jsou umístěny do ústavní výchovy, například do dětského domova. I v tomto zařízení jsme si vyslechli surové příběhy dětí a odnesli tak cenné zkušenosti, které studentkám doplní teorii sociální politiky, speciální pedagogiky či psychologie. Mgr. Kateřina Šitinová a Mgr. Doubrava Dřízhalová


Přijímáme žáky do gymnázia i odborné školy
Pro školní rok 2018/2019 přijímáme žáky do maturitních oborů primy osmiletého gymnázia a 1. ročníku oboru Sociální činnost. Doplňovat budeme také kvintu gymnázia. Podrobná kritéria hodnocení jsou zveřejněna na www.gymhost.cz. Uchazeči o studium musí doručit přihlášku ke studiu na zvolenou školu nejpozději do 1. března 2018. K přihlašování je nutno použít nový formulář přihlášky (ke stažení je na webu školy nebo MŠMT). Na formulář se uvedou nejvýše dvě školy, na které se žák hlásí. Každý uchazeč může konat jednotné písemné testy dvakrát, a to na školách podle pořadí uvedeného na přihlášce. Jako podklad pro celkové pořadí a rozhodnutí o přijetí se započte lepší výsledek. V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu. V případě nenaplnění kapacity může škola vyhlásit další kola přijímacího řízení, ve kterých se již nekonají centrálně zadávané testy.

Osmiletý obor  - gymnázium, prima
Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Termíny jednotných PZ (osmileté studium): 1. termín - 13. 4. 2018, 2. termín – 17. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018.

Čtyřleté studium - gymnázium, doplnění kvinty
Předpokládá se přijetí 10 uchazečů formou přijetí žáka do vyššího ročníku. Zájemci nekonají centrálně stanovenou jednotnou zkoušku ale zkoušku zadávanou ředitelem školy. Termíny PZ (čtyřleté studium): 1. termín - 23. 4. 2018, 2. termín – 25. 4. 2018.

Čtyřletý obor  - střední odborná škola, Sociální činnost
Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Termíny jednotných PZ (čtyřleté studium): 1. termín - 12. 4. 2018, 2. termín – 16. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018.

Do celkového hodnocení u všech oborů budou dále započítány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a schopnosti, dovednosti a studijní předpoklady prokázané oficiálními podklady.


Perspektivní obor bez maturity z matematiky
V posledních letech došlo k výraznému zvýšení podpory v oblasti sociálních služeb. Také krajský úřad vnímá stárnutí populace a tím potřebu zvýšení počtu pracovníků v sociální a zdravotnické sféře jako jednu z prioritních oblastí. Poptávka po sociálních pracovnících je obrovská, uplatnitelnost absolventů je tedy okamžitá. Žáci z naší školy jsou komplexně připraveni pro práci v sociálních službách. Perspektivní maturtiní obor Sociální činnost nabízí ještě jeden bonus. Žáci nemusí povinně maturovat z matematiky.


Závěr roku zpestřila vánoční besídkaBesidka_2
Stalo se již tradicí, že v závěru roku se na gymnáziu koná vánoční besídka. I tentokrát si žáci i učitelé připravili pásmo scének, tanečních i pěveckých vystoupení a v pohodové náladě se naladilii na vánoční prázdniny. Všemu předcházelo volejbalové utkání, ve kterém učitelé porazili maturanty 3:0 na sety. Fotky ZDE. Videa ZDE.


Kvinta uspořádala večer ve stylu pomádyPomada
Tradiční společenský večer pro své rodiče, kamarády, učitele, studenty současné i minulé a další návštěvníky připravila letošní kvinta ve stylu muzikálu Pomáda. V průběhu večera nechybělo taneční vystoupení ve stylu zmíněného muzikálu, soutěže, tombola, diskotéka a bohaté občerstvení. Byla to příjemná příležitost zastavit se v předvánočním shonu a strávit příjemný páteční večer na půdě naší školy. Fotky ZDE.


Máme nejlepší dobrovolnice v kraji
Děkujeme našim žákyním Tereze Hákové, Markétě Klazarové a Michaele Šimůnkové ze 2.S za vzornou reprezentaci naší školy při  organizaci veřejné sbírky Bílá pastelka. V rámci Královehradeckého kraje se umístily na prvním místě mezi dobrovolníky, kteří při této sbírce pomáhali. Tím opět pomohly vyzvednout činnost naší školy při různých charitativních projektech. Našim žákyním bude poděkováno u příležitosti Dne nevidomých v pátek 10.11.2017  v Rezidenci primátora hl.m. Prahy. Na této akci budou také vyhlášeny nejlepší krajské dvojice dobrovolných prodejců. Vše bude doplněno o bohatý kulturní program. POMOHLI JSME – POMÁHEJME !


Startuje program primární prevence
Žáci se zúčastní dlouhodobého programu primární prevence školy ve spolupráci s organizací  Společně k bezpečí a finanční podpory města Hostinné a Královéhradeckého kraje. Více informací. 


Naplno se rozjely školní sportovní soutěže
Ohlednutí za účastí žáků Gymnázia a SOŠ ve sportovních soutěžích AŠSK.


Pronájem tělocvičen a učeben
Organizacím podporující činnost mládeže a dětí nabízíme pronájem tělocvičen a učeben. Informace a ceník ZDE.


Den s antikou ve Františkánském klášteře
Třídy kvinta a sexta se v pátek 8. září zúčastnily Dne s antikou, který pro místní školy připravili zaměstnanci Františkánského kláštera v Hostinném. AntikaGalerií antického umění provedl žáky PhDr. Pavel Titz, PhD. (odborný asistent na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze). V ambitu kláštera si kvintáni a sextáni mohli vyzkoušet antické oblečení, výzbroj a výstroj gladiátorů, vymodelovat si antickou lampu či si nechat předpovědět svou budoucnost ve starověké věštírně. Procvičili si zde také své znalosti římských slohů a naučili se antickou hru s kůstkami. Fotografie zde. Mgr. Michaela Mědílková


Zprávy ze školní jídelny
Z důvodů zvýšení potravinových a režijních nákladů se od 1. 9. 2017 mění cena oběda.

POZOR ZMĚNA CENY OBĚDA


Organizace školního roku 2017/2018


Škola nabízí doučování zdarma
Od září bude na gymnáziu pokračovat nabídka doučování vybraných předmětů. Informace o třídách a předmětech, ve kterých bude doučování nabízeno, získají žáci v září. Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy


Podporujeme nadané žáky
V poslední době se v našich lavicích objevují talentovaní žáci. Ať už se jedná o sportovce nebo jinak nadané žáky rozhodli jsme se školní i mimoškolní aktivity podporovat. Mnohdy je obtížné tyto aktivity skloubit se studiem. V odůvodněných případech je možné upravit podmínky studia stanovené školním řádem. V ředitelně školy obdržíte informace, jak o upravené podmínky žádat.


Naše škola vydává průkazy ISIC
Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. VÍCE INFORMACÍ


Android Žákovská knížka v mobilech
V novém školním mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.


 Starší zprávy