Kontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

17.5. - prima vs. sekunda (sportovní dopoledne)
17.-19.5. - ústní část MZ
17.5. - krajské kolo Biologické olympiády
17.-26.5. - odborná praxe tříd 2.S a 3.S
23.5.- přihlášky do 2. kola přijímacího řízení
30.5.- 2. kolo přijímacího řízení (kvinta, 1.S)
1.6. - akce pro MŠ
5.6. - poznávání přírodnin
5.-9.6. - školní výlety (třídy 2.,4.,6.,7.)
13.-16.6. - tábornický kurz (třída 3.)
15.-16.6. - školní výlet (třída 1.S)
19.-21.6. - školní výlety (třídy 1.,5.)
27.6. - klasifikační porada
30.6. - vydávání vysvědčení

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.Výsledky 1. kola přijímacího řízení do primy gymnázia po náhradním termínu


2. kolo přijímaček také pro žáky z 5. tříd ZŠ
Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení také pro primu gymnázia. 2. kolo pro primu se uskuteční 14. června 2017, přihlášky škola přijímá do 7. června. Tentokrát se již nekonají jednotně zadávané testy, ale vlastní úlohy školy. Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy

Kritéria 2. kola přijímacího řízení


Ve 2. kole máme vlastní přijímačky. Šance studovat gymnázium nebo vysoce uplatnitelný obor stále je

Nepovedly se vám přijímačky podle vašich představ? Nebo jste nenašli odvahu k nim jít? Ještě máte šanci! Gymnázium a SOŠ Hostinné vyhlásí v květnu 2. kolo přijímacího řízení. To bude vyhlášeno pro obor Sociální činnost, který nabízí maturitu bez matematiky a vzdělání pro vysoce uplatnitelnou profesi, a také pro kvintu gymnázia s všeobecnou přípravou pro další vzdělávání. S velkou pravděpodobností se bude další kolo týkat také zájemců z 5. tříd ZŠ o primu gymnázia. Ve 2. kole již nebudou žáci plnit jednotné přijímací zkoušky, ale zkoušky zadávané ředitelem školy. 2. kolo přijímacího řízení pro kvintu gymnázia a 1. ročník SOŠ se uskuteční 30. května 2017. Přihlášky posílejte do 23. května 2017. Pokud nedojde k naplění kapacity primy gymnázia, bude 2. kolo vypsáno také pro primu. Do 2. kola se mohou přihlásit i uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení na naši škole. Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Kritéria 2. kola přijímacího řízení


Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Tradiční Den Země vzdělával i bavil
V letošním roce se akce zúčastnilo více jak 170 dětí. Den Země si připomenuli žáci ze 4. tříd ZŠ K. Klíče, ZŠ Dolní Olešnice, ZŠ Lánova, primy Gymnázia a SOŠ Hostinné, studenti MŠ, ZŠ a Praktické školy z Trutnova a děti předškolních tříd mateřských škol v Hostinném. Studenti sexty a septimy si pro ně v rámci svého předmětu Geologie a ekologie připravili pět různých stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely třídit odpad, dozvěděly se o životě živočichů žijících v půdě a zároveň si mohly projít krátkou stezku poslepu. Také si prověřily své botanické znalosti, hádaly živočichy podle zvuku a zkusily si skočit do dálky například jako žába či jako klokan. Další stanoviště zajišťovali externí lektoři, kterým velmi děkujeme za spolupráci a ochotu, jmenovitě paní Procházkové za vysvětlení, jak se dříve hospodařilo na loukách, paní Grófové za hezké vyprávění o životě malých šelem a panu Maternovi, který vysvětloval, proč datel léčí za pakatel. Děkujeme také Městskému úřadu Hostinné za finanční podporu při organizaci této akce a školní jídelně za teplý čaj, který v chladném počasí přišel účastníkům jistě vhod. Doufáme, že se program všem líbil a že se opět potkáme za rok. Fotogalerie zde. Mgr. M. Maternová, Ing. Z. Štefanová, Ph.D., Mgr. R. Špačková


Slavíme úspěchy a postup v Biologické olympiádě
Vynikajících výsledků dosáhly žákyně naší školy v okresním kole Biologické olympiády kategorie C. Pod vedením paní učitelky Evy Prokopové obsadila Edita Kaprálová 2. místo, Adéla Jirková skončila sedmá. Obě reprezentantky školy by měly postoupit do krajského finále (výsledková listina zde). I v letošním roce žáci reprezentovali naši školu na okresních úrovních také v matematických soutěžích. V Matematické olympiádě se v kategorii Z6 umístila Šárka Petružálková (prima) na 10. – 11. místě, Michal Roštejnský (sekunda) v kategorii Z7 na 12. – 17. místě, Patrik Trejtnar (kvarta) v kategorii Z9 na 9. místě. V soutěži Matematický klokan se podařilo Štěpánu Svobodovi z třídy kvinta umístit v kategorii Junior na 9. místě. Všem účatníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Martin Vlášek a Ing. Zuzana Štefanová, Ph.D.


Informace k soutěži Poznávání přírodnin


Výběrové řízení na opravu střechy budovy školy
https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_3983.html


Maturitní ples zaplnil halu Techtexu
Začátkem března obsadili halu Techtexu žáci, učitelé, absolventi a přátelé Gymnázia a SOŠ v Hostinném.  Ples_3Po měsících příprav totiž nastal den, kdy se zde již podruhé uskutečnil maturitní ples školy. Stovky návštěvníků se mohly přesvědčit, že i tentokrát organizátoři plesu nenechali nic náhodě a vše proběhlo ke spokojenosti všech hostů. K poslechu a tanci zahrála oblíbená kapela Levou rukou band. Atmosféra se nesla, alespoň co se módy týče, v duchu amerického filmu Velký Gatsby. Po slavnostním zahájení plesu nastal očekávaný nástup maturantek a šerpování. Zpestřením byla pro návštěvníky plesu nevšední biketrialová show, bohatá tombola a dražba krásných dortů. Poděkování patří všem hostům, pořadatelům, sponzorům tomboly a provozovateli haly. Maturantkám z oktávy a 4.S přejeme hodně sil k úspěšnému zakončení studia. 


Teoretickou výuku doplnila praxe
V únoru se třídy 2. a 3. ročníku SOŠ zúčastnily dvou zajímavých exkurzí. ExkurzeNejdříve žáci 3. ročníku navštívili Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který vznikl jako vůbec první hospic v České republice. Prohlédli jsme si celé zařízení a získali nové informace. Mnohé překvapilo, že i přes skutečnost, že zařízení poskytuje služby lidem na sklonku svého života (průměrná délka pobytu uživatelů je 14 dní), nepanuje tu žádná ponurá atmosféra, ale milé přijetí a pohoda. Poté jsme popojeli do České Skalice, kde jsme se seznámili se službami Domova Na Třešňovce. Domov nabízí služby dvěma odlišným skupinám uživatelů, a to seniorům a dospělým ženám s mentálním postižením. Dozvěděli jsme se, že domov pro osoby s postižením již zcela nesplňuje požadavky doby na kvalitu služby, a proto ho v blízké budoucnosti čekají nemalé změny a částečně i přestavba.V následujícím týdnu žáci 2. a 3. ročníku společně zajeli do Trutnova zjistit, jaké služby nabízí organizace RIAPS, která je součástí Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Název RIAPS nabízí více možností výkladu: Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb nebo "rychlá, intenzivní a přátelská služba". Výhodou RIAPSu je, že nabízí více služeb, které se mohou vzájemně doplňovat dle potřeb uživatelů. Prohlédli jsme si Kontaktní centrum, které nabízí také terénní služby a cílovou skupinou jsou především osoby závislé na návykových látkách. Dále SHELTER, což je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Hlavní náplní této služby je bezpečné trávení volného času a nabídka rady či pomoci dětem, které doma nežijí v optimálních podmínkách. Poslední službou, kterou jsme navštívili, byl stacionář Riaps. Ten nabízí denní služby dospělým osobám s duševním onemocněním. Také žáci prvního ročníku SOŠ nezůstali pozadu. V polovině března jeli do Vrchlabí, kde jejich cílem byla dvě zcela odlišná zařízení, Dětský domov a Domov pro seniory. V Dětském domově žáky mile překvapilo útulné prostředí a skutečnost, že děti zde bydlí ve třech samostatných bytových jednotkách, které vypadají jako byt pro trochu početnější rodinu. V Domově pro seniory jsme si i společně s uživateli zazpívali. Děkujeme Všem zařízením za milé přijetí, možnost podívat se, jaká je praxe, a v neposlední řadě děkujeme za čas a ochotu zaměstnanců všech zmíněných zařízení. Mgr. Eva Sedláčková, Mgr. Doubrava Dřízhalová


Po škole skákal klokan, ten matematický
Opět je tu březen a s ním k nám již tradičně přiskákal i Matematický klokan. Této soutěže v logickém uvažování se zúčastnili žáci téměř všech ročníků gymnázia. Největší účast byla v kategorii Benjamínů, které se účastní žáci primy a sekundy, a v kategorii Juniorů, která je určena pro žáky kvinty a sexty. Na stupních vítězů se v  kategorii Benjamín umístili Michal Roštejnský, Vojtěch Švaříček, Vít Sixta a v kategorii Junior – Štěpán Svoboda, Matyáš Klázar a Jakub Ciler. Všem gratulujeme, ostatním děkujeme za účast a těšíme se zase za rok. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem
Po roce se do budovy Gymnázia a SOŠ v Hostinném sjeli účastníci okresního kola Soutěže v anglickém jazyce. Organizátoři soutěže, vyučující anglického jazyka, se každoročně snaží, aby celá akce proběhla v duchu „Have fun with English“ a aby jak soutěžící, tak i jejich doprovod zažili příjemné dopoledne. V době, kdy nesoutěží, mohou shlédnout film v anglickém znění, mají k dispozici anglické časopisy i hry rozvíjející především slovní zásobu. Výkony, které jsme měli možnost posuzovat, byly vynikající a nutno konstatovat, že úroveň znalostí žáků, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích, rok od roku stoupá.  I proto jsme byli rádi, že kromě cen, které byly rozdávány zástupci DVPP, jsme díky dobré spolupráci naší školy s Oxford University Press mohli odměnit ty nejlepší i anglickou knihou z řady Graded Readers. Gratulujeme našim soutěžícím Janě Klepáčkové a Jonáši Hykovi ke krásným čtvrtým místům. Oba dva, nováčci ve svých kategoriích, mají velké šance v příštím roce. Have a nice time. Mgr. Zuzana Kočová


Fotbalisté sahali po historickém postupuFotbal_2
Na přelomu února a března se žáci Gymnázia a SOŠ zúčastnili několika sportovních soutěží a svými výkony potvrdili, že patří do okresní špičky. Největšího úspěchu dosáhli stolní tenisté v kategoriích ZŠ. Oba týmy chlapců suverénně vyhrály okresní kolo a z krajského finále přivezli bronzové medaile. Postup do krajského kola těsně unikl halovým fotbalistům. V okresním kole kategorie 8. a 9. tříd postupně porazili všechny favority, bohužel poté zaváhali se slabšími a o postupu rozhodoval poslední zápas. Vítězství v základní hrací době by poslal naše žáky mezi krajskou elitu. Zápas ovšem skončil remízou a ani následný triumf v penaltovém rozstřelu nakonec naše žáky dál neposlal. Úspěšně školu reprezentovali také žáci v okresním kole ve florbale středních škol, které Gymnázium a SOŠ Hostinné pořádalo. Dívky, jejichž soupisku tvořily převážně žákyně prvního a druhého ročníku, vybojovaly bronzovou pozici. Také chlapci si zajistili postup ze základní skupiny a konečné 4. místo je v konkurenci 12 přihlášených výběrů úspěchem. Mgr. Martin Vlášek


Prima se zúčastnila turnaje ve vybíjené
V pondělí 27. 2. 2017 se jako každý rok třída prima zúčastnila okrskového kola ve vybíjené v kategorii šestých tříd. Do městské sportovní haly vyrazila obě družstva (chlapci i dívky) s nadšením a touhou zvítězit. Mezi jejich soupeře patřily jak základní školy, tak i víceletá gymnázia. Oba týmy získaly diplom za umístění a symbolickou odměnu za účast na turnaji. Chlapci obsadili třetí místo a dívky skončily čtvrté. Přestože byl tým dívek znevýhodněn menším počtem hráček, tak obě družstva statečně bojovala s cílem dobrého umístění. Mgr. Lenka Kašparová


Gymplroku


Exkurze do iQLANDIE obohatila výuku přírodních věd
Den před pololetními prázdninami si některé třídy gymnázia zpestřily návštěvou moderního science centra iQLANDIA v Liberci. Interaktivní formou se žáci seznámili s celou řadou zajímavostí z různých oborů přírodních věd. K uvítání nám zahrála hudební fontána. V expozici překonaných vynálezů si návštěvníci prohlédli a vyzkoušeli například plynovou masku, první mobilní telefony a počítače a celou řadu domácích spotřebičů. V sekci Člověk mohli provést operaci pomocí laparoskopie a zviditelnit vlastní tlukoucí srdce. V oblasti Živlů byli svědky vichřice, zemětřesení a tornáda. Velké nadšení vzbudil gyroskop, simulující výcvik kosmonautů nebo pohled na člověka pomocí termokamery. Výstupem z exkurze bude referát na téma experiment, který mě nejvíc zaujal. Doufáme, že ze stovek experimentů z nejrůznějších oblastí matematiky, fyziky, chemie a biologie si každý student nějaký vybral. Kolektiv učitelů


Florbalistky přivezly bronzové medaileImg_20170131_112731
Děvčata Gymnázia a SOŠ Hostinné se zúčastnily krajského finále G2 Flobal Challenge. Hned v úvodním utkání se potkali dva největší favorité turnaje, hradecké Lvice a reprezentantky naší školy. V bojovném utkání se z vítězství 2:1 nakonec radoval hradecký tým
a tím bylo o postupujícím do národního finále rozhodnuto. Turnaj byl určený pro žákyně 1. a 2. ročníků středních škol. Jelikož náš tým tvořily převážně hráčky 1. ročníků, tak příští rok bychom měli opět patřit k favoritům.  Mgr. Martin Vlášek


VŠCHT "odučila" další hodinu moderní chemie
V rámci zatraktivnění a zpestření přírodovědných předmětů proběhla v úterý 6.12. „Hodina moderní chemie“. Jedná se o projekt, se kterým VŠCHT navštívila naší školu již potřetí. Tentokrát studenti této vysoké školy seznámili naše žáky s podstatou děje luminiscence, s jeho výskytem v přírodě a využitím v běžném životě. Hodina byla vedena interaktivně formou diskuse a doplněna zajímavými pokusy. V rámci projektu VŠCHT je nabízena řada dalších témat. Už se těšíme co, vybereme příště. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Scénka "Our School´s Got a Talent" při Dni otevřených dveří školy


Od piva k polodrahokamům
V pátek 16. 12. si třídy septima a oktáva zpestřily předvánoční čas návštěvou pivovaru v Nové Pace. Žáci mohli vidět výrobu piva od máčení ječmene přes vaření, zrání v hlubokém sklepení až po plnění do lahví a sudů. Když už byli v Nové Pace, nemohli vynechat ani expozice polodrahokamů v Klenotnici místního Městského muzea, kde kromě výstavy drahých kamenů z okolí mohli vidět i dinosauří kost, řadu zkamenělin a mnoho dalších zajímavých věcí, které se týkaly geologického vývoje Země. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Dsc_1489 Výlet do Osvětimi a Březinky přinesl silné emoce a zážitky
Za hranice Čech se vydali žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné. Cesta započala brzy ráno, jeli jsme krásným autobusem „ocelářů“ z Třince. Světlé ráno zmizelo v solných dolech Vělička, do kterých jsme sestoupili po nekonečných schodech. Doly byly obrovské a nepříjemné pro klaustrofobiky. Následovala návštěva historického města Krakova, které má pověst univerzitního města. Další den jsme viděli továrnu, která je známá z filmu Schindlerův seznam. Pohodovou náladu odpoledne vystřídala mračna smutku, když jsme stáli na dosah brány „Arbeit macht frei“ v koncentračním táboře Osvětim. Dsc_1479 Smutek občas překrylo znechucení, například při návštěvě místnosti s vlasy v jedné z ubytovacích jednotek. Návštěva Březinky byla asi nejsilnější. Až jednou pojedeme vlakem a budou hlásit konečnou, určitě si vzpomeneme, že pro mnoho lidí to byla ta poslední konečná. Cestou domů se v nás mísily pocity z návštěvy – úleva, strach, znechucení, avšak můžeme říci, že zážitek to byl velmi silný. Kateřina Karlíková, žákyně kvinty


Střecha konečně bude...
Konečně se podařilo prosadit dlouho potřebnou rekonstrukci střechy budovy školy. Kompletní výměna střechy proběhne v roce 2017.


Podporujeme nadané žáky
V poslední době se v našich lavicích objevují talentovaní žáci. Ať už se jedná o sportovce nebo jinak nadané žáky rozhodli jsme se školní i mimoškolní aktivity podporovat. Mnohdy je obtížné tyto aktivity skloubit se studiem. V odůvodněných případech je možné upravit podmínky studia stanovené školním řádem. V ředitelně školy obdržíte informace, jak o upravené podmínky žádat.


Do výuky zařazujeme laboratorní cvičení
Od školního roku 2016/2017 zařazujeme do výuky praktická cvičení z Fyziky, Biologie a Chemie. Na nižším gymnáziu budou tato cvičení probíhat v rámci výuky daných předmětů (možnost spojit dvě hodiny). Na vyšším gymnáziu dochází v kvintě a sextě k navýšení časové dotace uvedených předmětů a cvičení se budou pravidelně střídat každý týden (ve školním roce 2016/2017 se toto týká pouze kvinty).


Naše škola vydává průkazy ISIC
Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. VÍCE INFORMACÍ


Android Žákovská knížka v mobilech
V novém školním mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.


 Starší zprávy