Dnes 12. října se zástupci našeho Studentského parlamentu zúčastnili Dne studentských samospráv na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.

Dopolední část programu byla věnována studentským parlamentům a poskytla dostatek prostoru pro diskusi o jejich činnosti i pro vzájemné předávání cenných zkušeností. U kulatého stolu jsme se setkali se zástupci studentských parlamentů, a to jak ze vzdálenějších regionů, tak i z blízkého okolí.

Odpolední část pak nabídla přednášku politologa a vysokoškolského pedagoga Jana Květiny, dále debatu na téma Matematika tisíckrát jinak a konečně debatu se zaměřením na Moderní dějiny jako základ vědění.

Rádi jsme se této akce zúčastnili a poznali nové budoucí spolupracovníky.

Těšíme se na další podobná setkání.

Za Studentský parlament

Matěj Voňka, Pavlína Petrášová a Tereza Kolbová