Projekt prevence 2016

Projekt je zaměřený na dlouhodobou všeobecnou i selektivní primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. 

Projekt tvoří certifikovaný komplexní program všeobecné primární prevence (prima až kvarta). Časový rozsah - jedna třída - 4 vyučovací hodiny za školní rok.


Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


Témata - všeobecná primární prevence rizikového chování a právní vědomí:

Prima - seminář rizikových faktorů, rizikové chování, komunikační dovednosti, nácvik odmítání, " Co dělat když", zdraví, nemoc. Sekunda - seminář rizikových faktorů, posilování sebevědomí, hodnoty, přijímání pozitivní zpětné vazby, mezilidské vztahy, šikana. Tercie - seminář rizikových faktorů, mezilidské vztahy, vztah, láska, partnerství, sexuální problematika, právní vědomí: trestní odpovědnost - co znamená, když je mi 15 let. Kvarta - seminář rizikových faktorů - prožitek své identity, sebepoznávání, partnerské vztahy, úspěch a neúspěch, právní vědomí: trestní odpovědnost, co znamení, když je mi 15 let.

Při práci s jednotlivými tématy ve třídách nebo při rozvoji komunikačních dovedností jsou využívány zejména tyto interaktivní metody: diskuse, beseda, aktivity s prvky zážitkové pedagogiky, skupinové práce, dramatická výchova. Velký důraz je kladen na práci s alternativními způsoby chování v rizikové situaci. Žáci se zamýšlí nad různými možnostmi, jak reagovat v konkrétních případech, např. "Co udělám, když...".


Termíny realizace:

31. 10. 2016 - prima

1. 11. 2016 - kvarta

11. 11. 2016 - sekunda

21. 11. 2016 - tercie


 

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Gym_www

Sos_www

Osetr_www

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.