Starší zprávy

Žáci mají v nohách náročný kurz
Hned k ránu 11. září se naše čistá a opravená kola rozjela směrem ke kempu Pecka. Během 5-ti dní byly naše skupiny A i B schopné projít většinou zátěžových testů, které jim učitelé připravili (a pokud ne, stále existovala i skupina C). Img_20170915_091527Áčková skupina vedená panem učitelem Koblasou si během týdne projela dokonce i část zabahněné maratonové cesty. Skupina B si naopak projezdila většinu silnic v okolí Pecky. S výjimkou jednoho dne bylo počasí přívětivé a vhodné k cyklistice, sportovním turnajům či návštěvě hradu Pecka a jeho sklepení. Během kurzu odjely auty pouze tři studentky, a tak se zbytek nás, již odolných sportovců, natěšeně vracel domů na svých kolech hned po dvou trasách.

Kateřina Karlíková - žákyně sexty


Žáci SOŠ cestovali na exkurzi do PrahyExkurze_2
V úterý 26. 9. 2017 vyrazili žáci čtyř ročníků oboru sociální péče z místního Gymnázia a SOŠ Hostinné na první exkurzi v letošním školním roce. Den to byl opravdu pestrý, protože jsme nejen mnoho viděli, ale především toho spoustu zažili. Navštívili jsme totiž Technické muzeum, kde nás čekal průvodce, který nás zavedl na výstavu „Člověk v náhradách“ a my tak měli možnost zjistit, co všechno se dá v našem těle nahradit. Asi všichni tušíme, že existují protézy nohou, protézy zubní, že lékaři dokáží nahradit ledvinu, srdce, plíce, ale tady jsme se kromě toho měli možnost podívat i na náhrady nosu, kůže, cév. Zjistili jsme, jak se dá kompenzovat hlas, sluch či zrak. Spoustu pomůcek jsme si mohli ohmatat, vyzkoušet a všichni jsme tiše žasli nad vývojem nejen medicíny, ale i elektroniky a kybernetiky. Z Technického muzea jsme se vydali na Karlovo náměstí na Neviditelnou výstavu, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak zvládnout byt, ulici, les nebo třeba i objednání na baru, a to vše ve tmě, v naprosté tmě. Byli jsme nuceni spolehnout se jen na vlastní sluch a hmat. K tomu nám i tady pomohla skvělá průvodkyně. Studenti čtvrtého ročníku sociální péče ještě navštívili Dětské centrum Paprsek, které poskytuje komplexní péči dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám. Tato organizace poskytuje na území hlavního města Prahy sociální službu ,,denní stacionář“ a chráněné bydlení, věnuje se terapii a odbornému poradenství v oblasti psychologie, logopedie, rehabilitace a pedagogiky podle M. Montessori a pořádá přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče.

Mgr. Kateřina Šitinová a Mgr. Doubrava Dřízhalová


V biologii patříme mezi nejlepší školy
Čtyři zástupce mezi dvacítkou nejlepších řešitelů měl trutnovský okres v krajském finále Biologické olympiády. A hned dva z nich byli z hostinského gymnázia. Edita Kaprálová obsadila v kategorii C 16. místo, Adéla Jirková skončila na 19. místě. Žákyním pod vedení Mgr. Evy Prokopové gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Martin Vlášek


Tradiční Den Země vzdělával i bavil
V letošním roce se akce zúčastnilo více jak 170 dětí. Den Země si připomenuli žáci ze 4. tříd ZŠ K. Klíče, ZŠ Dolní Olešnice, ZŠ Lánova, primy Gymnázia a SOŠ Hostinné, studenti MŠ, ZŠ a Praktické školy z Trutnova a děti předškolních tříd mateřských škol v Hostinném. Studenti sexty a septimy si pro ně v rámci svého předmětu Geologie a ekologie připravili pět různých stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely třídit odpad, dozvěděly se o životě živočichů žijících v půdě a zároveň si mohly projít krátkou stezku poslepu. Také si prověřily své botanické znalosti, hádaly živočichy podle zvuku a zkusily si skočit do dálky například jako žába či jako klokan. Další stanoviště zajišťovali externí lektoři, kterým velmi děkujeme za spolupráci a ochotu, jmenovitě paní Procházkové za vysvětlení, jak se dříve hospodařilo na loukách, paní Grófové za hezké vyprávění o životě malých šelem a panu Maternovi, který vysvětloval, proč datel léčí za pakatel. Děkujeme také Městskému úřadu Hostinné za finanční podporu při organizaci této akce a školní jídelně za teplý čaj, který v chladném počasí přišel účastníkům jistě vhod. Doufáme, že se program všem líbil a že se opět potkáme za rok. Fotogalerie zde. Mgr. M. Maternová, Ing. Z. Štefanová, Ph.D., Mgr. R. Špačková


Slavíme úspěchy a postup v Biologické olympiádě
Vynikajících výsledků dosáhly žákyně naší školy v okresním kole Biologické olympiády kategorie C. Pod vedením paní učitelky Evy Prokopové obsadila Edita Kaprálová 2. místo, Adéla Jirková skončila sedmá. Obě reprezentantky školy by měly postoupit do krajského finále (výsledková listina zde). I v letošním roce žáci reprezentovali naši školu na okresních úrovních také v matematických soutěžích. V Matematické olympiádě se v kategorii Z6 umístila Šárka Petružálková (prima) na 10. – 11. místě, Michal Roštejnský (sekunda) v kategorii Z7 na 12. – 17. místě, Patrik Trejtnar (kvarta) v kategorii Z9 na 9. místě. V soutěži Matematický klokan se podařilo Štěpánu Svobodovi z třídy kvinta umístit v kategorii Junior na 9. místě. Všem účatníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Martin Vlášek a Ing. Zuzana Štefanová, Ph.D.


Maturitní ples zaplnil halu Techtexu
Začátkem března obsadili halu Techtexu žáci, učitelé, absolventi a přátelé Gymnázia a SOŠ v Hostinném.  Po měsících příprav totiž nastal den, kdy se zde již podruhé uskutečnil maturitní ples školy. Stovky návštěvníků se mohly přesvědčit, že i tentokrát organizátoři plesu nenechali nic náhodě a vše proběhlo ke spokojenosti všech hostů. K poslechu a tanci zahrála oblíbená kapela Levou rukou band. Atmosféra se nesla, alespoň co se módy týče, v duchu amerického filmu Velký Gatsby. Po slavnostním zahájení plesu nastal očekávaný nástup maturantek a šerpování. Zpestřením byla pro návštěvníky plesu nevšední biketrialová show, bohatá tombola a dražba krásných dortů. Poděkování patří všem hostům, pořadatelům, sponzorům tomboly a provozovateli haly. Maturantkám z oktávy a 4.S přejeme hodně sil k úspěšnému zakončení studia. 


Teoretickou výuku doplnila praxe
V únoru se třídy 2. a 3. ročníku SOŠ zúčastnily dvou zajímavých exkurzí. Nejdříve žáci 3. ročníku navštívili Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který vznikl jako vůbec první hospic v České republice. Prohlédli jsme si celé zařízení a získali nové informace. Mnohé překvapilo, že i přes skutečnost, že zařízení poskytuje služby lidem na sklonku svého života (průměrná délka pobytu uživatelů je 14 dní), nepanuje tu žádná ponurá atmosféra, ale milé přijetí a pohoda. Poté jsme popojeli do České Skalice, kde jsme se seznámili se službami Domova Na Třešňovce. Domov nabízí služby dvěma odlišným skupinám uživatelů, a to seniorům a dospělým ženám s mentálním postižením. Dozvěděli jsme se, že domov pro osoby s postižením již zcela nesplňuje požadavky doby na kvalitu služby, a proto ho v blízké budoucnosti čekají nemalé změny a částečně i přestavba.V následujícím týdnu žáci 2. a 3. ročníku společně zajeli do Trutnova zjistit, jaké služby nabízí organizace RIAPS, která je součástí Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Název RIAPS nabízí více možností výkladu: Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb nebo "rychlá, intenzivní a přátelská služba". Výhodou RIAPSu je, že nabízí více služeb, které se mohou vzájemně doplňovat dle potřeb uživatelů. Prohlédli jsme si Kontaktní centrum, které nabízí také terénní služby a cílovou skupinou jsou především osoby závislé na návykových látkách. Dále SHELTER, což je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Hlavní náplní této služby je bezpečné trávení volného času a nabídka rady či pomoci dětem, které doma nežijí v optimálních podmínkách. Poslední službou, kterou jsme navštívili, byl stacionář Riaps. Ten nabízí denní služby dospělým osobám s duševním onemocněním. Také žáci prvního ročníku SOŠ nezůstali pozadu. V polovině března jeli do Vrchlabí, kde jejich cílem byla dvě zcela odlišná zařízení, Dětský domov a Domov pro seniory. V Dětském domově žáky mile překvapilo útulné prostředí a skutečnost, že děti zde bydlí ve třech samostatných bytových jednotkách, které vypadají jako byt pro trochu početnější rodinu. V Domově pro seniory jsme si i společně s uživateli zazpívali. Děkujeme Všem zařízením za milé přijetí, možnost podívat se, jaká je praxe, a v neposlední řadě děkujeme za čas a ochotu zaměstnanců všech zmíněných zařízení. Mgr. Eva Sedláčková, Mgr. Doubrava Dřízhalová


Po škole skákal klokan, ten matematický
Opět je tu březen a s ním k nám již tradičně přiskákal i Matematický klokan. Této soutěže v logickém uvažování se zúčastnili žáci téměř všech ročníků gymnázia. Největší účast byla v kategorii Benjamínů, které se účastní žáci primy a sekundy, a v kategorii Juniorů, která je určena pro žáky kvinty a sexty. Na stupních vítězů se v  kategorii Benjamín umístili Michal Roštejnský, Vojtěch Švaříček, Vít Sixta a v kategorii Junior – Štěpán Svoboda, Matyáš Klázar a Jakub Ciler. Všem gratulujeme, ostatním děkujeme za účast a těšíme se zase za rok. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem
Po roce se do budovy Gymnázia a SOŠ v Hostinném sjeli účastníci okresního kola Soutěže v anglickém jazyce. Organizátoři soutěže, vyučující anglického jazyka, se každoročně snaží, aby celá akce proběhla v duchu „Have fun with English“ a aby jak soutěžící, tak i jejich doprovod zažili příjemné dopoledne. V době, kdy nesoutěží, mohou shlédnout film v anglickém znění, mají k dispozici anglické časopisy i hry rozvíjející především slovní zásobu. Výkony, které jsme měli možnost posuzovat, byly vynikající a nutno konstatovat, že úroveň znalostí žáků, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích, rok od roku stoupá.  I proto jsme byli rádi, že kromě cen, které byly rozdávány zástupci DVPP, jsme díky dobré spolupráci naší školy s Oxford University Press mohli odměnit ty nejlepší i anglickou knihou z řady Graded Readers. Gratulujeme našim soutěžícím Janě Klepáčkové a Jonáši Hykovi ke krásným čtvrtým místům. Oba dva, nováčci ve svých kategoriích, mají velké šance v příštím roce. Have a nice time. Mgr. Zuzana Kočová


Fotbalisté sahali po historickém postupu
Na přelomu února a března se žáci Gymnázia a SOŠ zúčastnili několika sportovních soutěží a svými výkony potvrdili, že patří do okresní špičky. Největšího úspěchu dosáhli stolní tenisté v kategoriích ZŠ. Oba týmy chlapců suverénně vyhrály okresní kolo a z krajského finále přivezli bronzové medaile. Postup do krajského kola těsně unikl halovým fotbalistům. V okresním kole kategorie 8. a 9. tříd postupně porazili všechny favority, bohužel poté zaváhali se slabšími a o postupu rozhodoval poslední zápas. Vítězství v základní hrací době by poslal naše žáky mezi krajskou elitu. Zápas ovšem skončil remízou a ani následný triumf v penaltovém rozstřelu nakonec naše žáky dál neposlal. Úspěšně školu reprezentovali také žáci v okresním kole ve florbale středních škol, které Gymnázium a SOŠ Hostinné pořádalo. Dívky, jejichž soupisku tvořily převážně žákyně prvního a druhého ročníku, vybojovaly bronzovou pozici. Také chlapci si zajistili postup ze základní skupiny a konečné 4. místo je v konkurenci 12 přihlášených výběrů úspěchem. Mgr. Martin Vlášek


Prima se zúčastnila turnaje ve vybíjené
V pondělí 27. 2. 2017 se jako každý rok třída prima zúčastnila okrskového kola ve vybíjené v kategorii šestých tříd. Do městské sportovní haly vyrazila obě družstva (chlapci i dívky) s nadšením a touhou zvítězit. Mezi jejich soupeře patřily jak základní školy, tak i víceletá gymnázia. Oba týmy získaly diplom za umístění a symbolickou odměnu za účast na turnaji. Chlapci obsadili třetí místo a dívky skončily čtvrté. Přestože byl tým dívek znevýhodněn menším počtem hráček, tak obě družstva statečně bojovala s cílem dobrého umístění. Mgr. Lenka KašparováExkurze do iQLANDIE obohatila výuku přírodních věd
Den před pololetními prázdninami si některé třídy gymnázia zpestřily návštěvou moderního science centra iQLANDIA v Liberci. Interaktivní formou se žáci seznámili s celou řadou zajímavostí z různých oborů přírodních věd. K uvítání nám zahrála hudební fontána. V expozici překonaných vynálezů si návštěvníci prohlédli a vyzkoušeli například plynovou masku, první mobilní telefony a počítače a celou řadu domácích spotřebičů. V sekci Člověk mohli provést operaci pomocí laparoskopie a zviditelnit vlastní tlukoucí srdce. V oblasti Živlů byli svědky vichřice, zemětřesení a tornáda. Velké nadšení vzbudil gyroskop, simulující výcvik kosmonautů nebo pohled na člověka pomocí termokamery. Výstupem z exkurze bude referát na téma experiment, který mě nejvíc zaujal. Doufáme, že ze stovek experimentů z nejrůznějších oblastí matematiky, fyziky, chemie a biologie si každý student nějaký vybral. Kolektiv učitelů


Florbalistky přivezly bronzové medaile
Děvčata Gymnázia a SOŠ Hostinné se zúčastnily krajského finále G2 Flobal Challenge. Hned v úvodním utkání se potkali dva největší favorité turnaje, hradecké Lvice a reprezentantky naší školy. V bojovném utkání se z vítězství 2:1 nakonec radoval hradecký tým a tím bylo o postupujícím do národního finále rozhodnuto. Turnaj byl určený pro žákyně 1. a 2. ročníků středních škol. Jelikož náš tým tvořily převážně hráčky 1. ročníků, tak příští rok bychom měli opět patřit k favoritům.  Mgr. Martin Vlášek


VŠCHT "odučila" další hodinu moderní chemie
V rámci zatraktivnění a zpestření přírodovědných předmětů proběhla v úterý 6.12. „Hodina moderní chemie“. Jedná se o projekt, se kterým VŠCHT navštívila naší školu již potřetí. Tentokrát studenti této vysoké školy seznámili naše žáky s podstatou děje luminiscence, s jeho výskytem v přírodě a využitím v běžném životě. Hodina byla vedena interaktivně formou diskuse a doplněna zajímavými pokusy. V rámci projektu VŠCHT je nabízena řada dalších témat. Už se těšíme co, vybereme příště. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Scénka "Our School´s Got a Talent" při Dni otevřených dveří školy


Od piva k polodrahokamům
V pátek 16. 12. si třídy septima a oktáva zpestřily předvánoční čas návštěvou pivovaru v Nové Pace. Žáci mohli vidět výrobu piva od máčení ječmene přes vaření, zrání v hlubokém sklepení až po plnění do lahví a sudů. Když už byli v Nové Pace, nemohli vynechat ani expozice polodrahokamů v Klenotnici místního Městského muzea, kde kromě výstavy drahých kamenů z okolí mohli vidět i dinosauří kost, řadu zkamenělin a mnoho dalších zajímavých věcí, které se týkaly geologického vývoje Země. Ing. Zuzana Štefanová, PhD.


Výlet do Osvětimi a Březinky přinesl silné emoce a zážitky
Za hranice Čech se vydali žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné. Cesta započala brzy ráno, jeli jsme krásným autobusem „ocelářů“ z Třince. Světlé ráno zmizelo v solných dolech Vělička, do kterých jsme sestoupili po nekonečných schodech. Doly byly obrovské a nepříjemné pro klaustrofobiky. Následovala návštěva historického města Krakova, které má pověst univerzitního města. Další den jsme viděli továrnu, která je známá z filmu Schindlerův seznam. Pohodovou náladu odpoledne vystřídala mračna smutku, když jsme stáli na dosah brány „Arbeit macht frei“ v koncentračním táboře Osvětim. Smutek občas překrylo znechucení, například při návštěvě místnosti s vlasy v jedné z ubytovacích jednotek. Návštěva Březinky byla asi nejsilnější. Až jednou pojedeme vlakem a budou hlásit konečnou, určitě si vzpomeneme, že pro mnoho lidí to byla ta poslední konečná. Cestou domů se v nás mísily pocity z návštěvy – úleva, strach, znechucení, avšak můžeme říci, že zážitek to byl velmi silný. Kateřina Karlíková, žákyně kvinty

Maturantky převzaly poslední vysvědčeníMaturitni_vysvedceni
Slavnostním předáváním maturitních vysvědčení zakončily své osmileté a čtyřleté putování středoškolským životem žákyně Gymnázia a SOŠ v Hostinném. V galerii antického umění si z rukou třídních učitelek převzaly tentokrát pouze dívky poslední dokument, který je pojil s naší školou. Gratulujeme jim k úspěšnému splnění maturitních zkoušek a do dalších studií či pracovních povinností jim přejeme hodně štěstí. Mgr. Martin Vlášek - ředitel školy


Gymnázium vzdělávalo žáčky z družiny
Celkem čtyřikrát nás v průběhu školního roku navštívili žáci 3. tříd místní ZŠ, aby nahlédli do tajů přírodovědných předmětů, konkrétně biologie, chemie a fyziky. V chemické laboratoři s paní učitelkou Štefanovou čarovali s barvami a vyráběli si inteligentní modelínu neboli „sliz“. V učebně fyziky si s panem učitelem Tomkem sestavovali jednoduchý model dalekohledu a „hráli“ si s elektřinou. A co se dozvěděli v biologické laboratoři? Společně s paní učitelkou Špačkovou a Maternovou zjistili, proč je plesnivé jídlo nezdravé, ale zároveň může být krásné pod mikroskopem. Dozvěděli se, co jsou mimikry a jak důmyslně se někteří živočichové umí v přírodě krýt. Děkujeme za návštěvu a budeme se opět v příštím školním roce těšit na další nadšené žáčky. Mgr. Miroslava Maternová - učitelka


Liška Sušenka zaujala botanickou výpravu
I v letošním roce se sekunda v rámci výuky biologie vypravila do zámeckého parku ve Vrchlabí, kde probíhalo praktické cvičení z botaniky. Studenti se ve dvojicích vydali s mapkou a pracovním listem do parku, vyhledávali a určovali označené rostliny a plnili další úkoly. Během dopoledne jsme si také stihli prohlédnout KCEV Krtek, kde kromě vlastní prohlídky prostor byl pro nás připraven i krátký vzdělávací program. A tak jako v loňském roce jsme nemohli opomenout záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě zraněné zvíře. Nejvíce opět zaujala Sušenka, ochočená liška, která je už stálým obyvatelem zmiňovaného zařízení. Po náročném dopoledni nechyběla na závěr ani krátká přestávka se zmrzlinou a pak už nás čekala jen cesta domů. Mgr. Miroslava Maternová - učitelka


Tři roty žáků zocelil tábornický kurz
Letos třída tercie vyrazila na tábornický kurz do Orlických hor do rodinného kempu v Horní Lipce. V nádherné přírodě pod Klepáčem si někteří žáci poprvé vyzkoušeli, jak se staví stan. Díky týmové spolupráci jim to šlo pěkně od ruky a během pár desítek minut na tábořišti stálo sedm stanů včetně toho učitelského. Hned první noc ve stanech žákům přinesla nepříjemné zjištění, že červnové noci jsou na horách stále ještě velmi chladné. V okolí kempu se nachází československé opevnění z let 1935 – 1938, které se stalo hlavním tématem etapové hry „Československé pohraničí“. Z dvaceti jedna žáků se na celý tábornický kurz staly tři roty, nezvykle o sedmi členech, které si mimo jiné vyzkoušely hledání výzbroje ve Vojenském muzeu v Králíkách, orientaci na mapě i v terénu, plížení v kopcovitém prostředí a sbírání ztracené výstroje. Žáci se naučili rozdělávat a udržovat oheň bez pomoci podpalovačů, uvařili společně buřtguláš a zdokonalili si znalosti turistického značení. Druhý den tábornického kurzu si žáci udělali pěší výlet na Stezku v oblacích, která se nalézá na Dolní Moravě. Ta jim za krásného počasí přinesla rozsáhlý výhled do krajiny i nezapomenutelné zážitky z vrcholu stavby, kde si někteří odvážlivci užívali pohled ze sítě dolů, do obrovské hloubky pod sebou. Následující den se stal pro naše hraničáře nejnáročnějším, protože je čekala pěší túra do pevnosti Hůrka, kde se seznámili s historií stavby celého opevnění i s testy německé armády, které opevnění nenávratně poškodily. Od pevnosti se žáci vydali křížovou cestou, která vede lipovou alejí, ke klášteru na Hoře Matky Boží. Zde si žáci zopakovali své znalosti baroka a stejnou cestou se vydali do kempu. Na závěr tábornického kurzu žáci navštívili pěchotní srub K-S 14 a znavení se vydali na cestu domů, kterou zkomplikovaly i prodloužily výluky vlaků. Nakonec všichni unavení, ale spokojení, dorazili v pátek před šestou večerní domů. Mgr. Michaela Mědílková, Mgr. Lenka Kašparová


Kvintáváni poznávali historii HostinnéhoPoznavani_hostinneho
V rámci hodin dějepisu se třída kvinta seznámila s některými historicky významnými místy města a také s architektonickými slohy, které nejvíce ovlivnily podobu města Hostinného. Mgr. Michaela Mědílková - učitelka


Proč bychom se báli na Prachovské skály…
Školní výlet zavedl letos kvartu do kempu v Jinolicích, odkud je to už jen skok do Prachovských skal. 01V programu tedy nechyběl výlet do tohoto skalního města a prohlídka velkého i malého vyhlídkového okruhu, včetně Císařské chodby, kterou se nechal už před dvěma sty lety pronést František první. V Jinolických rybnících byla voda teplá tak, že někteří jí neodolali ve středu ani ve čtvrtek. Volný čas v kempu ukrátila vybíjená, fotbálek, karetní i deskové hry a červené historky. Milovníci špekáčků si také přišli na své a dokonce proběhly i pokusy o sborový zpěv u táboráčku. Prostě pohoda v Českém ráji. Mgr. Petr Tomek - třídní učitel


Pavouci vítězí20170607_093135
Sexta se na třídním výletě mimo jiné učila i překonávat strach z výšek. Doslova jako v pavoučí síti se vznášela nad Jizerou v Malé Skále. Mnohé neodradily ani nejtěžší úseky lanového centra a zvládli je s lehkostí sobě vlastní. Mgr. Jolana Fišarová - třídní učitelka


Prima na Pecce navštívila hrad i koupaliště
V letošním roce podnikla třída prima pěší výlet na Pecku. Byli jsme ubytováni v kempu pod hradem, který nabízel i příjemné ochlazení v podobě krásně udržovaného koupaliště. Velmi teplé počasí neodradilo žáky, aby neprozkoumali tenisové a volejbalové hřiště. Pěkné počasí nám přálo i druhý den, kdy jsme se vyšplhali ke hradu. Ač s jazykem na vestě, hrad jsme dobyli. Všichni žáci se statečně poprali i se zpáteční cestou. Mgr. Lenka Kašparová - třídní učitelka


Sekunda se vydrápala na Sněžku
Tento rok se třída sekunda s třídní učitelkou Zuzanou Štefanovou a panem učitelem Marianem Páchnikem rozhodla vyrazit na školní výlet na Pomezní Boudy a zdolat vrchol Sněžky. První den jsme tréninkově přešli vrchol Cestníku a Pacestníku. Img_20170606_112413Cestou nás doprovázelo slunečné počasí, poobědvali jsme v restauraci, ale večeři jsme si již vařili sami. Druhý den nás špatná předpověď neodradila. I přes zatažené počasí a hrozící déšť jsme vyrazili na náš nejvyšší vrchol. Cestou vzhůru se nás sice držela mlha, ale výstupu to aspoň dodávalo pravý horský ráz. Na vrcholu jsme měli štěstí a na chvíli se nám naskytl krásný výhled na polskou i českou stranu. Při sestupu svítilo sluníčku, ale vzhledem k časové tísni jsme si cestu do Pece pod Sněžkou zpestřili lanovkou. Domů jsme se vrátili unaveni, ale plni krásných zážitků. Ing. Zuzana Štefanová,Ph.D. - třídní učitelka

Závěr školního roku patřil virtuální realitě a projektůmVirt
Čtvrtou školou v Královéhradeckém kraji, která se zúčastnila projektu Ukázková výuka ve virtuální realitě, bylo Gymnázium a SOŠ Hostinné. Žáci se mohli ve virtuálním studiu seznámit s nejmodernější technologií při názorné ilustraci probíraného učiva v různých předmětech. Ve 3D světě žáci poznávali lidské tělo, ocitli se pod mořskou hladinou, prošli si různá historická období, skládali chemické prvky nebo se účastnili sportovních aktivit, při kterých mnohdy skončili po pádu na zemi. Kromě atraktivní virtuální výuky zpestřilly poslední týden školního roku na gymnáziu další projekty. Žáci například získali základní znalosti ve finanční gramotnosti, studentky vysoké školy pro ně připravily besedy primární prevence a učitelé stanoviště v rámci projektu Ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Mgr. Martin Vlášek 


Edita Kaprálová vyhrála okresní kolo a v kraji skončila čtvrtá
Další úspěchy slaví naši žáci v biologických soutěžích. Nejlepšího umístění v okresním kole soutěže Poznávání přírodnin dosáhla Edita Kaprálová z kvarty, která skončila na 1. místě a postoupila do krajského finále. V něm v konkurenci nejlepších řešitelů Královéhradeckého kraje obsadila čtvrté místo.  Čtyři zástupce mezi dvacítkou nejlepších řešitelů měl trutnovský okres také v krajském finále Biologické olympiády. A hned dva z nich byli z hostinského gymnázia. Edita Kaprálová obsadila v kategorii C 16. místo, Adéla Jirková skončila na 19. místě. Žákyním pod vedení paní učitelky Evy Prokopové gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Martin Vlášek - ředitel školy


Zlin Škola zaznamenala výtvarný úspěch
Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních průmyslových či obytných budov a dalších kulturních památek se od 10. do 30. října stal významným hostitelským místem pro uspořádání jubilejní, 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“. Vernisáž a výstava proběhla v areálu Baťovy továrny. Ve Zlíně se sešlo na 80 výtvarných prací z celé ČR. Hostinné mělo dvojí zastoupení, a to pracemi ze ZUŠ Hostinné (projekt Industrial) a z Gymnázia a SOŠ Hostinné (projekt Pocta avantgardě). Právě projekt studentů kvarty gymnázia byl oceněn Cenou kurátora (Epos 257) jako jeden z deseti oceněných projektů. Oceněný projekt žáků gymnázia bude vystaven po skončení výstavy v interiéru školy. Mgr. Marian Páchnik


Anglické divadlo opět zavítalo na gymnázium
V pondělí ráno se tělocvična naší školy zaplnila zhruba stovkou školáků, a to nejen domácích, z primy a sekundy našeho gymnázia, ale i z okolních základních škol. Velmi nás potěšilo, že přijali naše pozvání a udělali si k nám cestu, někteří dorazili například až z Rudníka. Tentokrát však nepřišli ve sportovním, nýbrž jako diváci na divadelní představení v angličtině s názvem The Fair Bear, které pro nás sehrál divadelní spolek The Bear Educational Theatre z Prahy. Malí diváci byli nejprve stručně česky seznámeni s obsahem hry a některými anglickými frázemi, které v průběhu představení zazněly. Podstata této hry spočívá v hledání  zloděje dvou soutěžících v soutěži o nejkrásnějšího psa, která probíhá v barevném „Colourful“ hotelu. Z této krádeže je křivě obviněna jedna z hlavních postav, medvěd jménem Fair Bear.  Školáci prokázali značný smysl pro spravedlnost a aktivně spolupracovali s policistou na dopadení skutečného zloděje. Celé představení bylo interaktivní, herci neustále komunikovali s publikem, které se zájmem sledovalo dění na improvizovaném jevišti. s jednoduchými pestrobarevnými kulisami a loutkami. Dva dobrovolníci dokonce dostali příležitost zahrát si roli dvou nejkrásnějších pejsků, což se u diváků setkalo s velkým ohlasem. Úsměv na tvářích dětí střídalo napětí, z čehož  bylo patrné, že je představení zaujalo, bez ohledu na to, jestli všemu rozuměli.  Herci podali skvělý výkon, za který byli náležitě odměněni potleskem. Nezbývá, než se těšit na další setkání u nás na gymnáziu,  jak s herci z The Bear Educational Theatre, tak s našimi kamarády ze základních škol. Na shledanou! Mgr. Romana Tláskalová


Sběr kaštanů č. 2
V loňském roce se naše škola přidala ke sběru kaštanů, kterým KRNAPu pomáhá celá řada škol našeho kraje, a letos jsme také rádi přispěli. Tentokrát se zapojily třídy prima, sekunda, tercie a 2.S. Celkem se podařilo nasbírat 175 kg kaštanů. Zúčastněným děkujeme a doufáme, že příští rok budeme pokračovat. Ing. Zuzana Štefanová, PhD


Němčináři se zúčastnili divadelního festivalu
Tak jako každý rok i letos navštívili žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné představení Rapunzel (Locika) v rámci Německého divadelního festivalu, který se koná pravidelně již od roku 2004. Navštěvují ho především školy, ale je přístupný a otevřený všem, kdo se zajímají o němčinu. Profesionální divadelní soubory z Německa prezentují své nejaktuálnější hry a zapojují do nich často i publikum. Ne jedenkrát se také žáci z Hostinného stali herci a předávali herecký jazykový um ostatním divákům. Cílem bylo právě posílení jazykového sebevědomí a motivace k praktickému použití svých znalostí němčiny. Divadelní expedice byla doplněna o  návštěvu krásného pardubického zámku, kde žáci obdivovali architekturu pozdní gotiky a rané renesance a prohlídli si expozici Příroda východního Polabí. Po příjemně stráveném dni jsme se z Polabské nížiny přesunuli zpět k nám do Podkrkonoší. Mgr. Jana Farská


Exkurze zavedly žáky do praktického života
Žáci  prvního až třetího ročníku odborné školy se vydali na vzdělávací exkurzi do Prahy. Skupina žáků navštívila Jedličkův ústav, zařízení převážně pro tělesně postižené děti a mládež, kde si vyslechla zajímavou přednášku o historii této instituce, podívala se do odborných tříd ústavu a prohlédla si pomůcky pro pohybově postižené klienty – upravenou kuchyni, zařízení pro rehabilitaci, speciální pomůcky určené k sebeobsluze. Další skupina zavítala do Palaty, do zařízení pro zrakově postižené seniory. Všichni studenti se poté sešli u Obecního domu, kde na ně čekali průvodci ze společnosti Pragulic, kteří žákům představili autentickou prohlídku v projektu ,,Praha očima lidí bez domova“. PrahaOd pana Václava se dozvěděli pikantnosti o něm samotném i historii Prahy a pozval je "k sobě domů", pod Hlávkův most. Poučil studenty o tom, jak žít na ulici a nebýt při tom špinavý a zanedbaný. Paní Zuzka je provedla po místech v samotném srdci města, která jste i vy doposud pravděpodobně přehlíželi, a podělila se s nimi o zážitky, o kterých by možná raději neslyšeli. Unaveni, ale plni dojmů se studenti vrátili v podvečerních hodinách domů. Celou exkurzí provázely paní učitelky Mgr. B. Hlaváčová, Mgr. D. Dřízhalová a Mgr. E. Sedláčková, kterým je potřeba za zprostředkování praktických životních zkušeností poděkovat. Veronika Vohnická, žákyně 3.S

Tyfloservis Maturitní třída 4.S se na konci října zúčastnila interaktivní přednášky, kterou pro nás připravily vedoucí střediska Tyfloservisu v Hradci Králové Mgr. et Mgr. Daniela Morávková spolu s bývalou studentkou naší školy Markétou Dědkovou. Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Díky tomu nám bylo představeno mnoho pomůcek, které tyto znevýhodněné osoby doprovázejí každým dnem a tím jím umožňují běžný způsob života ve společnosti. Velice nás zaujala možnost vyzkoušet si, jak být správným průvodcem, ale také jaké je to být nevidomým, díky speciálně upraveným brýlím. Poznali jsme různé druhy a způsob používání slepeckých holí, Braillova písma, pomůcek jako je například Colortest, který slouží k rozeznávání barev, či speciálně upravený chytrý mobilní telefon s hlasovým výstupem. Tato interaktivní přednáška byla pro nás velkým přínosem, osvojili jsme si získané znalosti z hodin speciální pedagogiky. Tímto bychom rádi poděkovali Tyfloservisu za obohacení školní výuky. Kristýna Blažková a Andrea Sinková, žákyně 4.S


Pokračujeme ve sbírání sportovních úspěchů
Další cenné zkušenosti a hlavně postupová místa nastřádali reprezentanti školy v soutěžích AŠSK ČR. Stolní tenisté překvapivě ale zcela zaslouženě vyhráli okresní finále a stejně jako dívky postoupili do krajského kola. Z něho se dívky vrátily s pohárem za třetí místo, chlapci skončili pátí. Parádně si vedli také florbaloví reprezentanti školy. SportDo okresního kola postoupili mladší i starší žáci a účast mezi nejlepšími okresními týmy vybojovaly také starší žákyně. Nejlépe si v okresním kole vedly právě dívky, které v konkurenci osmi nejlepších okresních týmů našly přemožitelky až ve finále a vybojovaly stříbrné medaile. Starší chlapci skončili šestí, mladší sedmí. Okresní finále má za sebou také Pohár Josefa Masopusta ve velkém fotbale, kam se podívali naši hráči poprvé v historii školy. V nabité konkurenci obsadili konečné 6. místo. Mgr. Martin Vlášek


Václav Klaus ml. debatoval o českém školstvíKlaus4
Zajímavý host zavítal do budovy Gymnázia a SOŠ Hostinné. Pozvání ředitele školy přijal Václav Klaus mladší, aby s účastníky podebatoval o stavu a budoucnosti českého školství. Většina dotazů směřovala k blížícímu se společnému vzdělávání a rozhodnutím a plánům ministryně školství. V uvolněné atmosféře si více než stovka hostů vyslechla také několik zajímavých a vtipných historek nejen ze školství.  Mgr. Martin Vlášek


Patříme mezi nejlepší školy v republice!!!
Vynikajících výsledků dosáhli žáci kvarty gymnázia při testování žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bylo realizováno v rámci celorepublikového projektu společnosti SCIO. Výsledky žáků naší školy byly ve všech sledovaných oblastech nadprůměrné. V testu obecných studijních předpokladů mělo Gymnázium Hostinné lepší výsledky než 95% zúčastněných škol, v českém jazyce byli žáci lepší než 80% zúčastněných žáků a v matematice prokázali naši žáci lepší znalosti než 70% účastníků testování.

Ukazuje se, že i menší škola jako je ta naše může dosahovat vynikajících studijních výsledků. A my jsme na to i na své žáky pyšní.


Exkurze v Praze zpestřila výukuTitanic_2
Dne 22.6.2016 se třída 3.S vypravila na exkurzi do Prahy. První částí exkurze byla zastávka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Zde jsme měli možnost projít si celým komplexem a osobně nahlédnout do chodu Zdravotně sociálního oddělení a do Dětského oddělení se školou. Po dobu naší návštěvy nás provázely sociální pracovnice (Bc. Jitka Krůželová a Ilona Pálková). Na konci prohlídky nám bylo nabídnuto zde realizovat naší praxi, či se zde ucházet po ukončení studia o pracovní místo. Druhou částí naší exkurze byla výstava Titaniku na pražských Letňanech. Výstava nám přiblížila nejen konkrétní příběhy mnoha cestujících na Titaniku, ale také období technických objevů. Viděli jsme stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku na dně oceánu. Mezi exponáty se nacházely části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán a mnoho osobních předmětů cestujících. V den exkurze nás doprovázelo slunečné počasí a tak jsme si užili příjemný den v našem hlavním městě v doprovodu s paní třídní učitelkou Mgr. Doubravou Dřízhalovou a Mgr. Barborou Hláváčovou. Kristýna Blažková a Andrea Sinková, 3.S


Školní soutěž s Karlem IV.Kareliv
V letošním roce si celá kulturní Evropa připomíná 700 let od narození českého a říšského krále a císaře Karla IV. Tento panovník podléhal v různých dobách a v různých zemích různému hodnocení. Přesto se všichni vždy shodli na velkém významu jeho osobnosti a nesporném přínosu jeho vlády. Na Gymnáziu a SOŠ jsme toto výročí oslavili dějepisnou soutěží. Až 70 bodů mohl získat vítěz dějepisné soutěže zaměřené k sedmistému výročí narození Karla IV. Více

Majáles 2016
Fotogalerie školy

Fotogalerie od paní Angely Veselé

Fotografie od pana Zdeňka Horáka


P4204033Za srnou do lesa …
… za motýly na louku a i jinam se podívaly děti v rámci devíti stanovišť, která pro ně přichystali studenti sexty Gymnázia a SOŠ Hostinné ve spolupráci s externími lektory. Studenti se svými pedagogy v rámci předmětu Geologie a ekologie zorganizovali 20. 4. v Hostinném již potřetí Den Země. Program byl opět určen dětem mateřských škol a žákům 4. a 5. tříd základních škol Karla Klíče Hostinné, Lánov, Rudník, Dolní Olešnice a primě Gymnázia a SOŠ Hostinné. Více

Fotogalerie ze Dne Země zde
 KlicSoutěž Klíč ke grafice
Gymnázium a SOŠ Hostinné pořádá soutěž ku příležitosti 175. výročí narození a 90. výročí úmrtí hostinského rodáka, malíře, fotografa, grafika a vynálezce Karla Klíče.  Ten v roce 1878 vynalezl heliogravuru, při pobytu v Anglii v roce 1890 proces zdokonalil. V roce 1892 sestrojil první hlubotiskovou rotačku.

Ples v novém se povedlPles_2
Dne 4. 3. 2016 se v Hostinném konal tradiční maturitní ples Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné, tentokrát v netradičních prostorách sportovního areálu Techtex Sport. V roli moderátorů nás celý večer provázeli studenti septimy a 3S. Hudební program nám zajistila kapela Levou rukou band a o předtančení se postarala skupina Paul-Dance z Jilemnice. Během plesu jsme také nahlédli do módní dílny vrchlabské návrhářky vystupující pod jménem SISZA moda. Nejnovější módní trendy představili v roli modelek a modelů učitelé naší školy. Večer byl vydařený a doufáme, že si ho všichni užili. Více...

Fotografie z plesu nalezente zde

Ocenění Štefánie Filcsákové Img108
Máme to potěšení Vám oznámit, že ve Vaší škole je žák s nejlepším výsledkem v Královéhradeckém kraji v testování obecných studijních předpokladů pro deváté třídy základních škol a kvarty víceletých gymnázií. Gratulujeme všem oceněným, Vám i pedagogickému sboru Vaší školy k dosaženým výsledkům a přejeme hodně úspěchů ve Vaší další práci. Společnost Scio


Femina Z turnaje dívek vezeme 3. místo
Naše družstvo dívek SŠ se ve středu 30.3.2016 zúčastnilo již 6. ročníku okresního kola v halové kopané tzv. Femina cup. Celkem do haly v Malých Svatoňovicích dorazilo 7 družstev z různých škol. Každé z nich mělo ve svém týmu minimálně jednu nějakou tu pravou fotbalistku a úroveň všech zápasů byla tedy na velice dobré úrovni. Naše dívky se po dobrém  výkonu umístily na velice pěkném 3. místě a navázaly tak na dobré umístění z let předešlých. Za snahu a bojovnost všem velice děkuji. Mgr. Pavlína Aerts


Dsc_0364 Nejmladší fotbalisté skončili čtvrtí
Žáci primy a sekundy postoupili z druhého místa v okrskovém kole halové kopané do kola okresního, které se konalo 7. dubna 2016. Do okresního kola postoupilo 7 týmů, jeden se však na turnaj nedostavil. Naši žáci tak hráli proti pěti týmům pět zápasů. První tři zápasy vyhráli. Následovala dlouhá pauza, po níž se naši hráči do toho správného herního tempa nedokázali vrátit a poslední dva zápasy prohráli. Tím se připravili o medailové pozice a umístili se těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Mgr. Michaela Mědílková


Poděkování za pomoc
Dne 21.4.2016 jsme se ke Dni Země motivovaní Krkonošskými pohádkami sešli s Krakonošem v lomu v Hostinném. Při pořádání odpolední výpravy nám pomohly Vaše studentky Renata Schreierová, Nikola Kučerová, Anežka Kryštofová,Tereza Jedličková, Barbora Radochová, Anna Kyselová, Vendula Hubálková a Valentýna Brynychová. Ochotně prováděly přítomné děti a rodiče pohádkovým příběhem, na stanovištích byly oporou mladším dětem ze skautského oddílu a pomáhaly organizačně. Všechny přidělené úkoly splnily na výbornou. Je mojí milou povinností všem děvčatům poděkovat za jejich milý a laskavý přístup a v budoucnu budeme potěšeny, když nám přijdou opět pomoci. S pozdravem Mgr. Vladimíra Svobodová - ředitelka MŠ Hostinné

Exkurze SOŠ
Poslední březnový den se třída 2S vydala na exkurzi do Trutnova. Navštívila Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené. Zařízení má dvě pracoviště rozdělené podle věku uživatelů do dvou budov v ulicích Kryblická a Náchodská. Od příštího školního roku však organizaci čekají velké změny a vzniknou zde i nové služby - stacionář pro seniory a stacionář pro osoby s těžším typem postižení. V týdnu praktických maturit čekaly žáky další dvě zajímavé exkurze. Na první vyrazily společně třídy 2S a 3S do Hradce Králové. Zde navštívili Dětský diagnostický ústav a Dům Matky Terezy – sociální zařízení poskytující služby pro lidi bez domova. Obě zařízení jsme si mohli nejen prohlédnout, ale načerpali jsme nové informace. Druhá exkurze zavedla žáky tříd 1S a 2S do Janských Lázní, na Obchodní akademii Olgy Havlové. Škola vzdělává žáky s tělesným postižením a je jediná svého druhu v celé České republice. Děkujeme všem zařízením, za možnost nahlédnout „pod pokličku“ a porovnat tak získané teoretické znalosti s praxí. Mgr. Eva Sedláčková, Mgr. Barbora Hlaváčová


Dsc03194 Z deníku praktických maturit
18. 4. 2016 byly zahájeny praktické maturity žákyň Gymnázia a SOŠ Hostinné. Probíhají v Domově pro seniory R. Frimla v Trutnově. První den si všechny žákyně vedly velmi dobře a při práci s klienty dokázaly zúročit práci uplynulých čtyř let. 

Také druhý den praktických maturitních zkoušek ukázal, že většina našich žáků je plně připravena začít po složení maturitní zkoušky pracovat v obdobných zařízeních jako je např. Domov pro seniory R. Frimla v Trutnově.


Slavíme postupy do krajských finále
Dalších skvělých úspěchů dosáhli žáci naší školy. Konkrétně dvě žákyně z kvarty. Alzběta Sahánková postoupila do krajského kola v Olympiádě v anglickém jazyce a Kateřina Karlíková vybojovala postup mezi krajskou elitu v Olympiádě v českém jazyce.

Matematický klokanKlokan2
V pátek 18. 3. proběhla na řadě škol v celé republice soutěž Matematický klokan. Je už tradicí, že se této akce účastní i naše škola. Žáci soutěžili v různých kategorií podle svých ročníků. Kategorii nejmladších Benjamínů (prima, sekunda) vyhrála Magdaléna Švábová, kategorii Kadetů (tercie, kvarta) Jakub Ciler a mezi Juniory (kvinta, sexta) se na prvním místě umístil Jakub Klázar. Všem gratulujeme a jsme zvědaví, jak se umístí ve srovnání se jinými žáky z našeho kraje. Ing. Zuzana Štefanová, Ph.D.


Fotbalisté překvapili dobrým výkonem
Trochu s rozpaky cestovali žáci naší školy na okresní kolo v halové kopané středních škol. Úzký kádr v konkurenci deseti nejlepších okresních výběrů nedával našemu týmu příliš dobré vyhlídky. Ovšem výhra v prvním utkání, jedna prohra a dvě remízy nakonec znamenaly, že od bojů o medailové umístění chyběl ve vyrovnaných zápasech jediný gól. Konečné 5. místo je rozhodně úspěchem a žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Žáci zažili parádní lyžovačkuLyze
Špatné sněhové podmínky posunuly lyžařský kurz žáků Gymnázia a SOŠ Hostinné až na začátek března. A lépe to nevypadalo ani v den odjezdu. Vytrvalý déšť lákat spíše obléknout pláštěnky než nazout lyžáky. Nakonec bylo ale vše jinak. Krakonoš se nad námi smiloval, objednal noční mráz, nový sníh a od druhého dne se lyžovalo výtečně. Na poslední dva dny jsme si museli dokonce opatřit i opalovací krém. Kurzu se zúčastnilo celkem 38 žáků různých výkonnostních skupin. Během kurzu se ovšem tyto rozdíly smazaly a poslední den to vypadalo, že vedeme skoro olympijský tým. Za celý instruktorský/učitelský tým všem účastníků děkuji a budu se těšit na další kurz. Mgr. Pavlína Aerts


Žáci se v Zeměpisné olympiádě neztratili
V úterý 16. února se ve Dvoře Králové nad Labem konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii B obsadila Kateřina Slavíková (II.) 17. místo, Anna Střížková (II.) se umístila na 18. místě. V silně obsazené kategorii C (téměř 30 soutěžících) vybojoval výborné 8. místo Vojtěch Valášek (IV.) a velmi dobré 11. místo získal Matyáš Klázar (IV.). V kategorii D se umístil na krásném 6. místě Jan Fišar (VIII.) a Jakub Klázar (VI.) obsadil 10. místo. Všem soutěžícím upřímně blahopřejeme!!!

Exkurze ve Výchovném ústavu mládeže v Hostinném
Žáci Střední odborné školy oboru sociální činnost Hostinné navštívili v rámci předmětu speciální pedagogika Výchovný ústav, střední školu a středisko výchovné péče v Hostinném. Do výchovného ústavu jsou přijímáni klienti ve věku mezi 15 až 18 let, výjimečně do 19 let se závažnými poruchami chování, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření, ústavní výchova nebo byla uložena ochranná výchova. Pro období adolescence, je typické snaha odlišit se, hledat postavení ve skupině a ve společnosti vůbec. Toto téma je součástí školního vzdělávacího programu oboru sociální činnost. Zařízením nás provázel pan ředitel Mgr. Bc. Petr Chlumák. Žákyně 3S sociální činnost


20151125_102118 Finanční svoboda pokračuje
V rámci pokračovaní projektu „Dnešní finanční svět“ financovaného Českou spořitelnou proběhlo ve středu 25. 11.  školení třídy kvarty. Žáci celé dopoledne hráli hru Finanční svoboda. Hra se osvědčila, panovala příjemná atmosféra, žáci byli velmi aktivní a bystří. Škola účastí v projektu získala čtyři herní sady, které poslouží pro zlepšení finanční gramotnosti ve výuce matematiky a případně i v jiných předmětech.


Kastan

Premiérový sběr kaštanů se povedl
V letošním roce se naše škola připojila ke sběru kaštanů pro KRNAP, které slouží k zimnímu přikrmování lesní zvěře. Této akce se účastní řada škol z celého kraje, tak proč ne my? Mezi aktivní sběrače se zařadily třídy prima, kvarta a kvinta. Společnými silami se nám podařilo nashromáždit 200 kg kaštanů. Z toho největší zásluhy patří třídě kvartě a především Jendovi Klůzovi, jako nejpilnějšímu sběrači. Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že příští rok se budeme snažit ještě více. Ing. Zuzana Štefanová, Ph.D.


Pišqworkáře dělil od postupu jediný bod
Dne 6.11.2015 se studenti naší školy zúčastnili okresního kola turnaje v PIŠQWORKÁCH. Reprezentovala nás tři družstva a to nejlepší z nich dosáhlo na krásné 3. místo. Přičemž ho od 2.místa a postupu do kraje dělil pouhý bod. Za reprezentaci všem studentů děkuji. P. Aerts

pIšQworky jsou výzva!
Dne 15.října 2015 se na naší škole uskuteční školní kolo 8. ročníku mistrovství škol v piškvorkách – pIšQworky 2015. Historicky největší studentské soutěže v ČR této taktické hry se v loňském roce zúčastnilo 33 000 studentů. Pravidla jsou jednoduchá: Vyhrát může každý, kdo poskládá pět koleček či pět křížků do jedné řady dřív, než se to podaří soupeři! Na každém turnaji na vítězné týmy čekají dárky a zajímavé ceny. Ti nejlepší ze školního kola, kteří vytvoří pětičlenné týmy, mohou naši školu reprezentovat v oblastním kole 6.listopadu 2015 v Malých Svatoňovicích a v případě úspěchu i v krajském a finálovém kole. To se uskuteční na konci listopadu Brně.


Exkurze v Letohradě a Častolovicích
Zatímco žáci vyššího gymnázia a SOŠ byli na návštěvě Anglie, pro třídy primu, sekundu a část kvarty byla připravena na úterý 29. září 2015 exkurze do Muzea řemesel v Letohradě a do zámku v Častolovicích. V Muzeu řemesel měla exkurze skutečně netradiční začátek. Posadili jsme se do škamen a představili si, jak to vypadalo ve škole před sto lety. Paní průvodkyně nám pak umožnila seznámit se i s tím, že tělesné tresty v této době byly naprostou samozřejmostí. Některé jsme si mohli i vyzkoušet. Po přechodu do hlavní budovy jsme dostali řadu úkolů týkajících se řemesel a cechů v Českých zemích. Ukázalo se, že zde velmi dobře uplatňovali svoje znalosti z gymnázia kvartáni. V Muzeu řemesel jsme se alespoň na chvíli přenesli do každodenního života lidí na českém venkově a ve městech v dobách minulých. Bylo to zajímavé, podnětné a trochu romantické. V Častolovicích nás sice zámecká paní nevítala, přesto jsme ji alespoň zahlédli. Prohlídka zámku a přilehlého parku nás okouzlila. Vyprávěné příběhy byly dávné, zajímavé, humorné, poučné, ale hlavně plné zkušeností našich předků. A tak jsme si mnozí odnášeli i něco k přemýšlení. Bohužel jsme už nestihli navštívit zámeckou minizoo, a tak zvláště některé velmi mrzelo, že neviděli zde žijící proslulou svini Martu. Exkurze nám bohatě naplnila celý prosluněný den a vraceli jsme se řádně unaveni. Mgr. Michaela Mědílková

Lukáš Jiřička mezi republikovou elitou
Skvělého úspěchu dosáhl student kvinty Lukáš Jiřička, který na republikovém finále v Olympiádě z českého jazyka obsadil dělené 11. místo.


Studenti navštívili Festival sociálních služeb
V pátek 19. června se žáci 2. a 3. ročníku SOŠ vydali navštívit Festival sociálních služeb, který se konal v Hradci Králové. Festival s názvem „Poznejme se navzájem“ se konal již sedmým rokem. Smyslem Festivalu sociálních služeb bylo zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách v Královéhradeckém kraji. Žáci zde byli informováni o různých zařízeních. Mohli také shlédnout kulturní vystoupení připravené zdravotně postiženými dětmi, zúčastnit se různých soutěží, základů první pomoci, vyzkoušet si, jaké to je být nevidomým nebo pracovat ve výtvarných dílnách. Festival probíhal celý den v prostorách Hradecké ulice mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou. Žáci se seznámili se spoustou nových sociálních služeb a zajímali se tak o svá budoucí profesní uplatnění. Eliška Červená, studentka 3. ročníku SOŠ


TuristaTercii prověřil Turistický kurz
8. června vyrazila třída tercie s "plnou polní" na turistický kurz. Vlakem do Borovnice a potom pěšky do kempu Pecka. A  byl to kurz se vším všudy. Postavit stany, uvařit kotlíkový guláš - ani maminka by neuvařila chutnější. A špagety s trochou trávy byly také výborné. Při orienťáku jsme měli strach o Anču a Bětku, ale po dvou hodinách se s úsměvem vrátily. Celodenní výlet se vydařil a díky počasí jsme měli úžasný výhled na celé Krkonoše. I počasí nám přálo a naplánovaný déšť prověřil připravenost všech táborníků. Sportoviště jsme využívali téměř do setmění. Bylo to bezva a jsem přesvědčena, že jsou všichni účastníci připraveni na další akce. Mgr. Eva Nýdrlová


Krpa2 Startujeme spolupráci s KRPOU
V krásný slunečný pátek 12. 6. žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné navštívili místní významnou firmu na výrobu papíru KRPA PAPER a.s. Exkurze se zúčastnily třídy kvinta, sexta a septima. Oblékli jsme se do slušivých plášťů a čepiček, abychom dodrželi přísné hygienické předpisy. Při prohlídce velké části areálu jsme se dozvěděli, jaké suroviny jsou pro výrobu papíru potřeba, jak se tyto suroviny zpracovávají a jak se vlastně papír vyrábí. Prohlédli jsme si stroj na výrobu papíru, viděli jsme laboratoře firmy a způsob jak se upravuje voda před vypuštěním zpět do Labe. Během podrobného a zajímavého výkladu jsme pochopili, co všechno je potřeba, aby z buničiny neboli celulózy vznikl papír, který lze například použít na pečení, balení potravin nebo propisování. Také jsme zjistili, že bílý papír není vlastně bílý, ale modrý a že zbytkové teplo z celého podniku je použito na vytápění budov po celý rok, čímž je firma do značné míry samostatná. Děkujeme za možnost podívat se do jedné z nejstarších a nejvýznamnějších firem v Hostinném a těšíme se v novém školním roce na další spolupráci. Ing. Zuzana Štefanová


SkolkaJak se teorie uplatňuje v praxi?
Ve dnech 28. a 29. května se naše třída 1.S společně s mateřskými školami Zámeček a Tyršovy sady podílela na pořádání společné akce pro děti. Akce proběhla v duchu zahradní slavnosti a olympiády, kde jsme si mohli vyzkoušet teorii v praxi. První den bylo naším úkolem vymyslet si různá stanoviště s úkoly, které děti později s velkým zájmem plnily, například poznávání předmětů hmatem, hod na cíl, přenášení vody pomocí naběraček. Druhý den jsme dohlíželi na bezpečné plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. V závěru byly všechny děti odměněny medailí. Chtěli bychom poděkovat školkám za jejich ochotu, za příjemně strávené dny v jejich společnosti a také paní učitelce Dřízhalové za to, že nám věřila a dala nám možnost se této akce zúčastnit. Oba dva dny jsme si užili a doufáme, že si to budeme moci příští rok zopakovat. Vendula Čáslavská žákyně třídy 1.S

Dovolte mi touto cestou poděkovat paní Mgr. Doubravě Dřízhalové, která se svými studenty 1.ročníku připravila tvůrčí a sportovní stanoviště na naší "Zahradní slavnosti", kterou navštívilo přibližně 200 hostů.
Oceňuji i zájem o proniknutí do problematiky předškolního vzdělávání. Ráda jsem přijala její pozvání přímo do výuky a následně ji přivítala v naší MŠ, kde si studenti vyzkoušeli našeherní prvky pedagogiky Montessori i aktivity řízené činnosti. Moc se těším na další spolupráci! S pozdravem Jitka Vítová, zástupkyně ředitelky MŠ Hasičská


Palec_nahoruJan Papoušek 16. v republice
Pozici nejlepšího žáka v zeměpisu v historii školy potvrdil Jan Papoušek z oktávy. Vítězstvím v krajském finále Zěměpisné olympiády si zajistil postup do republikového kola. V roce 2011 vybojoval v republikovém kole 4. místo, tentokrát z toho bylo 16. místo.
Lukáš Jiřička se celostátního kola Olympiády v českém jazyce zúčastní na konci školního roku. Držíme palce!


Rychlý jako gepard aneb Den Země 2015
Nebo spíše jako okoun? To si mohly děti vyzkoušet na jednom z devíti stanovišť, které pro ně přichystali studenti sexty a septimy Gymnázia a SOŠ Hostinné ve spolupráci s externími lektory. Více


Ohlédnutí za Majálesem Gymnázia a SOŠ Hostinné
Dřív než se žáci rozutekli na pálení čarodejnic, uspořádali tradiční Majáles Gymnázia a SOŠ Hostinné. Vše začalo ráno ve škole, kdy před devátou hodinou naposledy školní zvonek zazvonil maturantům. VíceAj_2Žáci v soutěžích a olympiádách
Žáci ve 2. pololetí úspěšně reprezentují školu v předmětových soutěžích. Čtěte více. 

Zeměpis: Jan Papoušek (oktáva) - 1. místo v okresním kole, postup do krajského finále, 1. místo v krajském finále, postup do celostátního kola. Český jazyk: Petr Klug (oktáva) - 1. místo v okresním kole SŠ, postup do krajského finále, 16. místo v krajském finále. Lukáš Jiřička (kvinta) - 4. místo v okresním kole SŠ a postup do krajského finále, 2. místo v krajském finále, postup do republikového kola. Anna Papoušková (kvarta) - 6. místo v okresním kole ZŠ. Anglický jazyk: Denis Tyle (septima) - 5. místo v okresním kole SŠ. Lukáš Jiřička (kvinta) - 8. místo v okresním kole SŠ: Alžběta Sahánková (tercie) - 3. místo v okresním kole víceletých gymnázii. Biologie: Ivana Petřinová (kvinta) - 1. místo v okresním kole Přírodovědného klokana v kategorii Junior. Dějepis: Štěpán Marek (kvarta) - 9. místo v okresním kole SŠ. Sport: chlapci z tercie a kvarty - 1. místo v okrskovém finále v halové kopané, 2. místo v okresním finále.


Img_0971 Odsouzené vyprávěly životní příběhy
Čtyři mladé ženy, čtyři příběhy, přesto jeden společný problém. Drogy! Zajímavou besedu se čtyřmi odsouzenými z věznice ze Světlé nad Sázavou měli možnost absolvovat žáci vyšších ročníků Gymnázia a SOŠ Hostinné. Žáci se seznámili s vyprávěním životních příběhů odsouzených žen, které se za mříže věznice dostaly především vinou užívání drog. Pracovníci věznice navíc představili běžný život ve věznici včetně postupů při eskortě odsouzených. Mgr. Jana Lebedinská


Image_home Zahraniční praxe Střední odborné školy
Gymnázium a SOŠ Hostinné je jednou ze sedmi škol v ČR, které uspěly s přihláškou do projektu Erasmus+, který získáva finanční prostředky pro koordinaci a organizaci zahraničních odborných stáží. (J. Lebedinská)


Otisk Přednáška Forenzní analýza

Po loňském velmi úspěšném projektu Moderní hodina chemie navštívili naši školu studenti Vysoké školy chemicko-technologické znovu. Žáci vyššího gymnázia a kvarty se zúčastnili dvouhodinové přednášky na téma Forenzní analýza. Přednášející se pokusili posluchačům vyvrátit mýty kriminálních seriálů a pomohli jim nahlédnout do některých metod policejního vyšetřování. (Z. Štefanová)


StromekVánoční dopoledne u stromečku
V pátek 19. prosince se uskutečnila první společná vánoční besídka školy. Fotogalerii a videa z vystoupení tříd, doprovodného programu a pěveckého umění žáků i učitelů naleznete zde.

Drazdany Výukový zájezd do adventních Drážďan
Druhý prosincový pátek se žáci a učitelé Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné zúčastnili jednodenní exkurze do vánočních Drážďan. Cestou navštívili pevnost Königstein, která je proslulá nejdelším adventním kalendářem ve střední Evropě. Poté se již přemístili do Drážďan, kde absolvovali prohlídku po historickém centru. Zrakům účastníků zájezdu tak neunikly památky jako Semperova opera, vyhlášená výbornou akustikou, Frauenkirche, nejznámější symbol Drážďan se svou bolestnou historií, Hofkirche, největší kostel Saska, či Zwinger, galerie starých mistrů. Velkým zážitkem byly pro mnohé vyhlášené vánoční trhy nedaleko náměstí Striezelmarkt. Celé odpoledne se neslo v příjemné předvánoční atmosféře s vůní punče a chutí tradiční drážďanské štoly.


Hcv 2. kolo tipovací soutěžeHctu
Vítězem 2. kola tipovací soutěže je Kateřina Vyklická z tercie, která uhodla konečný výsledek hokejového derby Vrchlabí - Trutnov 6:2.


 MikulasPilné žáky odměnil Mikuláš
Tradiční setkání s Mikulášem, čerty a anděly připravili pro své spolužáky maturanti z oktávy gymnázia. Vzorné žáky odměnil Mikuláš a andělé sladkostmi, ty méně pilné si tentokrát čerti neodnesli do pekla, ale museli splnit zadané úkoly a slíbit, že se do příštího roku polepší.


Cups2CUPS má přes 2500 shlédnutí
Velkému ohlasu se dočkalo vystoupení CUPS, které se konalo v pondělí 13. října. Kelímkovou show žáků naší školy na youtube shlédlo už přes 2500 návštěvníků. Záznam můžete shlédnout zde.


Dsc_0329 Propagace školy

Gymnázium a SOŠ Hostinné se zúčastnilo výstavy středních škol v Hradci Králové a Trutnově. Prezentace školy se objevila v příloze MF Dnes 22. října 2014 a v Krkonošském deníku 24. října 2014. Ve stejných periodikách se inzerce školy objeví také 4. listopadu (Deník - příloha Vzdělávání) a v lednových přílohách Deníku a MF Dnes. Učitelé školy navštěvují burzy škol, schůzky rodičů a výchovných poradců na základních školách nejen v trutnovském regionu. 5. listopadu a 15. ledna se uskuteční Dny otevřených dveří Gymnázia a SOŠ Hostinné. Všem, kteří se podílejí na propagaci školy, děkuji. Martin Vlášek - ředitel školy


206_piskov pIšQworky

V pátek  31. 10. se studenti naší školy zúčastnili oblastního kola turnaje v pIšQworkách , který se každoročně koná v Nové Pace. Školu reprezentovala dvě družstva v tomto složení: Klimeš, Janoušová (4.S),  Vráblíková (3.S), Jindrová (1.S), Koreňová, Jiřička, Karásek (kvinta), Marek (kvarta), Horák a Svoboda (tercie). Po úctyhodném postupu do vyřazovací části se bohužel nepodařilo postoupit do finále. Ale i tak všem žákům děkujeme za jejich účast a reprezentaci školy. P.Aerts


Adapt Prváci se adaptovali na kurzu
Druhý seznamovací kurz Gymnázia a SOŠ Hostinné připravily třídní učitelky Mgr. Jana Farská a Mgr. Pavlína Aerts tentokrát pro žáky kvinty a 1.S. „Adapťák“ se uskutečnil na začátku října ve Špindlerově Mlýně. „Po náročném výstupu s plnými batohy jídla od maminek jsme se konečně doplazili k chatě Juta. Po ubytování jsme začali plnit hlavní cíl kurzu – zadaptovat se. Nejprve nás čekala krátká procházka do centra Špindlerova Mlýna, kde jsme využili příležitosti smočit svá těla v bazénu. Správnou seznamovací náladu jsme při návštěvě přehrady Labská stvrdili společnou fotografií.Po návratu na chatu na nás čekaly připravené aktivity, při kterých jsme se všichni ještě lépe poznali. Čas sice utíkal rychle, ale my stihli ještě mnoho her (např. živé pexeso), u kterých jsme se také náležitě zasmáli. Nakonec jsme si zazpívali při kytaře. Jelikož to byl náročný den, všichni po vydatné večeři, kterou jsme sami připravovali, zalezli pod peřinu a oddali se zaslouženému spánku.Druhý den nás čekala túra Krkonošským národním parkem. Barevnou přírodou to uteklo celkem rychle a po obědě jsme se odebrali k autobusu, který nás dovezl zpátky do našich domovů. Adaptační kurz splnil své požadavky a naše očekávání. Někteří z nás našli nové kamarády a poznali jsme i jinou tvář našich učitelek. Můžeme tedy říct, že úkol byl splněn. Těšíme se na další společnou akci.“ Studenti kvinty a 1.S Gymnázia a SOŠ Hostinné 

prima

Adaptační kurz třídy primy
V prvním týdnu nového školního roku strávili žáci třídy primy Gymnázia a SOŠ Hostinné v doprovodu třídní učitelky Mgr. Michaely Mědílkové a zastupující třídní učitelky Ing. Zuzany Štefanové, Ph.D. krásné a nabyté tři dny na chatě JUTA ve Špindlerové Mlýně. Děti se během tohoto adaptačního kurzu měly navzájem seznámit a zažít první společná dobrodružství stmelující kolektiv. Snad díky tomu, že se v Národním parku KRNAP chovali jako správní návštěvníci, byly tyto tři dny prozářené sluncem. Více ...


Pasování středoškoláků
Žáci 1. S a kvinty byli v úterý 2. září pasováni na studenty střední školy Gymnázia a SOŠ v Hostinném. Video naleznete zde.


Zahraniční praxe v Německu

Skupina šesti žákyň oboru sociální činnosti, Lucie Ponocná, Eliška Červená, Lenka Kučerová, Tereza Holomičková, Hana Pitrmucová a Karolína Vrablíková, se zúčastnila třítýdenní odborné praxe v německém Waldshut-Tiengen. Praxe byla finančně podpořena programem EU Leonardo da Vinci a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Více...


EifelStudenti školy v Paříži
Studenti Gymnázia v Hostinném uskutečnili ve dnech 10. - 14. června poznávací zájezd do Francie. Nové zážitky ze světoznámé metropole a poznání historických památek města budou patřit ke krásným vzpomínkám studentů a jejich profesorů, kteří je poznávacím zájezdem provázeli. Více...


Informace školní jídelny


pIšQworky. Mgr. Pavlína Aerts:
Ve středu 6. 11. 2013 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola turnaje v pIšQworkách v Nové Pace. Školu reprezentovali 2 družstva po 5-ti hráčích. Jmenovitě: KRAUSOVÁ, KLIMEŠ, JANOUŠOVÁ (3.S), VRABLÍKOVÁ (2.S), KOREŇOVÁ, JIŘIČKA, KARÁSEK (kvarta), KUBÍK, FILIP, MAREK (tercie). Družstvo A postoupilo do semifinále, kde je po boji vyřadili budoucí postupující do krajského kola. Všem žákům děkujeme za jejich účast a budeme se těšit na příští ročník. 


Studenti z Landau opět v Hostinném. Mgr. Jana Farská
Tradiční výměnný pobyt studentů gymnázia z německého Landau se uskutečnil v týdnu od 16. – 20. 9. 2013. V pondělí odpoledne jsme naše přátele po dlouhé a namáhavé cestě uvítali před budovou školy, kde jsme si je rozebrali a přijali každý do své rodiny. Díky malým pozornostem a dárečkům jsme se rychle sžili a přijali je jako dočasné spolužáky a kamarády... celý článek


Olympiáda v českém jazyce

V úterý 12. února se v Trutnově konala okresní kola obou kategorií. Z naší školy se jich účastnilo celkem pět nejúspěšnějších řešitelů školního kola.
V 1. kategorii (tercie, kvarta)naše nižší gymnázium reprezentovali Lukáš Jiřička, Kristýna Bohačíková a jako náhradnice Anna Koreňová (byla hodnocena mimo pořadí).Velmi úspěšně si počínal Lukáš, který vybojoval 2. místo, Kristýna skončila na 13. – 16. místě ze 43 účastníků.Anička by se umístila na 26. – 31. místě. V 2. kategorii (střední školy) nás zastupovali a se shodným počtem bodů obsadili 6. místo Petr Klug a Zuzana Vachková.


Okresní kolo Dějepisné olympiády
28. ledna 2013 se naše škola stala pořadatelem okresního  kola  42. ročníku Dějepisné olympiády. Celkem se ho zúčastnilo 37 žáků 8.a 9. tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií trutnovského okresu. Naše škola byla zastoupena dvěma studenty tercie – Lukášem Jiřičkou a Kristýnou Bohačíkovou a studentkou kvarty Šárkou Klazarovou. Ve skvělé konkurenci obsadili 2., 6. a 11. místo. Lukáš a Kristýna postupují do krajského kola, které se bude konat 25. března v Hradci Králové. Všem třem blahopřejeme k dosaženému výsledku a úspěšné reprezentaci školy.Školní rok 2011/2012
Obrovského úspěchu dosáhli studenti kvinty Gymnázia a SOŠ z Hostinného. V celostátní soutěži Čtení pomáhá, které se zúčastnilo více než 90 tisíc dětí základních a středních škol, vybojovali v kategorii středoškoláků první místo. Sladkou odměnou jim byl sedmidenní letecký zájezd na Mallorcu, kam odletěli v sobotu 23. června. GRATULUJEME! Fotografie ze zájezdu

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.