Menu


Webová aplikace Bakaláři

Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

Aktuální projekt EU

Plakat_m

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zapojilo do projektu na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

15.12. - společenský večer kvinty (téma Pomáda)
21.12. - vánoční besídka školy
22.12. - ředitelské volno
23.12. - 2.1. - vánoční prázdniny
16.1. - den otevřených dveří
31.1. - vydávání vysvědčení
2.2. - pololetní prázdniny
9.3. - maturitní a absolventský ples školy

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Informace o přijímacím řízení 2017/2018


Informace přijímacího řízení na Gymnáziu a SOŠ Hostinné pro školní rok 2018/2019


Web_2  


Podrobná kritéria hodnocení budou zveřejněna na www.gymhost.cz na konci ledna. Uchazeči o studium musí doručit přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2018. K přihlašování je nutno použít nový formulář přihlášky (ke stažení bude na webu školy nebo MŠMT). Na formulář se uvedou nejvýše dvě školy, na které se žák hlásí. Každý uchazeč může konat jednotné písemné testy dvakrát, a to na školách podle pořadí uvedeného na přihlášce. Jako podklad pro celkové pořadí a rozhodnutí o přijetí se započte lepší výsledek. V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ


Osmiletý obor  - gymnázium všeobecné, prima

Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Váha jednotné PZ musí být nejméně 60 %. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Součástí celkového hodnocení bude také prospěch z předchozího vzdělávání a úspěchy v předmětových soutěžích.


Čtyřletý obor  - gymnázium všeobecné, přijetí do vyššího ročníku, kvinta

Předpokládá se přijetí 8 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají zkoušky zadávané ředitelem školy z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Součástí celkového hodnocení bude prospěch z předchozího vzdělávání a úspěchy v předmětových soutěžích.


Čtyřletý obor  - Střední odborná škola, Sociální činnost

Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Váha jednotné PZ musí být nejméně 60 %. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Součástí celkového hodnocení bude prospěch z předchozího vzdělávání a úspěchy v předmětových soutěžích.