Vážení,

všichni jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo nečekal a na kterou jsme se nikdy nepřipravovali. Je to nezvyklé pro nás pro všechny, a tak bych Vám všem chtěl poděkovat za práci, kterou odvádíte a za píli, zodpovědnost a trpělivost, se kterou přistupujete k daným povinnostem.

Ruší se plánované volné dny pro žáky v termínu 29. - 30. 6. 2020.

Přeji Vám pevné zdraví

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Povinnost žáků vzdělávat se!!!

Dobrý den, milí žáci,

doufáme, že jste všichni v pořádku. 

Připomínáme, že je vaší povinností komunikovat s vyučujícími prostřednictvím Komens (hlavní komunikační kanál) a vámi uvedených emailových adres. Žáky, kteří ještě nereagovali na žádnou zprávu, vyzýváme, aby se nejdéle v úterý 17.3.2020 ozvali svým třídním učitelům a potvrdili, že spojení funguje.  
Pokud se nemůžete přihlásit do Komens, běžte přes www.gymhost.cz - Bakaláři / Přihlášení - Změnit heslo. V případě, že by ani toto nefungovalo, kontaktujte Mgr. Petra Kesnera (kesner@gymhost.cz) a požádejte o změnu přístupových údajů .

Práci zadanou učiteli jste povinni plnit. Hodnocení každé práce je na jednotlivých vyučujících. Učitelé vždy stanoví termín, do kdy musíte práci poslat zpět  a zda budou práci známkovat. Pokud nepošlete takovou práci v daném termínu, budete hodnoceni nedostatečně.

Víme, že spousta z vás reaguje rychle a zodpovědně plní své povinnosti. Těm děkujeme. Ostatní žádáme, aby se zapojili.

Opatrujte se.

Mgr. Martin Vlášek a Mgr. Zuzana Kočová


Od středy 11. března nejdou až do odvolání žáci do školy

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě se vláda rozhodla k dalším mimořádným opatřením:

S účinností od 11. března se do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Sledujte internetové stránky školy, kdy bude výuka obnovena. Všem žákům byly automaticky odhlášeny obědy. Zároveň se ruší akce studentského parlametu Spaní ve škole.

S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob, tímto rozhodnutím se rušítermín maturitního plesu školy. O náhradním termínu 17. dubna 2020 bude definitivně rozhodnuto 31. 3. 2020.

Rozhodnutím se ruší Republikové finále ve stolním tenise AŠSK ČR, které se mělo v Hostinném uskutečnit 23. - 25. 3. 2020.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Informace k epidemiologické situaci
Důležité obecné informace týkající se aktuální epidemiologické situace spojené s výskytem nového koronaviru najdete webu Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a MŠMT. V přiloženém souboru pak je k dispozici také doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou a další metodická doporučení vydaná Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje. 
Ve školní jídelně jsme umístili dezinfekční gely, které není třeba oplachovat vodou. Věnujte zvýšenou pozornost čistotě rukou. Žádáme rodiče i žáky, aby nevyjížděli do rizikových oblastí a pokud tak již učinili, aby následně postupovali podle pokynů vydaných Ministerstvem zdravotnictví a Královéhradeckého kraje.
Vedení Královéhradeckého kraje spustilo informační kampaň, ve které občanům poskytuje všechny důležité informace o koronaviru i způsobech, jak nákaze předcházet. Všechny potřebné informace občané naleznou na adrese bit.ly/infokoronavirus. Kraj také vytiskl a distribuuje informační letáky.
Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy, místopředseda KS Asociace ředitelů gymnázií
 

Vikendove-spani-ve-skole Velikonocni-jarmark Majales-1 1_2
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Krkonošské gymnázium připravilo na pracovišti v Hostinném dva termíny přípravných kurzů k přijímacím zkouškám pro zájemce o osmileté studium gymnázia (z 5. tříd ZŠ). Kurzy se uskuteční 25. 2. 2020 a 17. 3. 2020 od 14 hodin v učebně č. 3. Přihlášky zasílejte na beranek@gymhost.cz.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Krabice od bot Img_20191206_090723

Tento rok jsme se jakožto Krkonošské gymnázium a SOŠ stali potřetí hrdými účastníky charitativní sbírky Krabice od bot. Tuto sbírku organizuje Diakonie ČCE a u nás se hlavním sběrným místem stává Město Hostinné zastoupeno sociální pracovnicí Bc. Renatou Maškovou.  Do sbírky se letos zapojilo opět mnoho studentů i učitelů naší školy a společně jsme nashromáždili a zabalili přes 250 dárků. Děkuji tímto všem dárcům, ale také studentskému parlamentu za pomoc s propagací akce a paní učitelce Mgr. Doubravě Dřízhalové za velkou pomoc s organizací a balením dárků. Nyní dárečky poputují do zařízení, kde jsou za ně vděční – azylový domov, dětské centrum, nízkoprahové centrum… Děkuji, že jste spolu s námi pomohli udělat radost dětem, které se nacházejí zrovna v nelehké životní etapě.

Kateřina Šitinová, učitelka


Od 1. ledna 2020 se zvyšuje cena obědů.

MŠ                   22 Kč

7 - 10 let          25 Kč      

11 - 14 let        28 Kč     

15 let a více      31 Kč   

Veřejnost          63 Kč  

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Nový spoj ze Dvora Králové Bus_dk_ho_2

Po několika jednáních s představiteli Královéhradeckého kraje se podařilo zajistit autobusové spojení po trase Dvůr Králové - Bílá Třemešná - Mostek - Debrné - Hostinné s odjezdem v 6:50 ze Dvora Králové a příjezdem v 7:37 do Hostinného. Spoj bude zaveden od 15. prosince 2019.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Dod_2_2020


Hostinné hostilo Setkání studentských samospráv

Setkání proběhlo ve dnech 18. až 20. října 2019 v budově gymnázia, v areálu františkánského kláštera a v Národním domě v Hostinném. Celou akci zorganizoval Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy pod vedením Štěpána Svobody (předseda) a Matěje Voňky (místopředseda).

A co že to vlastně vůbec studentské samosprávy jsou?
„Jeden z paragrafů školského zákona umožňuje studentům zakládat v rámci školy takovéto samosprávné orgány, do nichž mohou být studenti voleni a mohou v nich pracovat. Prostřednictvím těchto samosprávných orgánů se mohou studenti obracet na vedení školy a vedení školy je povinno se těmito stanovisky zabývat a vyjádřit se k nim,“ popisují sami členové smysl studentských samospráv.

I když se taková akce (a v takovém měřítku!) v Hostinném konala vůbec poprvé, většinu z očekávání místních organizátorů naplnila, do budoucna navíc přinesla cenné organizační zkušenosti a poučení.

Na zahájení Setkání se svými zdravicemi vystoupili: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje za odbor školství, Ing. Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné, Mgr. Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, a PhDr. Petr Just, Ph.D., politolog z Metropolitní univerzity Praha.

Obsahovou sponou Setkání byla následující čtveřice témat: Spolupráce studentských samospráv napříč republikou, Česká společnost a její školství, Životní prostředí – stav a perspektivy a v neposlední řadě i významné výročí 30 let od Sametové revoluce.

Do Hostinného se sjelo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky a v bohatém programu vystoupila řada vážených odborníků a hostů, jako např. RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka CERMATU, doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. a jeho manželka Ivana – oba s dlouholetými zkušenostmi z oblasti forenzní psychologie. Programovou páteří hned pátečního odpoledne se staly dvě velké veřejné debaty zástupců jednotlivých politických stran na připravená témata. Vystoupil také etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Historie Krkonoš a Podkrkonoší), dále analytik a klimatolog Tomáš Jungwirth, trutnovská radní Kateřina Hůlková, expert na právní ochranu přírody a krajiny Lukáš Blažej, organizátorka Studentské AGORY Pavla Bednáriková nebo expert na české školství Martin Úlovec. Program též pamatoval na Historii gymnázia v Hostinném (Mgr. Ivana Mědílková, bývalá ředitelka Gymnázia a SOŠ Hostinné) i na Historii Hostinného (Tomáš Anděl, ředitel GAU Hostinné).

Akce se těšila velké podpoře Královéhradeckého kraje, města Hostinné, města Vrchlabí, firem KRPA PAPER, MODEL Group a dalších organizací napříč městem, ale i za jeho hranicemi.

Velké poděkování patří všem členům Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné, na kterých stála téměř veškerá organizace Setkání a díky nimž měla akce převážně hladký průběh.

Naše poděkování samozřejmě míří i za všemi výše zmiňovanými hosty, přednášejícími a dalšími spolutvůrci programu (např. místními skauty), pochopitelně za laskavými sponzory, ale míří také k vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a v neposlední řadě k jednotlivým členům učitelského sboru a k dalším pracovníkům školy, kteří svým aktivním přístupem byli maximálně nápomocní při náročné přípravě a realizaci Setkání studentských samospráv.

Ještě jednou moc děkuji za celý tým organizátorů.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné


BIOLOGICKO – CHEMICKÝ KROUŽEK

je určen pro studenty gymnázia všech ročníků.

Bude se konat každé úterý kromě 1. úterý v měsíci (z důvodu pravidelných pedagogických porad). Délka schůzek bude aktuálně upravována podle tématu, počasí atd.

Program kroužku zahrnuje terénní cvičení z biologie, práci v chemické i biologické laboratoři, přípravu na soutěže a další zajímavé aktivity.

Kroužek je zdarma.

Bližší informace v kabinetě biologie nebo chemie.

Začínáme 8. 10. v 14.00 v učebně č. 7!!!

Těšíme se na vás Maternová a Štefanová


Doučování zdarma

I ve školním roce 2019/2020 nabízíme možnost doučování žáků. Skupinky žáků se mohou obrátit na jednotlivé vyučující s požadavkem na doučování.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Doplňujeme kurzy anglického jazyka

Úrovneň mírně pokročilí (A1) a pokročilí (A2).

Bližší informace a přihlášky kocova@gymhost.cz

Mgr. Zuzana Kočová, vedoucí kurzů


Charitativní sbírka pro Psí útulek v Trutnově

Charitativní sbírka pro Psí útulek v TrutnověVe dnech 20. května až 7. června se na Krkonošském gymnáziu a SOŠ a Základní škole Karla Klíče konala Charitativní sbírka pro Psí útulek – Trutnov. Sešlo se spoustu potřebných věcí od psích granulí, pamlsků, hraček až po čistící prostředky na údržbu útulku. Sbírka měla na obou školách velký úspěch a trutnovský útulek byl velice šťastný za naše dary.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu


Studentská Agora

Studentská AgoraKrkonošské gymnázium a SOŠ, pracoviště Hostinné se účastnilo 28. května debatní soutěže Studentská Agora, pod vedením organizace Agora Central Europe. Studentská Agora je projekt, který podporuje občanské vzdělávání mládeže. Vede studenty k porozumění médiím a toleranci věcí veřejných, rozlišení dezinformací a je obranou proti extrémismu. Z naší školy se sestavil tým dvanácti reprezentantů. Jmenovitě Kateřina Karlíková, Kateřina Vyklická, Vendula Boušková, Karolína Švábová. Romana Kopecká, Tereza Trejtnarová, Anastázie Gavendová, Sandra Pírková, Jakub Škrabálek, Štěpán Svoboda, Miroslav Rosa a Matěj Voňka. Krajské kolo soutěže se odehrálo ve Vědecké knihovně v Hradci Králové. Při získání druhého místa v kraji nám republiková účast v soutěži utekla o pouhé dva body.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu


Školní výlet třídy sekundy

Školní výlet sekundaDne 6. 6. 2019 se třída sekunda vydala na biologicko-historickou exkurzi do Broumova.

První den po příjezdu jsme navštívili místní pivovar a pak nás čekala únavná pouť ke klášteru, kde jsme se ubytovali na další dva dny. Horké slunce nám sice dalo značně zabrat, ale my se nevzdali a upoceni konečně dorazili do cíle. Obdrželi jsme klíče od nově rekonstruovaných pokojů (mnišských cel) a zároveň i poučení o správném chování; silentio, hlavní pravidlo ticha kláštera, které jsme se s velkým úsilím snažili dodržovat. Po krátkém odpočinku nás čekal umělecký program ve skriptoriu kláštera; vyzkoušeli jsme si psaní brkem a seznámili se s dalšími řemesly souvisejícími s výrobou knih. Večer byl slunný, a proto jsme jej využili k míčovým hrám a jiným venkovním aktivitám v klášterní zahradě. Perný den jsme zakončili krátkými referáty na témata, která se týkala Broumova a jeho okolí.

Druhý den ráno jsme vyrazili na túru do Broumovských stěn i s milou průvodkyní Šárkou. Po cestě pro nás přichystala mnoho zábavných aktivit a zpestřila nám tak náročný výšlap. Cílem našeho výletu byla chata Hvězda a Skalní divadlo. Sestup zpět do města byl sice trochu obtížný, jelikož jsme byli velmi unaveni, ale i přesto jsme se ve zdraví vrátili do kláštera. Ten den jsme usnuli naprosto bez problémů.

Třetí den ráno nás čekal úklid pokojů a balení věcí, což byl velmi náročný úkol. V deset pro nás byla připravena prohlídka kláštera, průvodcem nám byl milý pán s velkým smyslem pro humor. Celý výlet jsme zakončili návštěvou nedaleké farmy Wenet, kde jsme si mohli nejen prohlédnout spoustu i cizokrajných zvířat, ale některá si i nakrmit.

A pak už nás čekala jen cesta domů, všichni jsme se vrátili ve zdraví, plni dojmů a skvělých zážitků.

Kateřina Svitáková, žákyně sekundy


Tercie táboří

Tábornický kurzZačátkem června se třída tercie chystala na tábornický kurz se vším všudy. Nabalili jsme stany, kotlíky, ešusy, nožíky, sekery a samozřejmě trvanlivé potraviny a v úterý 4. června jsme vyrazili autobusem směr Sedmihorky.

Během čtyřdenního kurzu jsme se stihli pěšmo podívat do nedalekého skalního města, vyškrábat se na hrad Valdštejn a přes Turnov se nám podařilo „najít“ zámek Hrubý Rohozec. Na těchto dobrodružných výpravách si žáci vyzkoušeli práci s mapou. Celý kurz byl zároveň protkán etapovou hrou. Ta byla věnována tématice Klubu českých turistů (KČT) v letech 1888 až 1918. Žáci se během chvilky změnili v členy čtyř odborů KČT a během kurzu plnili 13 různě rozsáhlých, leckdy fyzicky i psychicky velmi náročných úkolů.

Jedním z prvních úkolů bylo samozřejmě vymyslet název svého odboru a postavit si obydlí (cíleno na rychlost, ale i na kvalitu). Motivovaní získáním prvních bodů se z žáků během chvilky stali zruční a nadaní stavitelé stanů a vznikla i originální pojmenování našich čtyř odborů KČT. Jelikož panovalo nádherné, téměř tropické počasí, další etapa umožnila našim turistům se zchladit v místním Bažantníku (rybník). Zde se konaly meziodborové plavecké závody, kde někteří závodníci plavali dokonce až na hranici svých sil. Poslední etapou prvního dne se stalo hledání ztracených věcí člena odboru KČT. Ve chvíli, kdy táborníci nalezli všechny ztracené věci, museli na nalezený pásek ve správném pořadí navléci sekeru a hrnek. Následně jednoho člena odboru ustrojili do bundy, brýlí a připnuli mu připravený pásek, aby se věci již nikdy neztratily.

Etapa, která žáky přenesla do období první světové války, jim umožnila vcítit se do role agenta, který pašuje do zahraničí tajné zprávy. Plížení prověřilo fyzickou stránku táborníků. Ale ta psychická stránka byla podrobena zkoušce, protože zjistili, jak složité je zapamatovat si tajnou zprávu při tělesné zátěži. Turnaj v přehazované se stal etapou provázející žáky hned ve třech dnech kurzu. Nechyběly ani etapy, které polechtaly i umělecké cítění táborníků. Při zakládání literárního odboru KČT dostali žáci za úkol složit báseň o 20 verších, kterou následně dostali za úkol zdramatizovat. Závěrečný úkol prověřil výstupní znalosti táborníků, a sice postavit ze dřeva pyramidu o předem daných rozměrech. Všechny odbory se s nadšením vrhly se sekerkami a noži v ruce do práce a za půl hodiny na místě stály čtyři krásné hraničky. Chybělo už jen škrtnout zápalkou a zapálit je, což žáci trénovali v jedné z předcházejících etap.

Poslední večer nás, jako nejspíš celou republiku, dostihly bouřky z tepla. Nicméně ani závěrečná zkouška „kapkou vody“ nás nerozhodila, jelikož ihned ráno sluníčko usušilo, co večer kapkou prošlo.

Mgr. Lenka Kašparová, učitelka
Mgr. Michaela Mědílková, učitelka


Za národními obrozenci do PrahyDsc_0375

Je úterý 28. května 2019. Od samotného rána nám počasí posílalo do cesty kapky štěstí. Pršelo, jen se lilo. Cesta do Prahy v krásném autobuse nám utekla v přátelském povídání velmi rychle. A pak již vzhůru do nepohody. Naše putování Prahou započalo u Obecního domu, Prašné brány a divadla Hybernia, kde zazněly první referáty. Putování Celetnou ulicí nás přivedlo až na Staroměstské náměstí. Zde jsme zavzpomínali na trpký osud sedmadvaceti českých pánů a počasí stále plakalo s námi. Nedaleké Stavovské divadlo nám na chvíli poskytlo přístřeší před stále sílícím deštěm. Pak se počasí na chvíli umoudřilo. Zdá se, že chtělo popřát hodně zdaru možná budoucím studentům a studentkám Univerzity Karlovy, kteří se tak mohli vyfotit před budovou Karolina s přáním, aby se zde fotili ještě jednou, a to s vysokoškolským diplomem. Před „padajícími trakaři“ nás zachránila stanice metra Můstek. Václavské náměstí jsme viděli skutečně jen skrz silnou dešťovou clonu. V první pražské prodejně Baťa se na nás nevěřícně dívali. My jsme však pouze prošli k soše Josefa Jungmanna. Zde jsme se s obrozenci na dvě hodiny rozloučili.

Teplá polévka nás opravdu zachránila, a tak jsme ve dvě hodiny začali prohlídku historické budovy Národního divadla. To jsme skutečně prolezli od základních kamenů až po druhou galerii. Prohlídka byla velmi zajímavá. Další cesta nás zavedla na Betlémské náměstí do Náprstkova muzea. Zde jsme zhlédli národopisnou expozici věnovanou mimoevropským kulturám. Další část muzea je věnována Vojtovi Náprstkovi a emancipaci žen. Od rotundy svatého Kříže jsme to měli už jen kousek k budově FF UK, odkud jsme dobře viděli budovu Rudolfina. Po nábřeží jsme se pak vraceli okolo Klementina a Karlova mostu k budově Národního divadla, kde na nás po krátkém večerním občerstvení čekalo divadelní představení Kytice. Představení jsme viděli téměř z ptačí perspektivy. To nám umožnilo velký nadhled, který jsme ovšem nepotřebovali, protože se nám Kytice všem velmi líbila. Půlnoční dojezd do Hostinného nám umožnil zalehnout do postýlek až následujícího dne. Byli jsme tak unaveni, že se nám ani nezdály žádné sny. A tak sbohem Praho, těšíme se, že se ještě mockrát vrátíme.

Mgr. Michaela Mědílková, učitelka


Český den proti rakovině

Ve středu 15.5.2019 proběhla v celé ČR sbírka proti rakovině, známá jako květinový den či květinová sbírka. Naše škola se stala jedním z organizátorů této sbírky a tentokrát si lidé žluté kytičky mohli zakoupit v Hostinném i ve Vrchlabí, a to z rukou prodejců a prodejkyň z třídy 1S a kvinty z Hostinného.

Letošní sbírka byla zaměřená na prevenci a výzkum nádorových onemocnění plic a působila tak i jako prevence kouření, neboť příčinou až 90% nádorových onemocnění plic je právě kouření.

Sbírka byla velmi úspěšná, neboť se prodalo téměř 750 kytiček a výtěžek této sbírky činí 17871 Kč. 10275 Kč z této částky bylo vybráno v Hostinném. Vzhledem k tomu, že minimální prodejní cena jedné kytičky je 20 Kč, je zřejmé, že mnoho lidí přispělo vyšší částkou.

Děkujeme tímto všem prodejcům za jejich aktivní prodej a děkujeme i všem, kteří přispěli a podpořili tak výzkum a boj proti této zákeřné nemoci.

Mgr. Kateřina Šitinová, učitelka


Charitativní sbírka 1Charitativní sbírka 2


Literární vycházka po Hostinném

V pátek 3. 5. vyrazili žáci sekundy Krkonošského gymnázia na literární vycházku v duchu svých oblíbených knih. Akce probíhala venku i vevnitř a žáci ve skupinách vymysleli tematické aktivity, které propojili s danou knihou. Plnili tedy úkoly např. na téma Harry Potter, Bílý tesák, Lovci mamutů nebo Malý princ v podobě pohybových her, práce s textem nebo kreslení. I přes nepříznivé větrné počasí jsme vycházku dokončili. Všichni tak mohli předvést velice povedené literární aktivity.

Literární vycházka

Mgr. Veronika Hožová, učitelka


Bděli jsme ve škole již posedmé!

Na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole v Hostinném pořádal tamější Studentský parlament ve dnech 3. - 4. května už posedmé akci Spaní ve škole. Již tradičně přespávání začalo od 16:00 hodin v budově gymnázia, sešlo se přes 40 studentů, kteří si přišli užít filmovou noc. Na akci se promítala série filmů Avengers a hřebem celé noci se stala diskotéka se vším všudy. Velká část studentů statečně bděla až do brzkých ranních hodin. Velké díky patří pedagogickému dozoru v podobě paní učitelky Mgr. Veroniky Hožové a Bc. Denisy Grofové a samozřejmě také vedení školy za umožnění této akce. Studentský parlament se také omlouvá za tentokrát poněkud živější průběh akce a případné rušení nočního klidu v Hostinném. Děkujeme a těšíme se na další akci!

Spaní ve škole

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ v Hostinném


Divadlo

Dne 30. 4. 2019 se třídy tercie, kvarta a kvinta vydaly do Trutnova na anglické divadelní představení Last Wish, které se konalo v kině Vesmír. Divadlo bylo inspirováno příběhem Jana Wericha, O Králi a třech synech, bylo velmi pěkné a všichni mu dobře porozuměli. Některé z nás velmi překvapilo, že v divadelním představení účinkovali pouze tři herci. K našemu údivu však dokázali velmi zábavným způsobem vystřídat hned několik rolí. Po celou dobu našeho výletu jsme měli pěkné počasí a doufáme, že si kulturní zážitek brzy zopakujeme.

Kateřina Břízová, žákyně tercie


LEONARDO DA VIVAT! v Galerii Jednoroh (na Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném)

Školní projekt „Velké kulturní přestávky“ (rozumějme kulturu o velké přestávce, nikoliv odpočinek od ní) měl 2. 5. 2019 své velkolepé pokračování. Po předchozí vzpomínce na Karla Kryla jsme tentokrát zacílili na samotného Mistra Leonarda, od jehož úmrtí v daném dni totiž uplynulo přesných 500 let. Výstava na jeho počest pod výmluvným názvem LEONARDO DA VIVAT! byla odstartována dopoledne, krátce po půl desáté. Mezi přihlížející studenty se vmísilo i několik učitelů, a nechyběla ani paní starostka města Hostinné.

Celý článek i s fotografiemi naleznete ZDE.

Mgr. Jaroslav Dvorský, učitel


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení


LEONARDO DA VIVAT! v Galerii Jednoroh

Milí studenti, učitelé a rodiče, po nedávné vzpomínce na Karla Kryla znovu otevřeme velkou přestávku múzám.

Tentokrát se ve čtvrtek 2. 5. můžete těšit do (staro)nového prostoru před školním bufetem, který jsme z iniciativy našeho Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ / Hostinné povýšili na Galerii Jednoroh. Přijďte se poklonit odkazu Mistra Leonarda, který k nemalému překvapení všech mocně ožije u příležitosti právě čtvrtečního 500. výročí umělcova úmrtí. Z OTUG (Obláček Tvůrců – Umělců – Géniů) možná mezi nás na chvíli slétne i sám Mistr! Ostatně zastihne mezi námi několik svých následovníků. A tak jako velkolepé období renesance nebylo výsadou pouhé Itálie, na čtvrteční vernisáži se můžeme těšit na umělce zdejší i „přespolní“…

Tedy na viděnou na LEONARDOVI DA VIVAT! ve školní Galerii Jednoroh, 2. 5. 2019 v 9.35.

Jednoroh

Výstava bude otevřena ve školní dny až do konce školního roku.

Mgr. Jaroslav Dvorský, učitel


Den Země již pošesté v Hostinném

Ve čtvrtek 25. 4. si Den Země připomenuli žáci ze 4. tříd ZŠ K. Klíče, ZŠ Dolní Olešnice, ZŠ Lánova, studenti primy Krkonošského gymnázia a SOŠ z Hostinného i Vrchlabí a děti předškolních tříd mateřských škol v Hostinném.

Den Země

Studenti septimy si pro ně připravili šest různých stanovišť, na kterých si děti zahrály ekologickou hru Peníze nebo život, zacvičily jógu, prověřily si své znalosti o lese či si vyslechly krátké povídání na téma Zero Waste.. Na dalších stanovištích se dozvěděly, co je důležité pro výživu rostlin a zároveň si mohly zkusit zasít pažitku nebo si vyslechly o tom, co jsou rostlinná barviva a také si rovnou prakticky zkusily provést jejich důkaz.
Další dvě stanoviště, Naši savci a Lze šidit med?, zajišťovali externí lektoři, kterým velmi děkujeme za spolupráci a ochotu, jmenovitě panu Mgr. J. Hotovému, odbornému pracovníkovi Muzea východních Čech v Hradci Králové a kroužku Včelaříci při ZUŠ Hostinné.
Děkujeme také Městskému úřadu Hostinné za finanční podporu při organizaci této akce, které se v letošním roce zúčastnilo více jak 180 dětí.

Fotky ZDE.

Video ZDE.

Mgr. Miroslava Maternová, učitelka


Exkurze do věznice Odolov

Jako již každý rok se žákyně maturitního ročníku Střední odborné školy v Hostinném vydaly do trochu jiného zařízení, než které zažily doposud. Věznice není sociální služba, alespoň ne ve smyslu zákona o sociálních službách, ale i v takovémto zařízení mohou absolventi naší školy pracovat. Exkurze byla pro děvčata velmi zajímavá a je takovou pomyslnou tečkou za všemi absolvovanými exkurzemi. Za tuto skvělou možnost děkujeme panu řediteli plk. Mgr. Tomáši Kubínovi, který nám spolu se speciálním pedagogem připravil skvělou interaktivní prohlídku věznice a zajímavou přednášku a diskuzi. Tentokrát jsme měli možnost diskutovat i se sociální pracovnicí, psycholožkou a etopedem. Již nyní se těšíme na shledanou příští rok.

Mgr. Kateřina Šitinová, učitelka


Praktické maturity 2019

Po velikonočních svátcích se konaly praktické maturity, a to jako každý rok v Domově pro seniory v Trutnově. Žákyně SOŠ si u maturity mohly ověřit své praktické dovednosti při péči o uživatele. Jejich úkolem bylo pomáhat uživatelům nejen u ranní hygieny, koupele, podávání stravy apod., ale také připravit si a zrealizovat aktivizaci u vybraného uživatele. Nedílnou součástí zkoušky byla i obhajoba vykonané praktické činnosti spolu s odpovědí na maturitní otázku z předmětu pečovatelství.

Mgr. Doubrava Dřízhalová, učitelka


Šance bude ještě ve 2. kole přijímacího řízení

Pokud se někomu nezadaří u příjímacích zkoušek, máme pro něho ještě možnost studovat u nás. Pro obory Sociální činnost a Ošetřovatel budeme vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. Pro obor Gymnázium budeme doplňovat 5. ročník (kvinta) osmiletého studia v Hostinném i ve Vrchlabí. Sledujte naše stránky.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Soutěž Poznávání přírodnin 2019 - seznam

PDF zde.

Mgr. Miroslava Maternová


Jarní exkurze na Josefovských loukách

V pátek 12. 4. se žáci třídy primy, sekundy a kvarty vydali na exkurzi  do Ptačího parku na Josefovské louky u Jaroměře. Žáci si vyslechli zajímavý výklad o dané oblasti a krátký návod, jak používat dalekohled. Poté rozděleni do dvou skupin vyrazili na ornitologickou procházku krajinou. Během cesty mohli z ptactva vidět některé naše dravce, například poštolku, některé zástupce z řádu bahňáků, například čejku chocholatou, také zaslechnout bažanty či další charakteristické zvuky našich běžných pěvců, například budníčka menšího. Ani zástupci rostlinné říše nezůstali opominuti, asi nejvíce zaujala parazitická rostlina podbílek šupinatý. Vzhledem k chladnému počasí si studenti na rozproudění krve zahráli hru "Pružinky", která měla velký úspěch. Posléze žáci navštívili záchranou stanici pro zraněné volně žijící živočichy v Jaroměři, kde měli možnost vidět zvířata s různými, někdy až tragickými osudy. Žáky nejvíce zaujaly labutě, čápi a mluvící straka poskakující po areálu stanice. Dále si zde mohli například prohlédnout největšího a nejmenšího zástupce sov, výra velkého a kulíška nejmenšího. Slovy některých studentů: „ I přes velkou zimu to byl zajímavý výlet, něco nového jsme viděli a něco nového se naučili.“

Exkurze

Fotky ZDE.

Studenti kvarty


V Hostinném jsme hostili Karla Kryla

Anděl, Bratříčku, zavírej vrátka, Jeřabiny, Veličenstvo Kat – čtvero „krylovek“, protestsongů, které ve středu 10. 4. 2019 o velké přestávce rozezněly budovu Krkonošského gymnázia a SOŠ. Byl s námi a my s ním – tedy spolu s klavírem a vlastním zpěvem, uprostřed jeho tří letošních nápadných výročí (3. 3. – 25 let od jeho úmrtí, 12. 4. – 75 let od jeho narození, 9. 9. – 50 let od jeho odchodu do německého exilu). A to ještě hned v následující hodině navazovala školní filmová premiéra nedávno objeveného záznamu norské televize z Krylova pozoruhodného koncertování. „Básník s kytarou“ ho podnikl na pozvání norského studentského parlamentu, též právě před 50 lety. A studentský parlament naší školy? Za tím norským vlastně nezůstal pozadu. Pozval nás totiž do jím zvelebeného půdního prostoru, tedy vlastním přičiněním nově upraveného jako školní kino. V absolutní tmě jsme si tak vychutnali zdvojenou premiéru: dokumentu o Krylovi, filmového sálku jako místa budoucích kulturních akcí školy.

Karel KrylKarel Kryl

Karle Kryle, vášnivý ochránce naší svobody a demokracie,
akční studentské parlamenty – norský i český, děkujeme!

Za učitele i studenty Mgr. Jaroslav Dvorský


Karel Kryl


BÁSNÍK S KYTAROU

aneb Za jubilujícím Karlem Krylem vzhůru k hudebnímu nebi.

Ve středu 10. 4. 2019 si na půdě školy připomeneme hned 3 letošní krylovská výročí:
3. 3. – 25 let od úmrtí
12. 4. – 75 let od narození
9. 9. – 50 let od odchodu do německého exilu

Program:
1. Velká přestávka: společné zpívání „krylovek“ před společenskou místností za doprovodu klavíru:
a) ANDĚL
b) BRATŘÍČKU
c) JEŘABINY
d) VELIČENSTVO KAT

2. 3. vyučovací hodina: projekce záznamu norské televize z Krylova koncertu (Norsko 1969)

Karel Kryl

Daná akce na půdě školy (pro kvintu, sextu, septimu, 1. S, 2. S a 3. S) je zároveň otevřením renovovaného půdního prostoru pro budoucí akce školy.

Jaroslav Dvorský, učitel


Velikonoční JARMARK

Již podruhé uspořádal Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném Velikonoční JARMARK. Podobně jako minulý rok se tu sešlo nebo i na místě vzniklo spoustu rukodělných studentských výrobků. Jarmark zahájily dvě studentky hrou na příčné flétny, následovala písnička připomínající Ježíše Krista, neodmyslitelně spojeného s Velikonocemi, podaná studenty ze třídy primy. Na jarmarku jsme si také připomněli 25 let od úmrtí Karla Kryla - jedna ze studentek tercie zahrála a zazpívala jeho Anděla. Celý jarmark se nesl v příjemném duchu a ve vyzdobeném prostředí školní jídelny. Ten, kdo se na chvíli zastavil, měl možnost si domů odnést nějakou tu maličkost, ať už v podobě výrobku nebo dobré předvelikonoční nálady. Kromě upřímného poděkování všem zúčastněným jarmarečním řemeslníčkům, prodejcům, vystupujícím a samozřejmě návštěvníkům adresujeme naše velké díky vedení školy, vedení školní jídelny a panu učiteli Jaroslavu Dvorskému.

Velikonoční JARMARK

Matěj Voňka , místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ.


Majáles


LYŽAŘSKÝ KURZ

V termínu 10. – 15. 3. 2019 proběhl školní lyžařský kurz. I když to první den vypadalo, že budeme lyžovat ve voděvzdorném oblečení, vše bylo nakonec jinak. Krakonoš se nad námi smiloval - objednal nám noční mráz, dostatek sněhu a i to sluníčko se objevilo a od pondělí se nám lyžovalo výtečně.

Kurzu se zúčastnilo celkem 32 studentů a studentek různých tříd a výkonnostních skupin. Během kurzu se ovšem tyto rozdíly smazaly a poslední den to vypadalo, že máme s sebou skoro olympijský tým. Byli tam i tací, kterým se nedalo na jejich stylu téměř nic vytknout.

Velkým plusem všech účastníků – studentů byla naprostá dochvilnost, která učitelům od prvního dne pozitivně až vyrazila dech smile. Nikdo nic nezapomněl a neztratil, ale hlavně nikdo se na lyžích nezranil a my tak mohli dokončit kurz v plném počtu.

Za celý instruktorský/učitelský tým všem účastníků velice děkuji a budu se těšit na další kurz.

P. Aerts


Maturitní ples

Dne 15. 3. 2019 se konal v místním Techtex sportu maturitní ples naší školy. Na fotky z této povedené společenské akce se můžete podívat ZDE.

Ples 2018/2019

Mgr. David Koblasa, pořadatel plesu


Krkonošské gymnázium na SP v lyžování

Žáci Krkonošského gymnázia a SOŠ se zúčastnili pátečního 1. kola závodů v obřím slalomu SP ve Špidlerově Mlýně, ve kterém kralovala slovenská reprezentantka Petra Vlhová. V parádní atmosféře žáci viděli nejlepší světové slalomářky i zajištění organizace podobné akce. Děkujeme pořadatelům za dar v podobě vstupenek a zajištění dopravy.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Jarmark


Nový spoj pro žáky na trase ze Dvora Králové a Mostku

Podařilo se vyjednat nové autobusové linky, které budou od 1. 9. 2019 jezdit ze Dvora Králové a Mostku s příjezdem v 7:50 do Hostinného. Linky zajistí včasný příjezd žáků do vyučování v Hostinném po trase Dvůr Králové - Verdek - Nemojov - Debrné - Nové Zámky - Hostinné a Mostek - Hostinné.

Bus_dk_ho

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Na gymnázium a ošetřovatele bez přijímacích zkoušek

V odkazu Přijímací řízení naleznete kritéria přijímacího řízení do všech nabízených oborů. Na pracovišti v Hostinném budeme z uchazečů 9. tříd ZŠ doplňovat třídu kvintu gymnázia do studijního průměru 1,30 bez přijímacích zkoušek. Povinnost přijímací zkoušky odpadá také zájemcům o nově otevíraný učební obor Ošetřovatel. Doporučuji kritéria důkladně pročíst. Kritéria naleznete ZDE.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Co nového v odpadech v podání studentek VŠCHT

Luminiscence, forenzní analýza… to jsou témata, se kterými nás v předchozích letech navštívili studenti VŠCHT. V úterý jsme se mohli opět podívat na „Hodinu moderní chemie“ v jejich podání, tentokrát na téma „Chemie a životní prostředí“. Dvě mladé doktorandky zvládly jedno téma odprezentovat 7 krát za sebou a díky tomu se hodiny mohli zúčastnit všichni žáci tříd sekundy až oktávy. Dozvěděli se například, co všechno se děje s vodou v   čistírně, dále co nového se objevilo ve světě recyklace plastů nebo co všechno se vyrábí z ropy. Pro příště nám děvčata doporučila téma „Chemie a barvy“, tak uvidíme…

Zuzana Štefanová, učitelka


Krajské finále dívek v KB FLORBAL CHALLENGE

Dne 30. 1. 2019 jsme se zúčastnili krajského finále dívek v KB FLORBAL CHALLENGE. Na úvod jsme se střetli s družstvem Polygrafie Velké Poříčí. Od začátku jsme soupeřky tlačili, ale koncovka a nesehranost nám dělali velký problém. Díky tomu jsme v poločase vedli pouze 5:0. Po přestávce jsme ještě více polevili a nakonec vyhráli pouze 8:1. V dalším střetnutí jsme narazili na největší favoritky a loňské vítězky z Jičína. Od úvodu jsme hráli velmi ofenzivně, což dělalo soupeřkám velké problémy. V poločase jsme prohrávali 0:1 a na konci svítilo na tabuli skóre 1:3. Soupeřky nám pogratulovaly k velmi vyrovnané hře a sklidili jsme uznání i od rozhodčích a trenéra jičínského gymnázia. Bohužel jsme doplatili na malý počet hráček. Tento problém se nejvíce projevil v následujícím utkání. Hned po velmi vyčerpávajícím střetnutí jsme hráli zápas o druhé místo se stavařkami. Ty byly odpočaté a v polovině zápasu vedly po naší chybě 0:1. I přes velmi dobrý výkon a mnohem větší počet střel a šancí jsme toto utkání prohráli 1:2 a z turnaje odjeli s pohárem, diplomem a medailemi za třetí místo. Na vyhlášení nejlepších 5 hráček turnaje jsme měli hned dvojí zastoupení. Gólmanka Anna Roháčová a obránkyně Kateřina Slavíková dostaly značkovou láhev a čelenku.

Mgr. David Koblasa, učitel


Spaní ve škole

Z noci z 25. na 26. ledna proběhla už po několikáté akce pořádaná Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a SOŠ - Spaní ve škole.

Spaní ve škole

Zájemci o přespání ve škole, z řad studentů, se tradičně sešli v budově školy a byli připraveni na zhlédnutí výběru hororových filmů a třídílného filmu Fakjů pane učiteli. Celá akce probíhala v jednom kuse až do ranních hodin, kdy někteří studenti statečně nezamhouřili ani oko. Velké díky za dozor na akci patří paní učitelce Lence Kašparové a paní Evě Ulrichové, samozřejmě také vedení školy za umožnění akce v prostorách školy.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ.


Pro nové žáky primy nabízíme přípravné kurzy

Aby byli zájemci o studium na gymnáziu dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám, nabízíme jim přípravné kurzy. V nich si mohou ověřit své znalosti v ilustračních testech z českého jazyka a matematiky. Kurzy se na pracovišti v Hostinném konají 13. února a 27. března 2019 vždy od 14 hodin. Přihlášky k přípravným kurzům odesílejte na beranek@gymhost.cz.


Hledáme pomocnou sílu do kuchyně

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Komenského 586, Vrchlabí 543 01, hledá pro pracoviště školní jídelny, Horská 309, Hostinné 543 71 pomocnou kuchařku na hlavní pracovní poměr. Nástup od 1. 3. 2019. Pracovní doba 6.00 - 14.30 h. Plat dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Požadavky: pracovitost, spolehlivost, čistý trestní rejstřík, dobrá nálada, praxe v oboru vítána. Životopis zasílejte emailem vlasek@gymhost.cz, jidelna@gymhost.cz nebo poštou na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, Hostinné 543 71.


Rautis

V úterý 18. 12. 2018 navštívila prima Krkonošského gymnázia výrobnu vánočních ozdob Rautis a muzeum krkonošských řemesel. Cestu do Poniklé jsme podnikli vlakem, ale částečně jsme museli i pěšky. Žákům to však nevadilo, protože si mohli pořádně užít zimních radovánek. Ještě před exkurzí jsme se zastavili na občerstvení v cukrárně a žáci si před školou dali pořádnou sněhovou bitvu. V muzeu jsme viděli různé předměty, které se pojí se životem v Krkonoších a ukázky místních řemesel, zvyků a tradic. Poté nás čekala prohlídka výrobny perličkových ozdob v Rautisu. Místní firma je proslulá specifickou výrobou ozdob, která je na celém světě unikátní. Po zhlédnutí celého procesu výroby od počátku až do konce si žáci mohli sestavit vlastní vánoční hvězdičku. Když jsme se všichni posilnili svačinou a teplým nápojem v místní cukrárně, čekala nás ještě cesta zpět k vlaku. Celý výlet měl tu správnou vánoční atmosféru a díky řádění ve sněhu jsme všichni nakonec odjížděli jako vodníci smile.

Mgr. Veronika Hožová, učitelka
foto Bc. Denisa Grofová, učitelka


Krabice od bot podruhé v Hostinném

V loňském roce nám přinesl projekt Krabice od bot nejen mnoho krabic plných krásných dárečků pro děti, ale především krásný pocit. I proto se naše škola rozhodla zapojit do projektu znovu. Oč v projektu běží? Jedná se o sbírkovou akci Diakonie ČCE určenou pro děti ze sociálně slabších rodin, z rodin, kde zdraví, bezpečí a materiální zajištění není samozřejmostí. V Hostinném se i v tomto roce stalo hlavním organizátorem projektu Město Hostinné a na starost jej měla sociální pracovnice, paní Bc. Renata Mašková. Dalšími sběrnými místy pak byla Základní škola Karla Klíče Hostinné a pan učitel Bc. Tomáš Ulman a také naše škola, Krkonošské gymnázium a SOŠ Hostinné. Děkuji tímto všem dětem, rodičům i učitelům naší školy, kteří se do projektu zapojili a přinesli dohromady více než 130 krabic. Velké poděkování patří žákům a žákyním ze střední odborné školy, kteří věnovali mnoho času za roztřídění, zabalení a nakonec i odnesení dárků na městský úřad, a také studentskému parlamentu, který pomohl s propagací akce ve škole. Dárky nyní poputují k rodinám v Hostinném a okolí, a také do potřebných zařízení sociálních služeb, konkrétně do Dětského centra ve Dvoře Králové, azylového domu pro ženy s dětmi Most k životu v Trutnově a do Dětské ozdravovny Království v Nemojově. Věřím, že dárečky udělají dětem radost, stejně jako pořádání této akce dělá radost nám. Krásné Vánoce všem!

Kateřina Šitinová


Informace ze školní jídelny

Od 1. 1. 2019 se mění ceny obědů - informace naleznete ZDE.

Od 22. 12. 2018 do 6. 1. 2019 školní jídelna nevaří.


Ples 2018/2019


Projektový den aneb pátrací akce po Josefu Navrátilovi

Místo klasického školního dne se studenti naší školy 22. listopadu ocitli uprostřed případu, jehož cílem bylo vyřešit záhadu zmizelého skauta Josefa Navrátila v Praze. Byli zasvěceni do příběhu skautského hrdiny a ve svých detektivních týmech hledali stopy na dvanácti různých stanovištích poskytujících indicie k odhalení konce jeho příběhu. Hravě a hlavně interaktivně byli studenti zasvěceni do kouzel forenzní analytiky, odorologie či výslechu svědků-cizinců v anglickém jazyce. Detektivní týmy často využívaly to, co se ve škole naučily - pracovaly s mapou, poznávaly známé osobnosti a využívaly základy fyziky k zjištění číselných kódů odemykajících tajnou skřínku s dopisem či práci v excelu při odhalování podezřelé osoby. Bylo to připravené tak, aby alespoň část programu zaujala každého studenta. Jsem přesvědčená o tom, že tomu tak bylo. Velké díky patří vedení školy a hlavně kreativním učitelům.

Fotky ZDE, krátké video ZDE a dlouhé video ZDE.

Kateřina Karlíková, žákyně septimy a Tereza Trejtnarová, žákyně kvarty


!!! Ošetřovatelé mohou získat stipendium !!!

Velký bonus mohou čerpat budoucí žáci nově otevíraného učebního oboru Ošetřovatel. Kromě perspektivního vzdělání, které zaručuje okamžité uplatnění na trhu práce, mohou žáci získat podporu Královéhradeckého kraje v podobě prospěchového stipendia až do výše 3 000 Kč, další příspěvek vynikajícícm žákům a budoucím ošetřovatelům může poskytnout partner oboru Nemocnice Vrchlabí (dle pravidel stipendijního řádu nemocnice).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Letak_celek2018_nove_www


Informace k přijímacímu řízení 2018/2019 do gymnázia
Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště v Hostinném i ve Vrchlabí. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Hostinné a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Vrchlabí nebo naopak. Do primy ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Na geologické exkurzi společně

Dne 1. 11. se vydaly třídy kvarty Krkonošského gymnázia a SOŠ z Vrchlabí a z Hostinného na geologickou exkurzi. Expozice geologického vývoje v Nové Pace studentům představila jednotlivá geologická období naší minulosti, od samotného zrození planety Země až po současnou dobu. Na ukázkách zkamenělin a hornin byli zřetelně vidět například trilobiti, zkamenělé stromy, dinosauři nebo mamuti. Největší část expozice je věnována zkřemenělým „dřevům“ prvohorních rostlin, jichž je Novopacko proslulým nalezištěm, nejmohutnější zkamenělý strom mohli žáci spatřit v zahradě před Klenotnicí. Expozice drahých kamenů představila výběr z obsáhlé muzejní sbírky broušených a leštěných „polodrahokamů“, které pocházejí z nalezišť v okolí Nové Paky. Studenti mohli také obdivovat gigantické geody z lomu Hvězda, neobvykle zbarvené acháty, velké kusy jaspisu či hvězdový křemen. Další zastávkou naší exkurze byl Harrachov, kde studenty čekala návštěva hornického muzea. Všichni se společně přivítali tradičním pozdravem ,,Zdař Bůh". V muzeu byly ukázky pomůcek používaných při těžbě, mapy a fotografie dokumentující práci ve štole. Prohlídková štola byla dlouhá zhruba 1000 m, vedená typickým prostředím rudného dolu s roční teplotou kolem 7°C. Studenti byli při vstupu do štoly vybaveni ochrannou přilbou a kromě kompletního těžního stroje zde viděli důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu a důlní nakladač. Studenti se během prohlídky seznámili s prací v již neexistujících dolech, kde se těžil fluorit, baryt a galenit. Závěrem celé exkurze obou tříd byla návštěva Mumlavského vodopádu, který se nacházel nedaleko hornického muzea.

Matěj Voňka, žák kvarty


Od 1. 9. 2019 otvíráme třídu oboru Ošetřovatel

Více informací o oboru naleznete ZDE


Třídní schůzky - 13. 11. 2018
V úterý 13. listopadu se uskuteční třídní schůzky rodičů k prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí. Schůzky proběhnou od 16 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd, kam budou postupně přicházet vyučující.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Spaní ve škole
Přes noc z 5. na 6. října proběhla akce pořádaná Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a SOŠ Spaní ve škole, aneb Bdění ve škole. SpaniŽáci se sešli v 1. patře budovy školy, aby zhlédli filmy Já, padouch a Mimoni. Navíc u příležitosti výročí magických osmiček v české historii byla jedna místnost věnována právě tomuto tématu. Promítalo se statečně až do ranních hodin, dokud (ne)padl poslední z nás.

Mgr. Veronika Hožová


Rádi pomáháme a děláme radost druhým
Studenti Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy (pracoviště Hostinné) rádi splní přání našich seniorů. Věnovat jim díl svého času, popovídat si s nimi, vyslechnout jejich příběhy nebo je doprovodit na procházce nebude těmto mladým lidem vůbec na obtíž. Rádi pomohou s vědomím, že čas takto strávený byl přínosem nejen pro ostatní, ale i ně samotné. A jak to zařídit? Stačí se obrátit na pracovnici sociálního referátu Vratislavu Dolejškovou, tel.: 499 441 725, email: socialni2@muhostinne.cz.

Celý projekt probíhá za podpory vedení Krkonošského gymnázia a SOŠ, starostky města Dagmar Sahánkové a odborníků z pečovatelské služby Hostinné.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu


Představuji se ti

Jsem tvoje nové školní logo.

Narodilo jsem se z řádného oboustranného vztahu: človíčka ke škole – školy k človíčkovi. Na svět jsem přišlo těsně před prázdninami v červnu 2018.

Legenda k logu


Pro placení obědů používejte nové číslo účtu:

225880790/0600 Moneta Money Bank


Informace školní jídelny


Absolventi převzali maturitní vysvědčení

Oproti letošnímu poprasku kvůli neúspěchu žáků u maturit dopadla hostinská škola ve výsledcích velice dobře. A tak mohli z rukou třídních učitelek převzít dnes již absolventi školy závěrečná maturitní vysvědčení. Děkujeme jim za příjemně prožitá léta v naší škole a přejeme mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Kvarta vyrazila za humna

Třída kvarta se na letošní školní výlet vydala pěšky do blízkého kempu Svatá Kateřina. Cesta s lehkou zátěží netrvala dlouho, a tak již před polednem jsme dorazili do rekreačního zařízení. Zde si někteří vybalili ráno usmažené řízky, jiní si došli na oběd do restaurace. Po jídle jsme vyrazili na krátkou výpravu na Slučí kameny, kde si žáci potrénovali lezení po skalách. Někteří s větší zručností než jiní. Zbytek odpoledne počasí hrozilo dešťovými přeháňkami. Nakonec nám ale nezapršelo, a tak si žáci užili místní rybník i pískové hřiště na přehazovanou. Po večeři na žáky čekala překážková dráha. Po ní kvartáni přenášeli pytlík s vodou, kterou se snažili co nejrychleji zaplnit desetilitrový kbelík. V případě, že by to zvládli do 28 minut, mohli mít večerku o půlnoci. Na poprvé se jim to nepovedlo  Po roztržení pytlíku a přepočítání litrů na čas se ukázalo, že by je večerka čekala ve 22:15. Po dlouhém rozmýšlení se kvartáni na trať pustili ještě jednou, tentokrát s větší sklenicí. Tento pokus jim již vyšel a dočkali se velmi dlouhé večerky. Druhý den žáci opět využili koupání v rybníce a po obědě se vydali na sedmikilometrovou cestu domů. Fotky zde.

Mgr. Michaela Mědílková


Žáci vyslechli besedu k prevenci úrazů páteře a míchy s názvem Banal Fatal

A proč Banal – Fatal? Banální situace, fatální následky! Tým lektorů jezdí do všech krajů České republiky a pořádá pro žáky II. stupně základních škol semináře, které jsou založené na autentických videích a živých debatách k tématu úrazů páteře a míchy. Tentokrát přijali pozvání Studentského parlamentu Gymnázia a SOŠ Hostinné a upozornili žáky na skutečnost, že úrazy páteře u mladých lidí neklesají. Stále se skáče do neznámých vod po hlavě, padá z výšky bez zajištění, nejsou „cool“ ochranné pomůcky na sport, jako je tomu jinde ve světě. Pak jsou tu rychlé motorky, auta i zbrklí chodci… Moc děkujeme Janu Janečkovi a Martinu Zárubovi za velice poučnou besedu.

Matěj Voňka, člen studentského parlamentu


Prázdné koupaliště nás neodradilo

Letos se sekundáni na školní výlet vypravili vlakem do Liberce. Po příjezdu žáci navštívili iQLANDII a následně se pěšky vydali do asi 3 km vzdáleného kempu. Zde na nás čekalo nepříjemné překvapení v podobě prázdného bazénu, a tak jsme se městskou hromadnou dopravou vydali na přehradu Harcov, která nás přivítala příjemně ohřátou vodou i možností si do ní zaskákat z železobetonového ostrůvku. Následující den jsme po obědě navštívili Libereckou botanickou zahradu, která je nejstarší v republice. Návštěvu Liberce jsme zakončili tím, že jsme se tramvají přesunuli k liberecké radnici a v půl páté odpoledne jsme se vlakem vydali na zpáteční cestu domů.

Letos zamířily naše kroky do okolí Miletína a Hořic. V Miletíně jsme navštívili podzemí, rodný domek Karla Jaromíra Erbena a naučnou stezku se zastaveními inspirovanými básněmi z Kytice. V Hořicích jsme vystoupali na Masarykovu věž samostatnosti, prošli Smetanovými sady, Sochařským parkem U sv. Gotharda a U sv. Josefa až do lomu U Josefa. Horký den jsme kvůli prázdnému koupišti v Miletíně zakončili na koupališti Dachova. Večer vuřty – dvakrát.

Mgr. Michaela Mědílková a Mgr. Petr Tomek


Tercie střádala dovednosti na tábornickém kurzu

Tábornický kurz - den 1:  První den se třída tercie se svojí paní učitelkou třídní Zuzanou Štefanovou a s paní učitelkou Veronikou Hožovou vydala na tábornický kurz do kempu Sedmihorky v Českém ráji. Po příjezdu autobusem postavili své stany a vydali se ve velkém horku osvěžit k místnímu rybníku Bažantníku. Následoval krátký odpočinek a pak přišla cesta na hrad Valdštejn, zpestřená Sedmihorským questem. Zpáteční cesta do kempu byla rozdělena na dvě skupiny. Všichni se nakonec shledali u rozdělaného ohně a strávili příjemný večer.
Tábornický kurz - den 2: Druhý den se pomalu probouzel do deštivého rána. Přesto, že celý večer propršel, bylo hezky. Po snídani v kempu následovala cesta na hrad Trosky, kvůli nehodě na trati se šlo pěšky přes zámek Hrubá Skála kolem rybníku Vidláku až k Troskám. Když všichni dorazili na Trosky, užili si výstup na obě věže, Babu i Pannu. Po náročném výstupu čekal studenty ,,dobrý'' obídek v restauraci pod Troskami. Cesta zpět byla ulehčená jízdou vlakem. V kempu se chvíli honila ,,mračna", ale i přesto si všichni večer užili a shledali se u zapálené ohně.
Tábornický kurz - den 3:  Od brzkého ráno pršelo a pršelo. Kvůli tomu jsme také museli poupravit náš program a přemístit ho pod přístřešek k bufetu, kde jsme si zahráli různé společenské hry. Další hrou, která se i přes pár kapek odehrávala venku, byl outdoorový scrabble. Po hře následoval odpočinek, na který navazovala hra šipkovaná. Připravily nejdříve holky pro kluky a později také kluci pro holky. Celý den byl nečekaně zakončen rozděláním ohně a ,,soutěží" o nejlepší gulášovou polévku.
Tábornický kurz - den 4: Čtvrtý a zároveň poslední den tábornického kurzu v Sedmihorkách začal tradiční snídaní (rohlík, salám, sýr a máslo, koblihy pouze pro vyvolené paní učitelky). Poslední hodiny v kempu byly věnovány balení věcí a stanů. Zpestřením dne byla přehazovaná proti žákům pátého ročníku základní školy. Poměr byl 6:20 lidem. Závěr byl opravdu nečekaný, tercie vyhrála a reprezentovala naší školu. A jak se líbil tábornický kurz studentům? Je, byl a bude velice uspokojící, prostě nejlepší!

Matěj Voňka - žák tercie


Gymnázium se skvěle prezentovalo v přírodovědných a matematických soutěžích

Tak jako v předchozích letech, i v letošním školním roce se studenti zúčastnili řady přírodovědných soutěží. Tématem letošní biologické olympiády byl pro žáky 6. -  9. tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázia Pohyb, pro středoškoláky Odpady. Školního kola se zúčastnilo celkem 37 studentů, do okresního kola postoupili za kategorii C Michal Roštejnský a Anastázie Gavendová z tercie, v okresním i po té i krajském kole nás dobře reprezentovali za kategorii D Jáchym Gróf ze sekundy a za kategorii B již tradičně studentky z kvinty Edita Kaprálová a  Adéla Jirková. Soutěž není vůbec jednoduchá, žáci musí zvládnout znalostní test, laboratorní práci a poznávání vybraných druhů rostlin a živočichů.

Největším úspěchem se v letošním roce stal obdivuhodný výkon Daniela Havelky v geologické olympiádě, který se účastí v celostátním kole zařadil mezi 18 nejúspěšnějších geologů ve své kategorii v České republice. Tomu ale nejdříve předcházela kola školní a okresní elektronickou formou a krajské kolo, organizované Muzeem východních Čech v Hradci Králové, kde obsadil krásné 2. místo. A co taková soutěž obnáší? Dan musel nastudovat poznatky z petrologie, mineralogie, krystalografie a dalších geologických oborů a to nejen pro teoretický test, ale i pro praktickou část (poznávání padesáti vzorků minerálů, hornin a zkamenělin), která byla součástí krajského a celostátního kola. To posledně zmíněné se konalo v Brně v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Všichni zúčastnění jsou považováni za úspěšné řešitele a v případě jejich zájmu o studium geologie jsou přijati na univerzitu bez přijímaček.

Po dlouhé době studenti reprezentovali naši školu i na chemické olympiádě, kde v krajském kole v kategorii C získal Jakub Ciler (sexta) 8. místo a Michal Roštejnský se v kategorii D v okresním kole umístil na 9. místě. Podobně jako biologická olympiáda i chemická má tři části: teoretickou, praktickou a testovou. Michal Roštejnský nemohl letos vynechat ani matematickou olympiádu, ve které dosáhl zatím svého nejlepšího výsledku, a to 3. místa v okresním kole kategorie Z8. Samozřejmě jako tradičně na naší škole proběhla i celostátní soutěž Matematický klokan, kde se na prvních pozicích umístili: Emma Roháčová (kategorie Benjamín), Matyáš Gebouský (kategorie Kadet), Jakub Ciler (kategorie Junior) a Adéla Čáslavská (kategorie Student). Závěr školního roku uzavírá soutěž Poznávání přírodnin, kde nás nejlépe v okresním kole reprezentovaly 2. místem Nikola Kučerová, 6. místem Edita Kaprálová a 8. místem Jáchym Gróf. Všem studentům děkujeme za reprezentaci gymnázia a gratulujeme ke krásným výsledkům.

Mgr. Miroslava Maternová a PhDr. Zuzana Štefanová - učitelky


Žáci absolvovali praxi v Německu

Zahraniční praxe nám začala 30. 4. ve 4:15 ráno na vlakovém nádraží. Se zavazadly jsme se vydali do malého německého městečka Waldshut - Tiengen ležícího na hranici se Švýcarskem Cesta trvala s přestupy okolo 16 hodin... Čtěte dáleZdroj: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/novy-spolecny-subjekt-gymnazii-vrchlabi-a-hostinneho-povede-martin-vlasek-20180417.html


Maturitní zkoušky zahájeny praktickou částí

Jako každým rokem si žáci Střední odborné školy oboru sociální činnost ověřili své praktické dovednosti v zařízení Domov pro seniory Trutnov, pracoviště R. Frimla. Zkouška probíhala v několika oblastech, a to v přímé péči o uživatele, aktivizačních technikách a komunikačních dovednostech. Součástí praktické maturitní zkoušky je také obhajoba, která zahrnuje teoretické znalosti z předmětu Pečovatelství.

Mgr. Kateřina Šitinová


Jarní týden v Anglii

Již tradičně naše škola Gymnázium a SOŠ Hostinné ve spolupráci s CK Kristof zorganizovala pro žáky poznávací a výukový zájezd do Velké Británie. A co viděli? Rozkvetlý a zároveň zasněžený Londýn se všemi jeho významnými památkami, Hever Castle - romantický hrádeček Anny Boleynové, druhé ženy Jindřicha VIII., slavné pobřeží Beachy Head s bílými útesy Seven Sisters a přímořské letovisko Eastbourne. Dále lázeňské město Brighton, kde žáci bydleli v hostitelských rodinách a navštěvovali školu. V tak nabytém programu si našli čas i na návštěvu centra mořské fauny a flory Sea Life, Královský palác i velmi slavné molo, jednu z dominant Brightonu. Nálada byla pohodová, rodiny vstřícné a pečující, počasí na anglické poměry neobvykle slunečné a žáci dochvilní, nadšení a stále pozitivně naladěni. Slovy studentů: „We love the UK“.

Mgr. Miroslava Maternová


Deník z Velké BritánieP3192351
Matěj Voňka nás každý den informoval o průběhu zájezdu do Velké Británie. DEN 1: V poledních nedělních hodinách se studenti vydali na celodenní cestu do Velké Británie. Ihned po příjezdu do Londýn... Čtěte dále


V krajském finále holky třetí a kluci pátí
Přelom pololetí je v kalendáři školních sportovních akcí již druhým rokem vyhrazený florbalovým turnajům KB FLORBAL CHALLENGE. V loňském roce se ho zúčastnily dívky Gymnázia a SOŠ Hostinné, v tom letošním je doplnilo i družstvo chlapců. Florbal1Dívky postoupily přímo do krajského finále, chlapci si účast mezi pěti nejlepšími týmy v kraji vybojovali v okresním kole. V dramatických zápasech, ve kterých mnohdy rozhodovaly poslední vteřiny nebo šťastné góly, obsadili chlapci páté místo. Lépe si vedly dívky, které získaly bronzové medaile. Mezi chlapci byl do all star týmu vybrán Matěj Kesner a v kategorii dívek byla nejlepší brankářkou turnaje vyhlášena Kateřina Vyklická. Mgr. Martin Vlášek – ředitel školy


Lyžaři zdokonalovali své dovednosti
Do nového prostředí vyrazili žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné v rámci lyžařského výcvikového kurzu. Jejich základnou se na týden stala Chata Blesk v Horní Malé Úpě. Rozmanitost sjezdovek v areálu dala žákům příležitost vyzkoušet si tratě méně i více náročné. Škola se nadále snaží udržet kompletní nabídku kurzů. Na konci května vyrazí žáci třetích ročníků na Vltavu na vodácký výcvik, tercie v červnu absolvuje tábornický kurz. 

Staráme se o kondici žáků i zaměstnanců
Tělesná výchova se v zimním období odehrává převážně v tělocvičnách. Telocvik Žákům gymnázia se vyučující snaží hodiny zpestřit také pobytem venku. Kromě fotbálku ve sněhu byli žáci bobovat nebo bojovat ve sněhových bitvách. Novinkou pro zlepšení kondice žáků i zaměstnanců školy jsou dva nové běžecké pásy a vybavení pro badminton. Mgr. Martin Vlášek – ředitel školy


Třeťáci zavítali do azylového domu a diagnostického ústavu
Pondělí, 29. ledna, patřilo k těm dnům, kdy si studentky SOŠ, tentokráte ze třetího ročníku, mohly doplnit své teoretické vědomosti v praxi. Praktický zážitek mají hned ze dvou zařízení. První z nich je Domov pro matky s dětmi Oblastní charity Hradec Králové, což je sociální služba určená matkám nebo otcům s dětmi, kteří se ocitli v těžké sociální situaci - především přišli o bydlení. Nutno říct, že ztráta bydlení není zdaleka jediné trápení, které sem maminky či tatínky dovedlo, neboť jsme vyslechli z úst vedoucí zařízení, velmi ochotné paní Zdeňky Koutníkové, mnoho krutých lidských příběhů. Domácí násilí, pronásledování či závislosti partnera nejsou bohužel výjimečnými důvody, které sem klientky či klienty přivádějí. Poté, co jsme načerpali atmosféru a získali mnoho nových vědomostí a zážitků, jsme se přesunuli do druhého zařízení, kterým byl Dětský diagnostický ústav v Hradci Králové. Toto zařízení je určeno pro děti od 3 do 15 let a jedná se o výchovné zařízení. Jde vlastně o přestupnou stanici pro děti s výchovnými problémy. Děti jsou zde v péči pedagogů a psychologů, mají zde pevně nastavená pravidla a režim, a po pár měsících se vracejí buď do svých rodin, nebo jsou umístěny do ústavní výchovy, například do dětského domova. I v tomto zařízení jsme si vyslechli surové příběhy dětí a odnesli tak cenné zkušenosti, které studentkám doplní teorii sociální politiky, speciální pedagogiky či psychologie. Mgr. Kateřina Šitinová a Mgr. Doubrava Dřízhalová


Závěr roku zpestřila vánoční besídkaBesidka_2
Stalo se již tradicí, že v závěru roku se na gymnáziu koná vánoční besídka. I tentokrát si žáci i učitelé připravili pásmo scének, tanečních i pěveckých vystoupení a v pohodové náladě se naladilii na vánoční prázdniny. Všemu předcházelo volejbalové utkání, ve kterém učitelé porazili maturanty 3:0 na sety. Fotky ZDE. Videa ZDE.


Kvinta uspořádala večer ve stylu pomádyPomada
Tradiční společenský večer pro své rodiče, kamarády, učitele, studenty současné i minulé a další návštěvníky připravila letošní kvinta ve stylu muzikálu Pomáda. V průběhu večera nechybělo taneční vystoupení ve stylu zmíněného muzikálu, soutěže, tombola, diskotéka a bohaté občerstvení. Byla to příjemná příležitost zastavit se v předvánočním shonu a strávit příjemný páteční večer na půdě naší školy. Fotky ZDE.


Máme nejlepší dobrovolnice v kraji
Děkujeme našim žákyním Tereze Hákové, Markétě Klazarové a Michaele Šimůnkové ze 2.S za vzornou reprezentaci naší školy při  organizaci veřejné sbírky Bílá pastelka. V rámci Královehradeckého kraje se umístily na prvním místě mezi dobrovolníky, kteří při této sbírce pomáhali. Tím opět pomohly vyzvednout činnost naší školy při různých charitativních projektech. Našim žákyním bude poděkováno u příležitosti Dne nevidomých v pátek 10.11.2017  v Rezidenci primátora hl.m. Prahy. Na této akci budou také vyhlášeny nejlepší krajské dvojice dobrovolných prodejců. Vše bude doplněno o bohatý kulturní program. POMOHLI JSME – POMÁHEJME !


Pronájem tělocvičen a učeben
Organizacím podporující činnost mládeže a dětí nabízíme pronájem tělocvičen a učeben. Informace a ceník ZDE.


Den s antikou ve Františkánském klášteře
Třídy kvinta a sexta se v pátek 8. září zúčastnily Dne s antikou, který pro místní školy připravili zaměstnanci Františkánského kláštera v Hostinném. AntikaGalerií antického umění provedl žáky PhDr. Pavel Titz, PhD. (odborný asistent na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze). V ambitu kláštera si kvintáni a sextáni mohli vyzkoušet antické oblečení, výzbroj a výstroj gladiátorů, vymodelovat si antickou lampu či si nechat předpovědět svou budoucnost ve starověké věštírně. Procvičili si zde také své znalosti římských slohů a naučili se antickou hru s kůstkami. Fotografie zde. Mgr. Michaela Mědílková


Podporujeme nadané žáky
V poslední době se v našich lavicích objevují talentovaní žáci. Ať už se jedná o sportovce nebo jinak nadané žáky rozhodli jsme se školní i mimoškolní aktivity podporovat. Mnohdy je obtížné tyto aktivity skloubit se studiem. V odůvodněných případech je možné upravit podmínky studia stanovené školním řádem. V ředitelně školy obdržíte informace, jak o upravené podmínky žádat.


Naše škola vydává průkazy ISIC
Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. VÍCE INFORMACÍ


Android Žákovská knížka v mobilech
V novém školním mohou žáci i jejich rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android.


 Starší zprávy


S sebou: vhodné oblečení a obuv do sněhu a mokra, svačina, (pláštěnka)

 

Předpokládaný návrat: 13:00

 

Literární vycházka po Hostinném

V pátek 3. 5. vyrazili žáci sekundy Krkonošského gymnázia na literární vycházku v duchu svých oblíbených knih. Akce probíhala venku i vevnitř a žáci ve skupinách vymysleli tematické aktivity, které propojili s danou knihou. Plnili tedy úkoly např. na téma Harry Potter, Bílý tesák, Lovci mamutů nebo Malý princ v podobě pohybových her, práce s textem nebo kreslení. I přes nepříznivé větrné počasí jsme vycházku dokončili. Všichni tak mohli předvést velice povedené literární aktivity.

Literární vycházka

Mgr. Veronika Hožová, učitelka

 

 

 

 

Od středy 11. března nejdou až do odvolání žáci do školy

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě se vláda rozhodla k dalším mimořádným opatřením:

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.