Zahraniční zájezdy

Gymnázium a SOŠ Hostinné vyjely za anglickým snem

Ve dnech 26.9 – 2. 10. 2015 si G a SOŠ Hostinné splnily sen a umožnily vycestovat 70 studentům a 7 učitelům do Velké Británie. Zahraniční vzdělávací zájezd byl financován z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (Výzva 56). Zní to prostě. Pokud se ale ohlédneme za tím, co tomuto snu předcházelo, jednoduché to nebylo – mnoho hodin práce se zpracováním dokumentace, nekonečné telefonní hovory s cestovní kanceláří, nelehký výběr účastníků z řad studentů, schůzky s rodiči i žáky…  Ale vyplatilo se a na konci tohoto martýria byl obohacující zážitek, pro mnohé si troufáme říci i životní, který přinesl nejen potěšení, ale i zkušenost.

A jaká byla geneze této akce? V dubnu roku 2015 zažádaly G a SOŠ o grant Výzvy 56, který byl určen na financování zahraničního vzdělávacího pobytu studentů a také na realizaci Čtenářských dílen pro vybrané ročníky nižšího gymnázia a vybavení školní knihovny množstvím nových titulů beletrie. Tento grant jsme v prvním kole získali a hned poté uveřejnili výběrové řízení na dodavatele zájezdu do Velké Británie. Po týdnech komplikací vyhrála liberecká cestovní kancelář Krištof, s r.o., která pro nás zájezd kvalitně zorganizovala. Již v červnu jsme mohli udělit slavnostní certifikáty (poukazy) vybrané, ale málopočetné skupině studentů. Nebylo totiž před zahájením letních prázdnin možné s jistotou určit, kolik studentů budeme schopní na zájezd vzít. V průběhu prázdnin byla vypočtena konečná cena zájezdu a bylo jasné, že se ho může zúčastnit až 70 studentů. Samozřejmě, že zavládlo nadšení, ale pochopitelně i závist. Situace, kdy z 200 studentů může vycestovat pouze 70, není jednoduchá. I tak je organizace zájezdu tak početné skupiny náročná. Přesto jsme se jako jedna z mála škol rozhodli umožnit vyjet co největšímu počtu žáků. A tak v polovině prázdnin v řadě rodin v Hostinném zavládlo nadšení, protože další studenti byli informováni, že do Velké Británie pojedou. Klíč pro výběr studentů byl jednoduchý – jeli nejstarší a jazykově nejzkušenější studenti s výjimkou těch, kteří neprospěli. Posledních 10 míst bylo motivačně rozděleno mezi nejtalentovanější žáky nižšího stupně gymnázia.

Abychom maximálně využili čas vyměřený na pobyt, učitelé jedoucí na zájezd jako pedagogický doprovod vytvořili ještě před odjezdem tvořivé dílny, ve kterých studenti dle vlastní volby připravili projekty a materiály, které jsme později využili.  Během cesty jsme tak mohli zpívat anglické písně se zpěvníkem, pracovali jsme na vědomostních kvízech z oblasti geografie a historie, po návratu zpracováváme literární Anglické listy, fotokoláže či stříháme videa. V rámci pobytu jsme strávili dva opravdu nabité dny v Londýně, procestovali anglický jih, navštívili Stonehenge, ,,přežili“ v ryze anglickém prostředí v rodinách v nádherném městě Brighton a vzdělávali se v anglickém jazyce pod vedením „native speakers.“ Pro mnohé byla cesta velkým životním poznáním – přesvědčili se o tom, jak důležité je dnes dobře zvládnout anglický jazyk, poznali život v Anglii v reálném prostředí a přesvědčili se, že i v cizojazyčném prostředí mohou naši studenti plynule a bez problémů fungovat.

Někdy máme výhrady ke smyslu některých projektů hrazených z peněz EU, ale v tomto případě šlo o skutečný přínos. Sedm desítek studentů naší školy bylo obdarováno týdnem pobytu v Anglii. Nejhezčí odměnou pro nás pak bylo dojetí v očích některých účastníků stojících na křídových útesech Seven Sisters . Poděkování patří pedagogům, kteří k pobytu přistoupili velice aktivně, ale především 70 studentům, kteří byli všude, kam jsme přišli, hodnoceni jako naprosto vzorní, slušní, vzdělaní a otevření veškerým poznatkům. Zájezd se všemi úskalími - 23 hodin v autobuse, přejezd trajektem, zvládnutí přepravy londýnským metrem v 80 lidech, pobyt v rodinách, výuka, nedostatek spánku – jsme, věřte či ne, zvládli s velkým nadhledem, klidem a trpělivým přístupem k sobě navzájem. Budeme věřit, že vzpomínky na podzimní Anglii 2015 budou jen vřelé, hodnoty a poznatky zde získané trvalé a životní obzory rozšířené. Doufáme, že podobných radostných a smysluplných akcí budeme moci prezentovat v budoucích letech více pro současné i budoucí studenty.

All the best, za realizační tým Mgr. Tereza Švábová a Mgr. Zuzana Kočová


Studentský poznávací zájezd do Paříže, Versailles a Remeše

22.06.2014

Studenti Gymnázia v Hostinném uskutečnili ve dnech 10. - 14. června poznávací zájezd do Francie. Ve francouzské metropoli Paříži mohli obdivovat historickou část města a prohlédnout si v Latinské čtvrti např. Pantheon, národní památník ležící na vrcholku kopce svaté Jenovéfy,  v jehož podzemní kryptě jsou uloženi významní francouzští myslitelé, vědci, maršálové, umělci jako například Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, V. Hugo nebo Maria Curie- Skłodowská. Chrám Matky Boží nebo-li katedrála Notre Dame patří mezi nejznámější ukázku raně gotických církevních staveb v Paříži. Probíhali zde korunovace Marie Stuartovny nebo také Napoleona Bonaparte. Katedrála byla místem mnoha historických událostí, mezi které patřil např. proces Jany z Arku. Mezi další zastavení patřili krásné Lucemburské zahrady, St. Germain, muzeum Conciergerie, radnice, Palis Royal, kulturní centrum a muzeum G. Pompidou. Tato moderní prosklená budova je dlouhá 166 metrů  s pěti poschodími. Architektonickou zajímavostí budovy je její vnější podoba. Netradičnost vzhledu je dána konstrukcí potrubí, které je v barevném provedení vedeno po plášti budovy.

Studenti si také mohli prohlédnout zámek a rozsáhlé zahrady ve Versailles. V Paříži navštívili moderní čtvrť La Défense, kde se do výšky přes 100 m tyčí mrakodrapy, ve kterých sídlí světoznámé mezinárodní firmy, banky a obchody. Při okružní jízdě po Velkých bulvárech bylo možné spatřit např. Madeleine, Operu, Vendome. Na severním okraji Paříže leží  Montmartre, kde najdete jeden ze symbolů města, baziliku Sacré Coeur, ale také  Place de la Tertre, Rue Lepic i světoznámý kabaret Moulin Rouge.

Večer zájemci mohli podniknout romantickou  plavbu lodí po Seině a prohlédnout si Paříž v nočním světle.

Poslední den pobytu patřil prohlídce města z Eiffelovy věže, která byla postavena v roce 1889. Pokud byste chtěli vystoupat  na její vrcholek pěšky, čekalo by vás 1.652 schodů. První patro věže leží v 57 m, druhé ve 115 m a poslední třetí patro je umístěno až ve výšce  276 m.
Počasí bylo velmi příznivé, takže bylo možné pořídit si na památku i krásné fotografie Paříže právě z této dominanty města.

Když prohlídka věže skončila, zbývalo ještě navštívit Invalidovnu, Champs Elysées  i  světoznámé muzeum v Louvru a nechat se pohltit skvělými sbírkami egyptského, řeckého i středověkého umění a krásnými renesančními sochami. Mezi nejznámější obrazy, které jsou součástí expozice, je obraz Mony Lisy od malíře Leonarda da Vinci.

Poslední zastávkou bylo historické město Remeš, které leží centru vinařské oblasti Champang, kde byla dne 7. května 1945 podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa.

Nové zážitky ze světoznámé metropole a poznání historických památek města budou patřit ke krásným vzpomínkám studentů a jejich profesorů, kteří je poznávacím zájezdem provázeli.

Vložil: Ing. Radka Lorenzová

Logo_abc

Kontaktní údaje

Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
543 01 Vrchlabí
IČ: 60153245

Pracoviště Hostinné:
Horská 309
543 71 Hostinné
tel: 499 441 442
email: info@gymhost.cz

Studijní obory

Letak_sos2019

Letak_osetrovatel2019_velka

Úspěchy žáků

Největšího úspěchu dosáhla v roce 2001 Martina Pičmanová, která z Mezinárodní biologické olympiády INEPO v Turecku přivezla 1. místo.


Největšího sportovního úspěchu dosáhli stolní tenisté, když v se roce 2008 probojovali až do republikového finále, kde v konkurenci 14 týmů skončili na 8. místě.


Žáci gymnázia maturující v roce 2015 vyhráli v roce 2012 celostátní soutěž Čtení pomáhá a odměnou jim byl zájezd na Mallorcu.


V roce 2004 obsadila Michaela Mědílková 9. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Historie.


Jan Papoušek vybojoval v roce 2011 4. místo v celostátním kole Zěmepisné olympiády. V roce 2015 obsadil mezi nejlepšími zeměpisáři v republice 16. místo.


Lukáš Jiřička se v roce 2015 probojoval mezi nejlepší žáky v Olympiádě v českém jazyce. V republikovém kole obsadil dělenou 11. pozici.


Daniel Havelka obsadil v roce 2018 2. místo v krajském kole Geologické olympiády a postoupil do celostátního kola.


V roce 2019 obsadil Daniel Havelka 2. místo v krajském kole Geologické olympiády.