Kontaktní údaje

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Horská 309, 543 71 Hostinné
50.5410753N, 15.7257303E
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz
IČ: 60153326
Fc

Logo_2

Plán akcí

4.9. - zahájení školního roku

Vzdělávací aktivity

Největší úspěchy žáků

  • Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.
  • Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.
  • Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.
  • V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.
  • Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.
  • Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Školní metodička prevence

Školní metodik prevence
Mgr. Doubrava Dřízhalová
Úspěšně ukončila studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 503/2004 Sb. Studium bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Projekt prevence rizikového chování 2016
Projekt je zaměřený na dlouhodobou všeobecnou i selektivní primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - informace zde


Minimální preventivní program 2015 - 2017


Projekt je zaměřený na dlouhodobou všeobecnou i selektivní primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - informace zde.