Menu


Webová aplikace Bakaláři

Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

Aktuální projekt EU

Plakat_m

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zapojilo do projektu na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

15.12. - společenský večer kvinty (téma Pomáda)
21.12. - vánoční besídka školy
22.12. - ředitelské volno
23.12. - 2.1. - vánoční prázdniny
16.1. - den otevřených dveří
31.1. - vydávání vysvědčení
2.2. - pololetní prázdniny
9.3. - maturitní a absolventský ples školy

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Letak_celek2017_osetr2-1


V červenci vznikne Krkonošské gymnázium a SOŠ. Kraj prosadil optimalizaci
Emotivní jednání zastupitelstva kraje nakonec rozhodlo o optimalizaci 21 škol v Královéhradeckém kraji. V našem regionu vznikne od 1. 7. 2018 Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola sjednocující Gymnázium a SOŠ Hostinné a Gymnázium Vrchlabí. Výuka v Hostinném bude pokračovat v plném rozsahu, nabídku rozšíří učební obor Ošetřovatel. Žáci nebudou muset nikam dojíždět, studovat budou v Hostinném! Přijímat budeme žáky do maturitních oborů primy osmiletého gymnázia a 1. ročníku Sociální činnosti a do 1. ročníku učebního oboru Ošetřovatel. Doplňovat budeme také kvintu gymnázia. Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Nechcete maturovat z matematiky? Pojďte k nám!
Povinná maturita z matematiky bude na gymnáziích již v roce 2021 a na středních odborných školách v roce 2022. Maturovat z matematiky se nebude pouze na uměleckých, zdravotnických a sociálních oborech.


Ředitelské volno - 22. 12. 2017
Z provozních důvodů vyhlašuji na 22. 12. 2017 volný den pro žáky.


Kvinta_vecer


Vánoční prázdniny ve školní jídelně
Od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude školní jídelna uzavřena. Školní jídelna bude opět otevřena 2. 1. 2018 (tento den se již bude vařit). Žáci nastupují do školy 3. 1. 2018. Objednávání obědů na leden lze již od 18. 12. 2017. Objednejte si obědy včas!!!


Připravujeme zájezd do Velké Británie
Vážení rodiče, zveme vás na prezentaci cestovní kanceláře Krištof k zájezdu do Velké Británie, který pořádá naše škola v dubnu 2018. Vaše účast (či neúčast) na prezentaci vás nezavazuje k přihlášení se na zájezd. Zájezd v sobě zahrnuje nejen fakultativní výlety, ubytování v rodinách, ale také dopolední výuku v jazykové škole s rodilými mluvčími. Program zájezdu najdete ZDE.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - PŘIHLÁŠKY: odevzdávejte do úterý 28. 11. do kabinetu biologie. PLATBA ZÁLOHY: Zálohu je nutné uhradit do 15. 12. převodem na účet CK Kristof. Peníze nenoste do školy!!! V případě, že se zájezd neuskuteční, záloha bude vrácena.


Máme nejlepší dobrovolnice v kraji
Děkujeme našim žákyním Tereze Hákové, Markétě Klazarové a Michaele Šimůnkové ze 2.S za vzornou reprezentaci naší školy při  organizaci veřejné sbírky Bílá pastelka. V rámci Královehradeckého kraje se umístily na prvním místě mezi dobrovolníky, kteří při této sbírce pomáhali. Tím opět pomohly vyzvednout činnost naší školy při různých charitativních projektech. Našim žákyním bude poděkováno u příležitosti Dne nevidomých v pátek 10.11.2017  v Rezidenci primátora hl.m. Prahy. Na této akci budou také vyhlášeny nejlepší krajské dvojice dobrovolných prodejců. Vše bude doplněno o bohatý kulturní program. POMOHLI JSME – POMÁHEJME !


Startuje program primární prevence
Žáci se zúčastní dlouhodobého programu primární prevence školy ve spolupráci s organizací  Společně k bezpečí a finanční podpory města Hostinné a Královéhradeckého kraje. Více informací. 


Žáci mají v nohách náročný kurz
Hned k ránu 11. září se naše čistá a opravená kola rozjela směrem ke kempu Pecka. Během 5-ti dní byly naše skupiny A i B schopné projít většinou zátěžových testů, které jim učitelé připravili (a pokud ne, stále existovala i skupina C). Img_20170915_091527Áčková skupina vedená panem učitelem Koblasou si během týdne projela dokonce i část zabahněné maratonové cesty. Skupina B si naopak projezdila většinu silnic v okolí Pecky. S výjimkou jednoho dne bylo počasí přívětivé a vhodné k cyklistice, sportovním turnajům či návštěvě hradu Pecka a jeho sklepení. Během kurzu odjely auty pouze tři studentky, a tak se zbytek nás, již odolných sportovců, natěšeně vracel domů na svých kolech hned po dvou trasách.

Kateřina Karlíková - žákyně sexty


Naplno se rozjely školní sportovní soutěže
Ohlednutí za účastí žáků Gymnázia a SOŠ ve sportovních soutěžích AŠSK.


Žáci SOŠ cestovali na exkurzi do PrahyExkurze_2
V úterý 26. 9. 2017 vyrazili žáci čtyř ročníků oboru sociální péče z místního Gymnázia a SOŠ Hostinné na první exkurzi v letošním školním roce. Den to byl opravdu pestrý, protože jsme nejen mnoho viděli, ale především toho spoustu zažili. Navštívili jsme totiž Technické muzeum, kde nás čekal průvodce, který nás zavedl na výstavu „Člověk v náhradách“ a my tak měli možnost zjistit, co všechno se dá v našem těle nahradit. Asi všichni tušíme, že existují protézy nohou, protézy zubní, že lékaři dokáží nahradit ledvinu, srdce, plíce, ale tady jsme se kromě toho měli možnost podívat i na náhrady nosu, kůže, cév. Zjistili jsme, jak se dá kompenzovat hlas, sluch či zrak. Spoustu pomůcek jsme si mohli ohmatat, vyzkoušet a všichni jsme tiše žasli nad vývojem nejen medicíny, ale i elektroniky a kybernetiky. Z Technického muzea jsme se vydali na Karlovo náměstí na Neviditelnou výstavu, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak zvládnout byt, ulici, les nebo třeba i objednání na baru, a to vše ve tmě, v naprosté tmě. Byli jsme nuceni spolehnout se jen na vlastní sluch a hmat. K tomu nám i tady pomohla skvělá průvodkyně. Studenti čtvrtého ročníku sociální péče ještě navštívili Dětské centrum Paprsek, které poskytuje komplexní péči dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám. Tato organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu ,,denní stacionář“ a chráněné bydlení, věnuje se terapii a odbornému poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče.

Mgr. Kateřina Šitinová a Mgr. Doubrava Dřízhalová


Pronájem tělocvičen a učeben
Organizacím podporující činnost mládeže a dětí nabízíme pronájem tělocvičen a učeben. Informace a ceník ZDE.


Den s antikou ve Františkánském klášteře
Třídy kvinta a sexta se v pátek 8. září zúčastnily Dne s antikou, který pro místní školy připravili zaměstnanci Františkánského kláštera v Hostinném. AntikaGalerií antického umění provedl žáky PhDr. Pavel Titz, PhD. (odborný asistent na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze). V ambitu kláštera si kvintáni a sextáni mohli vyzkoušet antické oblečení, výzbroj a výstroj gladiátorů, vymodelovat si antickou lampu či si nechat předpovědět svou budoucnost ve starověké věštírně. Procvičili si zde také své znalosti římských slohů a naučili se antickou hru s kůstkami. Fotografie zde. Mgr. Michaela Mědílková


Bi – Che kroužek zahajuje činnost

Poplatek: 200,- Kč /pololetí

Program:

Tajná písma – napiš kamarádovi tajný vzkaz.
Sladké čáry máry – poznej vlastnosti cukr a co vše s ním lze vytvořit.
Hrajeme si s balónky.
Chemik detektivem – objev o jakou látku se jedná.
78, 21 a ostatní? – z čeho se skládá vzduch?.
Kvasinky – mikroskopování, inhibice, stimulace.
Příprava různých druhů mikroskopických preparátů (trvalých, dočasných, nativních, roztěrových atd.).
Práce v terénu, metody sběru biologického materiálu.
Jak si založit entomologickou sbírku? (Metodika sběru hmyzu, tvorba trvalých preparátů.)
Příprava na přírodovědné soutěže.
Instalace a péče o ptačí budky na mravenčí stezce, ve spolupráci s městským úřadem.

Termíny kroužků: 3. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.
Začátek: 14.00 hodin. Konec: na základě domluvy a konkrétního programu, většinou 15.00 – 15.30.


Zprávy ze školní jídelny
Z důvodů zvýšení potravinových a režijních nákladů se od 1. 9. 2017 mění cena oběda.

POZOR ZMĚNA CENY OBĚDA


Organizace školního roku 2017/2018


Škola nabízí doučování zdarma
Od září bude na gymnáziu pokračovat nabídka doučování vybraných předmětů. Informace o třídách a předmětech, ve kterých bude doučování nabízeno, získají žáci v září. Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy


Podporujeme nadané žáky
V poslední době se v našich lavicích objevují talentovaní žáci. Ať už se jedná o sportovce nebo jinak nadané žáky rozhodli jsme se školní i mimoškolní aktivity podporovat. Mnohdy je obtížné tyto aktivity skloubit se studiem. V odůvodněných případech je možné upravit podmínky studia stanovené školním řádem. V ředitelně školy obdržíte informace, jak o upravené podmínky žádat.


Naše škola vydává průkazy ISIC
Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. VÍCE INFORMACÍ


Android Žákovská knížka v mobilech
V novém školním mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.


 Starší zprávy