Anglický jazyk je vyučován jako hlavní cizí jazyk. Na gymnáziu a střední odborné škole je cizí jazyk součástí maturitní zkoušky a nejčastěji je to právě anglický jazyk,

Bi – Che kroužek zahájil svoji činnost. Schůzky se konají každé úterý.

Je povinně volitelný předmět ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia.

Aktuality: 

Vložen soubor - seznam organismů k soutěži POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN.

Biologie se na naší škole vyučuje 2x týdně ve všech ročnících.

Předmět český jazyk a literatura má komplexní charakter a je rozdělen do tří okruhů.

V rámci výuky chemie si žáci třídy sekundy až po oktávu osvojují základní poznatky z obecné,

Cvičení z cizího jazyka se vyučuje ve 4. ročníku SOŠ a žáci si  v něm prohlubují znalosti a dovednosti potřebné k  maturitní zkoušce.

Tento předmět se tradičně na našem gymnáziu těší velké oblibě.

Dějepisný seminář se vyučuje v sedmém a osmém ročníku gymnázia s dvouhodinovou dotací.

Předmět je vyučován na SOŠ - sociální činnost (ve 2. a 3. ročníku) a SOU - ošetřovatel (v 1. a 3. závěrečném ročníku).

Fyzika je věda o fyzickém vesmíru a interakcích (zatím víme o čtyřech), které vznikají mezi vším, co se ve vesmíru nachází.

V tomto předmětu si studenti septimy rozšiřují znalosti z geologie a geomorfologie v prvním pololetí, ve druhém z ekologie a problematiky ochrany životního prostředí.

Předmět Estetická výchova hudební se soustředí především na kreativní činnost žáků, hudební teorii a poznávání historie i současnosti hudby.

Předmět Informatika a výpočetní technika je zařazen jako povinná součást gymnaziálního vzdělávání na nižším i vyšším stupni všeobecného gymnázia,

Matematika je vyučovaná ve všech oborech studia 2-5 hodin týdně v závislosti na ročníku a oboru.

Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk na gymnáziu, od tercie po oktávu, 3 h týdně.

Odborný výcvik je vyučován ve druhém a třetím ročníku učebního oboru ošetřovatel.

V předmětu Organizace volného času žáci naváží na dosud získané poznatky ze všech odborných předmětů

Ošetřovatelství je relativně mladou a rozmanitou disciplínou.

Předmět se vyučuje v 1. a 3. ročníku oboru Sociální činnost.

Předmět pečovatelství se vyučuje ve 2., 3., a 4. ročníku na SOŠ při oboru sociální činnost.

Právo se vyučuje ve 3. a 4. ročníku střední odborné školy a v 1. ročníku oboru ošetřovatel.

Učební a odborná praxe, jeden z nejdůležitějších předmětů na střední odborné škole, je vyučován od druhého do čtvrtého ročníku.

Předmět je vyučován v 1. ročníku oboru ošetřovatel.

Psychologie patří mezi hlavní odborné předměty oboru sociální činnost, vyučuje se ve všech ročnících.

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Jolana Fišarová, Mgr. Lenka Kašparová

Knižní fond knihovny čítá cca 3.500 svazků beletrie i odborné literatury, kterou si mohou vypůjčit studenti, pedagogové, zaměstnanci školy i rodiče žáků.

Szsl, tedy sociální a zdravotní služby, je předmět, který je vyučován v oboru Ošetřovatel, ve druhém ročníku.

Sociální politika je jedním z hlavních předmětů na střední odborné škole.

Sociální služby jsou nedílnou součástí předmětu sociální politika

Předmět somatologie je vyučován v 1. ročníku oboru sociální činnost a ošetřovatel.

Speciální pedagogika se vyučuje ve 2., 3. a 4. ročníku oboru Sociální činnost.

Tělesná výchova je vyučována po celou dobu studia u všech studijních oborů v rozsahu 2hod/týdně.

Prostřednictvím autorské tvorby a vlastních prožitků vytváříme uvědomělou interakci se světem a současností. 

V předmětu základy společenských věd, zkráceně ZSV, se studenti dozvídají zkrátka vše, co souvisí s jejich každodenním životem.

Přílohy:
Download this file (MO_Ze_2024.pdf)MO_Ze_2024.pdf503 kB