Obor Ošetřovatel

Název oboru: Ošetřovatel
Kód studia: 53-41-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost 
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem

Školné

Žáci neplatí školné.

Obor je zaměřen na

 • osvojení vědomostí a dovedností potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta
 • činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů související se změnou jejich zdravotního stavu
 • komunikaci v jednom cizím jazyku
 • odborné stáže v nemocnicích 

Absolvent ovládá

 • komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka
 • rozdělování a podávání stravy
 • sledování stavu nemocných, příznaků nemoci
 • měření a záznam fyziologických funkcí
 • manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště
 • komunikaci s nemocnými
 • asistenci u ošetřovatelských a léčebných výkonů
 • kontrolu a uložení léčivých přípravků a zdravotnického materiálu

Uplatnění absolventů

 • v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech
 • v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče
 • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, atd.

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.