Menu


Webová aplikace Bakaláři

Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

Aktuální projekt EU

Plakat_m

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zapojilo do projektu na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Plán akcí

3. 9. - zahájení šk. roku

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.
  • Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


GDPR

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě školského zákona a další legislativy (např. povinná dokumentace školy), dále pak informace zpracovávané ve veřejném zájmu (archiv, státní úřady) a rovněž na základě informovaného souhlasu poskytnutého žákem nebo jeho zákonným zástupcem (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem na adrese vlasek@gymhost.cz nebo poštou na adrese Horská 309, 543 71 Hostinné.

Výše uvedenými způsoby je možné se v odpovídajících případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále je možno vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem jeho odvolání.

Správce údajů:

Subjekt: Gymnázium a SOŠ Hostinné, Horská 309

IČ: 60153326

adresa: Horská 309, 543 71 Hostinné

Pověřenec:

Mgr. Pavla Marková, MBA

email: pmarkova@toppriority.cz

tel.: 724 144 895