Menu


Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

4.9. - zahájení školního roku

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Informace o přijímacím řízení 2016/2017


Informace ke 3. kolu přijímacího řízení na Gymnáziu a SOŠ Hostinné pro školní rok 2017/2018


Možnost studovat naši školu stále je
Gymnázium a SOŠ Hostinné připravuje pro případné zájemce o studium kvinty gymnázia a oboru sociální činnosti 3. kolo přijímacího řízení. V nich již žáci nebudou plnit jednotné přijímací zkoušky, ale zkoušky zadávané ředitelem školy. 3. kolo přijímacího řízení se uskuteční 21. června 2017, přihlášky zasílejte do 14. června 2017. Informace získáte na tel 499 441 442. Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ


Informace k 1. kolu přijímacího řízení na Gymnáziu a SOŠ Hostinné pro školní rok 2017/2018


Podrobná kritéria hodnocení jsou zveřejněna na www.gymhost.cz. Uchazeči o studium musí doručit přihlášku ke studiu na zvolenou školu nejpozději do 1. března 2017. K přihlašování je nutno použít nový formulář přihlášky (ke stažení bude na webu školy nebo MŠMT). Na formulář se uvedou nejvýše dvě školy, na které se žák hlásí. Každý uchazeč může konat jednotné písemné testy dvakrát, a to na školách podle pořadí uvedeného na přihlášce. Jako podklad pro celkové pořadí a rozhodnutí o přijetí se započte lepší výsledek. V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu.


KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ


Osmiletý obor  - gymnázium všeobecné, prima

Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Váha jednotné PZ musí být nejméně 60 %. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Součástí celkového hodnocení bude také prospěch z předchozího vzdělávání a úspěchy v předmětových soutěžích.

Termíny jednotných PZ (osmileté gymnázium): 1. termín - 18. 4. 2017, 2. termín – 20. 4. 2017, náhradní termíny 11. a 12. 5. 2017.


Čtyřletý obor  - gymnázium všeobecné, přijetí do vyššího ročníku, kvinta

Předpokládá se přijetí 8 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají zkoušky zadávané ředitelem školy z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Součástí celkového hodnocení bude prospěch z předchozího vzdělávání a úspěchy v předmětových soutěžích.

Termíny PZ (čtyřleté gymnázium): 1. termín - 12. 4. 2017, 2. termín – 19. 4. 2017, náhradní termíny 11. a 12. 5. 2017.


Čtyřletý obor  - Střední odborná škola, Sociální činnost

Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů. Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku. Váha jednotné PZ musí být nejméně 60 %. Jednotné testy se konají z předmětů Český jazyka a literatura a Matematika v rozsahu učiva stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Součástí celkového hodnocení bude prospěch z předchozího vzdělávání a úspěchy v předmětových soutěžích.

Termíny jednotných PZ (SOŠ): 1. termín - 12. 4. 2017, 2. termín – 19. 4. 2017, náhradní termíny 11. a 12. 5. 2017.