Informace o přijímacím řízení 2019/2020


2. kolo přijímacího řízení

Pro maturitní obor Sociální činnost a učební obor Ošetřovatel vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášku ke vzdělávání musí škola obdržet do 7. 6. 2019. K přihlašování je nutno použít aktuální formulář přihlášky. V kontaktech vždy uveďte platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že máte zřízenou datovou schránku, uveďte informaci výslovně na přihlášce. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 12 pro obor Sociální činnost a 17 pro obor Ošetřovatel. Výuka se uskutečňuje na pracovišti v Hostinném a ve smluvních zařízeních. Vyjádření lékaře je povinnou součástí přihlášky. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří jsou zdravotně způsobilí ke studiu oboru Sociální činnost a Ošetřovatel.

Přijímací zkoušky se do obou oborů z rozhodnutí ředitele školy nekonají. Uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v předcházejících odstavcích, budou přijímáni na základě znalostí uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních ze všech povinných předmětů (průměrný prospěch, vyjma chování) z posledních dvou klasifikačních období předchozího vzdělávání (zpravidla 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ). Výpočet se provede součtem všech hodnot známek a vydělením získaného součtu počtem známek s přesností na dvě desetinná místa. V případě rovnosti průměrného prospěchu dvou či více uchazečů rozhodne o lepším umístění: 1) lepší průměrný prospěch z posledního klasifikačního období (zpravidla 1. pololetí 9. ročníku ZŠ), 2) lepší známka na vysvědčení v posledním klasifikačním období (zpravidla 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) v pořadí český jazyk, anglický jazyk, občanská výchova.

Formulář přihlášky ke stažení ZDE

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru Gymnázium (osmileté, Hostinné)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru Ošetřovatel


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020


Základní informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny na webu CERMAT - přímý odkaz zde. Všechny důležité podrobnosti týkající se kritérií přijímání na Krkonošské gymnázium a Střední odbornou školu jsou publikovány v přiložených souborech. Doporučuji veškeré materiály pročíst s maximální pečlivostí. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. Vedle kritérií je přiložen ke stažení také aktuální formulář přihlášky ke studiu na SŠ ve formátu PDF. Návod k vyplňování přihlášky je k dispozici zde.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2019!!!


Termíny JPZ jsou pro letošní rok stanoveny takto:

Osmileté obory:
1. termín 16. 4. 2019
2. termín 17. 4. 2019

Čtyřleté obory:
1. termín 12. 4. 2019
2. termín 15. 4. 2019


Kritéria přijímacího řízení:

Pracoviště Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium - Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium - Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení pro tříletý učební obor - Ošetřovatel

Kritéria přijetí do vyššího ročníku - doplnění kvinty

Pracoviště Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium - Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium - Gymnázium


Formulář přihlášky ke stažení ZDE


Vzor přihlášky, pokud se uchazeč hlásí na obě pracoviště (Hostinné i Vrchlabí)


Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště ve Vrchlabí i v Hostinném. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Vrchlabí a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Hostinné nebo naopak. Pro každé pracoviště je nutné podat samostanou přihlášku. Do primy gymnázia ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.


Pro nové žáky primy nabízíme přípravné kurzy
Aby byli zájemci o studium na gymnáziu dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám, nabízíme jim přípravné kurzy. V nich si mohou ověřit své znalosti v ilustračních testech z českého jazyka a matematiky. Kurzy se konají 13. února a 27. března vždy od 14 hodin. Přihlášky k přípravným kurzům odesílejte na beranek@gymhost.cz.

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Gym_www

Sos_www

Osetr_www

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.