Menu


Webová aplikace Bakaláři

Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

Aktuální projekt EU

Plakat_m

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zapojilo do projektu na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

15.12. - společenský večer kvinty (téma Pomáda)
21.12. - vánoční besídka školy
22.12. - ředitelské volno
23.12. - 2.1. - vánoční prázdniny
16.1. - den otevřených dveří
31.1. - vydávání vysvědčení
2.2. - pololetní prázdniny
9.3. - maturitní a absolventský ples školy

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Výsledky přijímacího řízení

Škoní rok 2017/2018


Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku SOŠ

Zveřejněno 31. května 2017 ve 12:00 hodin


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvinta gymnázia)

Zveřejněno 31. května 2017 ve 12:00 hodin


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do primy gymnázia po náhradním termínu

Zveřejněno 22. května 2017 ve 12:00 hodin


Výsledky přijímacího řízení do primy gymnázia

Zveřejněno 2. května 2017 ve 12:00 hodin


Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku SOŠ

Zveřejněno 2. května 2017 ve 12:00 hodin


Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvinta gymnázia)

Zveřejněno 24. dubna 2017 ve 12:40 hodin


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případe, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle §62 nebo §88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje §62 ani §88 (§60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě  ve škole (skleněné dveře za hlavním vchodem do budovy) je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku - informace zde