Školní soutěž

Kareliv
V letošním roce si celá kulturní Evropa připomíná 700 let od narození českého a říšského krále a císaře Karla IV. Tento panovník podléhal v různých dobách a v různých zemích různému hodnocení. Přesto se všichni vždy shodli na velkém významu jeho osobnosti a nesporném přínosu jeho vlády. Na Gymnáziu a SOŠ jsme toto výročí oslavili dějepisnou soutěží. Až 70 bodů mohl získat vítěz dějepisné soutěže zaměřené k sedmistému výročí narození Karla IV.

V minulém týdnu proběhla ve škole dějepisná soutěž, v níž byla prostřednictvím Facebooku zadávána každý den okolo sedmé hodiny večerní otázka vztahující se k životu Karla IV. Žáci mohli vycházet jak s informačního panelu v prvním patře školy, tak i z internetu, a především z doporučené literatury. O tom, že se nejednalo o otázky jednoduché, svědčí i odpovědi studentů, které nebyly vždy přesné. Bohužel, při studiu žáci zjišťovali i jak se rozcházejí některé zdroje. Často museli sáhnout k odborné literatuře. Po zaslání odpovědí získávali žáci zpětnou vazbu, kdy vyučující potvrzovala správnost odpovědi, nebo se pokoušela žáky navést k nalezení informací, které v jejich odpovědích chyběly.

Do soutěže se zapojilo 33 žáků. Vítězem se stala Michaela Valešová ze třídy 1. S, která získala 42 bodů. Na druhém místě se umístila Claudie Machová z tercie a na třetím místě Ludmila Klimešová z 1. S.

K soutěžní tématice proběhly ve všech zapojených třídách při hodinách dějepisu zajímavé diskuze k zadaným otázkám. Všichni zapojení si rozšířili povědomí o době Karla IV. To bylo jistě největším přínosem této soutěže.

Mgr. Michaela Mědílková


Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.