Menu


Webová aplikace Bakaláři

Zahraniční projekty

Pro veřejnost

Fotogalerie školy

Videa školy

Školní jídelna

Aktuální projekt EU

Plakat_m

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zapojilo do projektu na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ICT ve výuce

Naše škola se zapojila do projektu ICT ve výuce. Informace zde.

Počítadlo návštěv

LogaKontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Plán akcí

3. 9. - zahájení šk. roku

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.
  • Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


Školní metodička prevence

Školní metodik prevence
Mgr. Doubrava Dřízhalová
Úspěšně ukončila studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 503/2004 Sb. Studium bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Obsah dlouhodobého programu primární prevence školy ve spolupráci s organizací  Společně k bezpečí a finanční podpory města Hostinné a Královéhradeckého kraje.

Prima: Zdraví, nemoc, závislost, droga. Jednotlivé složky zdraví (tělesná, duševní, citová, osobní, sociální, duchovní), souvislosti mezi nimi. Pojmy: závislost, droga. Závislostní chování.

Sekunda: Životní styl – riskování, životní hodnoty. Styly mládeže (sportovec, slušňák, kariérista, skate styl, emo) – společné znaky. Životní hodnoty - „Co je pro mě v životě důležité?“ Sestavování žebříčku hodnot.

Tercie: Právní vědomí, bude mi 15 let a mezilidské vztahy. Pojmy: nezletilý, zletilý, mladistvý člověk, děti. Zneužití, pohlavní zneužití (sexuální oblast). Trestní odpovědnost. Láska, sexualita, virus HIV, nemoc AIDS. Zhlédnutí filmu MŠMT – „Mezi nimi“.

Kvarta: Je mi 15 let a mám občanku. Právní vědomí. Pojmy nezletilý, zletilý, mladistvý člověk, děti, mládež. Trestní odpovědnost, provinění, čin jinak trestný. Prokazování totožnosti.

rozpis tříd na primární prevenci:

30.10. - kvarta - Mgr. Michaela Mědílková

31.10. - tercie - Ing. Zuzana Štefanová Štefanová, PhD.

1.11.   - prima - Mgr. Radka Špačková

10.11. - sekunda - Mgr. Lenka Kašparová


Preventivní program školy 2017 - 2019


Projekt prevence rizikového chování 2016
Projekt je zaměřený na dlouhodobou všeobecnou i selektivní primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - informace zde


Minimální preventivní program 2015 - 2017


Projekt je zaměřený na dlouhodobou všeobecnou i selektivní primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - informace zde.