Informace o přijímacím řízení 2018/2019


Informace přijímacího řízení na krkonošské gymnázium a SOŠ pro školní rok 2018/2019


Informace k přijímacímu řízení 2018/2019 do gymnázia
Přihlášky do osmiletého gymnázia lze souběžně podat na pracoviště v Hostinném i ve Vrchlabí. To znamená, že žák může mít na 1. místě na přihlášce uvedeno Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Hostinné a na 2. místě Krkonošské gymnázium a SOŠ pracoviště Vrchlabí nebo naopak. Do primy ve Vrchlabí se bude přijímat 30 žáků, stejný počet bude přijímán do Hostinného.


Podrobná kritéria hodnocení budou zveřejněna na www.gymhost.cz na konci ledna. Uchazeči o studium musí doručit přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2019. K přihlašování je nutno použít nový formulář přihlášky (ke stažení bude na webu školy nebo MŠMT). Na formulář se uvedou nejvýše dvě školy, na které se žák hlásí. Každý uchazeč může konat jednotné písemné testy dvakrát, a to na školách podle pořadí uvedeného na přihlášce. Jako podklad pro celkové pořadí a rozhodnutí o přijetí se započte lepší výsledek. V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu.


Přihlášku ke studiu je tředa do školy doručit nejpozději 1. března 2019! Formulář přihlášky ke stažení zde (formát PDF, formát Excel).


Přijímáme žáky do gymnázia i odborné školy
Pro školní rok 2018/2019 přijímáme žáky do maturitních oborů primy osmiletého gymnázia a 1. ročníku oboru Sociální činnost. Doplňovat budeme také kvintu gymnázia. Podrobná kritéria hodnocení jsou zveřejněna na www.gymhost.cz. Uchazeči o studium musí doručit přihlášku ke studiu na zvolenou školu nejpozději do 1. března 2018. K přihlašování je nutno použít nový formulář přihlášky (ke stažení je na webu školy nebo MŠMT). Na formulář se uvedou nejvýše dvě školy, na které se žák hlásí. Každý uchazeč může konat jednotné písemné testy dvakrát, a to na školách podle pořadí uvedeného na přihlášce. Jako podklad pro celkové pořadí a rozhodnutí o přijetí se započte lepší výsledek. V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu. V případě nenaplnění kapacity může škola vyhlásit další kola přijímacího řízení, ve kterých se již nekonají centrálně zadávané testy.

Osmiletý obor  - gymnázium, prima
Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Termíny jednotných PZ (osmileté studium): 1. termín - 13. 4. 2018, 2. termín – 17. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018.

Čtyřleté studium - gymnázium, doplnění kvinty
Předpokládá se přijetí 10 uchazečů formou přijetí žáka do vyššího ročníku. Zájemci nekonají centrálně stanovenou jednotnou zkoušku ale zkoušku zadávanou ředitelem školy. Termíny PZ (čtyřleté studium): 1. termín - 23. 4. 2018, 2. termín – 25. 4. 2018.

Čtyřletý obor  - střední odborná škola, Sociální činnost
Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Termíny jednotných PZ (čtyřleté studium): 1. termín - 12. 4. 2018, 2. termín – 16. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018.

Do celkového hodnocení u všech oborů budou dále započítány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a schopnosti, dovednosti a studijní předpoklady prokázané oficiálními podklady.


Pro nové žáky primy nabízíme přípravné kurzy
Aby byli zájemci o studium na gymnáziu dostatečně připraveni k přijímacím zkouškám, nabízíme jim přípravné kurzy. V nich si mohou ověřit své znalosti v ilustračních testech z českého jazyka a matematiky. Kurzy se konají 13. února a 27. března vždy od 14 hodin. Přihlášky k přípravným kurzům odesílejte na beranek@gymhost.cz.

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Gym_www

Sos_www

Osetr_www

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.