Nabídka pronájmu

Gymnázium a SOŠ Hostinné nabízí ve školním roce 2018/2019 pronájem těchto prostorů:Obsazení tělocvičen 2018/2019 (vloženo 15. 11. 2018)


Pronájem je určen pro neziskové organizace podporující činnost dětí a mládeže. V případě dlouhodobého pronájmu může být cena ještě upravena.
Kategorii děti tvoří děti a mládež do 18 let. Za cvičení dětí vždy zodpovídá dospělá osoba, která je cvičení přítomna.

Za oddíl se považuje skupina dvou a více zájemců. 

Informace získáte na tel: 739 079 778.


Na hlavní prázdniny 2018 nabízíme možnost pronájmu prostorů školy pro různá setkání nebo soustředění. Nabízíme pronájem tělocvičny (hřiště na basketbal, volejbal, badminton, zmenšené florbalové hřiště, gymnastické vybavení), horolezecké stěny, posilovny, gymnastického sálu, učeben s dataprojektory, možnost ubytování v budově školy (pouze ve třídách, bez postelí) a celodenního stravování ve školní jídelně. V případě zájmu nás kontaktujte na výše uvedeném kontaktu.

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.