Informace o přijímacím řízení 2019/2020


Informace přijímacího řízení na krkonošské gymnázium a SOŠ pro školní rok 2019/2020


Základní informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny na webu CERMAT - přímý odkaz zde. Všechny důležité podrobnosti týkající se kritérií přijímání na Krkonošské gymnázium a Střední odbornou školu jsou publikovány v přiložených souborech. Doporučuji veškeré materiály pročíst s maximální pečlivostí. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. Vedle kritérií je přiložen ke stažení také aktuální formulář přihlášky ke studiu na SŠ ve formátu PDF. Návod k vyplňování přihlášky je k dispozici zde.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2019!!!


Termíny JPZ jsou pro letošní rok stanoveny takto:

Osmileté obory:
1. termín 16. 4. 2019
2. termín 17. 4. 2019

Čtyřleté obory:
1. termín 12. 4. 2019
2. termín 15. 4. 2019


Kritéria přijímacího řízení:

Pracoviště Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium - Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium - Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení pro tříletý učební obor - Ošetřovatel

Kritéria přijetí do vyššího ročníku - doplnění kvinty

Pracoviště Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium - Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium - Gymnázium


Formulář přihlášky ke stažení ZDE


Vzor přihlášky, pokud se uchazeč hlásí na obě pracoviště (Hostinné i Vrchlabí)


Pro nové žáky primy nabízíme přípravné kurzy
Aby byli zájemci o studium na gymnáziu dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám, nabízíme jim přípravné kurzy. V nich si mohou ověřit své znalosti v ilustračních testech z českého jazyka a matematiky. Kurzy se konají 13. února a 27. března vždy od 14 hodin. Přihlášky k přípravným kurzům odesílejte na beranek@gymhost.cz.

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Gym_www

Sos_www

Osetr_www

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.