Výsledky přijímacího řízení

Školní rok 2018/2019


Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro primu gymnázia

Zveřejněno 28. 6. 2018 v 10:00 hodin


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro primu gymnázia

Zveřejněno 14. 6. 2018 v 10:00 hodin


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro 1. ročník SOŠ (Sociální činnost)

Zveřejněno 23. 5. 2018 ve 12:00 hodin


Výsledky přijímacího řízení pro primu gymnázia

Zveřejněno 2. 5. 2018 ve 12:00 hodin, aktualizováno 9. 5. 2018 ve 14:00 hodin


Výsledky přijímacího řízení pro 1. ročník SOŠ (Sociální činnost)

Zveřejněno 2. 5. 2018 ve 12:00 hodin


Výsledky přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku - KVINTA - 1. kolo

Zveřejněno 26. 4. 2018 ve 12:00 hodinSvůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případe, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle §62 nebo §88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje §62 ani §88 (§60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Rozhodnutí o přijetí se nebudou rozesílat. Zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě  ve škole (skleněné dveře za hlavním vchodem do budovy) je splněna zákonná povinnost. Okamžikem zveřejnění začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového lístku - informace zde

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Gym_www

Sos_www

Osetr_www

Nemocnice_www

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.