Pokud máte zájem studovat naši školu, tak volejte na 739 079 778 a my vyhlásíme další kolo přijímacího řízení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Sociální činnost

Pořadí Ev. číslo Stud. průměr Výrok
1. 520024 2,4 přijat

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

8-leté gymnázium

Pořadí Ev. číslo Stud. průměr Výrok
1. 420048 1,2 přijat

Sociální činnost

Pořadí Ev. číslo Stud. průměr Výrok
1. 520016 1,1 přijat
2. 520021 1,44 přijat
3. 520018 1,48 přijat
4. 520017 1,6 přijat
5. 520020 1,8 přijat
6. 520019 2,1 přijat
7. 520023 2,41 přijat
8. 520022 2,9 přijat
Ošetřovatel
Pořadí Ev. číslo Stud. průměr Výrok
1. 620014 1,83 přijat
2. 620013 2,26 přijat
3. 620015 2,31 přijat

Gymnázium - doplnění kvinty - přijati bez PZ

Pořadí Ev. číslo Studijní průměr Výrok
1. 720004 1,23 přijat
2. 720003 1,3 přijat

Gymnázium - doplnění kvinty - přijati na základě PZ

Pořadí Evidenční číslo Body Výrok
1. 720002 ČJ 35, Ma 20 přijat

Pro zjištění evidenčního čísla volejte 739 079 800. Uchazeči, kteří byli přijati, musí do školy do pěti pracovních dnů (nejpozději 1. 7. 2020) doručit zápisový lístek, čímž potvrdí zájem studovat naši školu.

Pokud máte zájem studovat naši školu na pracovišti v Hostinném, tak volejte na 739 079 778 a my vyhlásíme další kolo přijímacího řízení.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školyVýsledky přijímacího řízení 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení do primy gymnázia

Výsledky přijímacího řízení pro obor Sociální činnost

Uchazeči, kteří byli přijati, musí do školy do pěti pracovních dnů doručit zápisový lístek, čímž potvrdí zájem studovat naši školu. Nepřijatým uchazečům bylo poštou odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazečům, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů a nadále mají zájem studovat naši školu, doporučujeme do tří dnů od převzetí rozhodnutí odeslat žádost o vydání nového rozhodnutí (přiloženo u rozhodnutí).

Pokud uchazeči do přihlášky uvedli naši školu na obě místa (např. 1. Hostinné a 2. Vrchlabí), obdrží dvě rozhodnutí. Na každém pracovišti je uchazeč veden pod jiným evidenčním číslem. Někteří uchazeči, kteří nebyli přijati do Vrchlabí, mohli být přijati do Hostinného. Proto rozhodnutí pečlivě pročtěte.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školyHarmonogram vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 16. - 26. 6. 2020 - ZDE

Pokyny pro žáky Krkonošského gymnázia k průběhu výuky

- škola se pro žáky otevírá v 7:40 a zavírá v 11:45

- žáci musí před školou i během přestávek dodržovat dvoumetrové rozestupy, během výuky minimálně 1,5 m

- nesmí se ve větší míře shromažďovat ani před vyučováním před školou ani během přestávek

- roušku musí žáci mít po celou dobu, kromě doby výuky v učebně, kdy sedí samostatně v lavicích a mají výuku za přítomnosti vyučujícího

- u hlavního vchodu do budovy každý žák odevzdá čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (zletilí mohou podepsat sami)

- pokud toto žák nepředloží, musí ihned opustit školu

- s sebou musí mít žáci minimálně dvě roušky a sáček na roušky

- do školy žáci vchází plynule, s rozestupy

- žáci půjdou rovnou do učebny dle rozvrhu, do šaten a do kanceláře bude žákům umožněn přístup pouze individuálně během hodin se souhlasem vyučujícího

- po příchodu do učebny si všichni žáci umyjí ruce dezinfekcí, dojdou do lavice, roušku odloží do sáčku po příchodu vyučujícího

- po každém bloku výuky si žáci opět dezinfekcí umyjí ruce

- žáci mají omezený pohyb po škole, pohybují se pouze od hlavního vchodu do učebny, od této učebny na nejbližší toaletu a nejkratší cestou na ven z budovy hlavním vchodem

- jako nouzové východy budou k dispozici pouze dva – hlavní vchod a společný vchod se ZŠ

- přestávky budou žáci v případě dobrého počasí trávit na školní terase nebo před společným vchodem se ZŠ, kde musí dodržovat minimální vzdálenost 2m

- žáci by měli návštěvu školy přizpůsobit svému zdravotnímu stavu a možnému zařazení do rizikové skupiny

- pozdní příchody se netolerují, do školy přijdou všichni dobrovolně včas!!!

Cestne-prohlaseni-o-neinfekcnosti-2020


Hledáme učitele/učitelku fyziky. Kontakt: 739079778.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Červen na Krkonošském gymnáziu

V termínu 15. - 25. 6. bude na pracovišti v Hostinném možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol a středních škol (formu a harmonogram upřesníme). Ve dnech 29. a 30. 6. vyhlašuji volné dny pro žáky (ředitelské volno). Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020 (formu upřesníme).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Hodnocení výsledků ve 2. pololetí
Vážení rodiče, žáci,

vyhlášku stanovující hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete ZDE.


Pro hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 je pro všechny žáky zásadní § 1 Hodnocení žáků:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Naše škola chápe možné rozdíly v podmínkách vzdělávání jednotlivých žáků a v hodnocení zohlední mimořádnou situaci. Budeme se držet vydané vyhlášky, přihlédneme k dosavadním výsledkům žáků a neuplatníme všechna pravidla hodnocení vyplývajících ze školního řádu. Termín a postup předávání vysvědčení upřesníme.

Pro hodnocení maturantů je důležitý § 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku:

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Maturity by měly být zahájeny 1. 6. 2020, svatý týden nebude. Od 11. do 29. 5. mají maturanti možnost konzultací z maturitních předmětů (harmonogram bude upřesněn). Výuka v nematuritních předmětech bude ukončena 30. 4. 2020. Vysvědčení za poslední ročník bude maturantům předáno v týdnu 25. - 29. 5. 2020.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školyKrabice od bot Img_20191206_090723

Tento rok jsme se jakožto Krkonošské gymnázium a SOŠ stali potřetí hrdými účastníky charitativní sbírky Krabice od bot. Tuto sbírku organizuje Diakonie ČCE a u nás se hlavním sběrným místem stává Město Hostinné zastoupeno sociální pracovnicí Bc. Renatou Maškovou.  Do sbírky se letos zapojilo opět mnoho studentů i učitelů naší školy a společně jsme nashromáždili a zabalili přes 250 dárků. Děkuji tímto všem dárcům, ale také studentskému parlamentu za pomoc s propagací akce a paní učitelce Mgr. Doubravě Dřízhalové za velkou pomoc s organizací a balením dárků. Nyní dárečky poputují do zařízení, kde jsou za ně vděční – azylový domov, dětské centrum, nízkoprahové centrum… Děkuji, že jste spolu s námi pomohli udělat radost dětem, které se nacházejí zrovna v nelehké životní etapě.

Kateřina Šitinová, učitelka


Od 1. ledna 2020 se zvyšuje cena obědů.

MŠ                   22 Kč

7 - 10 let          25 Kč      

11 - 14 let        28 Kč     

15 let a více      31 Kč   

Veřejnost          63 Kč  

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Nový spoj ze Dvora Králové Bus_dk_ho_2

Po několika jednáních s představiteli Královéhradeckého kraje se podařilo zajistit autobusové spojení po trase Dvůr Králové - Bílá Třemešná - Mostek - Debrné - Hostinné s odjezdem v 6:50 ze Dvora Králové a příjezdem v 7:37 do Hostinného. Spoj bude zaveden od 15. prosince 2019.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Hostinné hostilo Setkání studentských samospráv

Setkání proběhlo ve dnech 18. až 20. října 2019 v budově gymnázia, v areálu františkánského kláštera a v Národním domě v Hostinném. Celou akci zorganizoval Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy pod vedením Štěpána Svobody (předseda) a Matěje Voňky (místopředseda).

A co že to vlastně vůbec studentské samosprávy jsou?
„Jeden z paragrafů školského zákona umožňuje studentům zakládat v rámci školy takovéto samosprávné orgány, do nichž mohou být studenti voleni a mohou v nich pracovat. Prostřednictvím těchto samosprávných orgánů se mohou studenti obracet na vedení školy a vedení školy je povinno se těmito stanovisky zabývat a vyjádřit se k nim,“ popisují sami členové smysl studentských samospráv.

I když se taková akce (a v takovém měřítku!) v Hostinném konala vůbec poprvé, většinu z očekávání místních organizátorů naplnila, do budoucna navíc přinesla cenné organizační zkušenosti a poučení.

Na zahájení Setkání se svými zdravicemi vystoupili: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje za odbor školství, Ing. Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné, Mgr. Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, a PhDr. Petr Just, Ph.D., politolog z Metropolitní univerzity Praha.

Obsahovou sponou Setkání byla následující čtveřice témat: Spolupráce studentských samospráv napříč republikou, Česká společnost a její školství, Životní prostředí – stav a perspektivy a v neposlední řadě i významné výročí 30 let od Sametové revoluce.

Do Hostinného se sjelo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky a v bohatém programu vystoupila řada vážených odborníků a hostů, jako např. RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka CERMATU, doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. a jeho manželka Ivana – oba s dlouholetými zkušenostmi z oblasti forenzní psychologie. Programovou páteří hned pátečního odpoledne se staly dvě velké veřejné debaty zástupců jednotlivých politických stran na připravená témata. Vystoupil také etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Historie Krkonoš a Podkrkonoší), dále analytik a klimatolog Tomáš Jungwirth, trutnovská radní Kateřina Hůlková, expert na právní ochranu přírody a krajiny Lukáš Blažej, organizátorka Studentské AGORY Pavla Bednáriková nebo expert na české školství Martin Úlovec. Program též pamatoval na Historii gymnázia v Hostinném (Mgr. Ivana Mědílková, bývalá ředitelka Gymnázia a SOŠ Hostinné) i na Historii Hostinného (Tomáš Anděl, ředitel GAU Hostinné).

Akce se těšila velké podpoře Královéhradeckého kraje, města Hostinné, města Vrchlabí, firem KRPA PAPER, MODEL Group a dalších organizací napříč městem, ale i za jeho hranicemi.

Velké poděkování patří všem členům Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné, na kterých stála téměř veškerá organizace Setkání a díky nimž měla akce převážně hladký průběh.

Naše poděkování samozřejmě míří i za všemi výše zmiňovanými hosty, přednášejícími a dalšími spolutvůrci programu (např. místními skauty), pochopitelně za laskavými sponzory, ale míří také k vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a v neposlední řadě k jednotlivým členům učitelského sboru a k dalším pracovníkům školy, kteří svým aktivním přístupem byli maximálně nápomocní při náročné přípravě a realizaci Setkání studentských samospráv.

Ještě jednou moc děkuji za celý tým organizátorů.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné


Doučování zdarma

I ve školním roce 2019/2020 nabízíme možnost doučování žáků. Skupinky žáků se mohou obrátit na jednotlivé vyučující s požadavkem na doučování.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Studentská Agora

Studentská AgoraKrkonošské gymnázium a SOŠ, pracoviště Hostinné se účastnilo 28. května debatní soutěže Studentská Agora, pod vedením organizace Agora Central Europe. Studentská Agora je projekt, který podporuje občanské vzdělávání mládeže. Vede studenty k porozumění médiím a toleranci věcí veřejných, rozlišení dezinformací a je obranou proti extrémismu. Z naší školy se sestavil tým dvanácti reprezentantů. Jmenovitě Kateřina Karlíková, Kateřina Vyklická, Vendula Boušková, Karolína Švábová. Romana Kopecká, Tereza Trejtnarová, Anastázie Gavendová, Sandra Pírková, Jakub Škrabálek, Štěpán Svoboda, Miroslav Rosa a Matěj Voňka. Krajské kolo soutěže se odehrálo ve Vědecké knihovně v Hradci Králové. Při získání druhého místa v kraji nám republiková účast v soutěži utekla o pouhé dva body.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu


Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.