Informace o přijímacím řízení 2019/2020


2. kolo přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Ošetřovatel

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru Gymnázium (osmileté, Hostinné)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru Sociální činnost


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru Ošetřovatel


Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020


Základní informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny na webu CERMAT - přímý odkaz zde. Všechny důležité podrobnosti týkající se kritérií přijímání na Krkonošské gymnázium a Střední odbornou školu jsou publikovány v přiložených souborech. Doporučuji veškeré materiály pročíst s maximální pečlivostí. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. Vedle kritérií je přiložen ke stažení také aktuální formulář přihlášky ke studiu na SŠ ve formátu PDF. Návod k vyplňování přihlášky je k dispozici zde.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy nejpozději 1. března 2019!!!


Termíny JPZ jsou pro letošní rok stanoveny takto:

Osmileté obory:
1. termín 16. 4. 2019
2. termín 17. 4. 2019

Čtyřleté obory:
1. termín 12. 4. 2019
2. termín 15. 4. 2019


Kritéria přijímacího řízení:

Pracoviště Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium - Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium - Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení pro tříletý učební obor - Ošetřovatel

Kritéria přijetí do vyššího ročníku - doplnění kvinty

Pracoviště Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium - Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium - Gymnázium


Formulář přihlášky ke stažení ZDE


Vzor přihlášky, pokud se uchazeč hlásí na obě pracoviště (Hostinné i Vrchlabí)


Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště ve Vrchlabí i v Hostinném. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Vrchlabí a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Hostinné nebo naopak. Pro každé pracoviště je nutné podat samostanou přihlášku. Do primy gymnázia ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.


Pro nové žáky primy nabízíme přípravné kurzy
Aby byli zájemci o studium na gymnáziu dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám, nabízíme jim přípravné kurzy. V nich si mohou ověřit své znalosti v ilustračních testech z českého jazyka a matematiky. Kurzy se konají 13. února a 27. března vždy od 14 hodin. Přihlášky k přípravným kurzům odesílejte na beranek@gymhost.cz.

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.