Anglický jazyk je vyučován jako hlavní cizí jazyk. Na gymnáziu a střední odborné škole je cizí jazyk součástí maturitní zkoušky a nejčastěji je to právě anglický jazyk. V přílohách naleznete mimo jiné maturitní okruhy.

Bi – Che kroužek zahájil svoji činnost. Schůzky se konají každé úterý. Střídají se biologická a chemická témata. Tento školní rok se děti již seznámily s některými mikroskopickými technikami a názorně si vyzkoušely rozdíl mezi absorpcí a adsorpcí.

Informace o předmětu připravujeme...

Informace připravujeme...

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Michaela Mědílková, Mgr. Vladimír Šimek

Informace připravujeme...

Vyučující: Jakub Ciler, Mgr. Petr Sobotka, Ing. Jan Valášek

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Hana Josífková

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Lucie Jandurová, Mgr. Petr Kesner, Mgr. Michaela Mědílková

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Pavlína Aerts, Mgr. Martin Kučera, Ing. Jana Šimková, Ing. Zuzana Štefanová, PhD.

Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk.

Odborný výcvik je vyučován ve druhém a třetím ročníku učebního oboru ošetřovatel.

Informace připravujeme...

Vyučující: Bc. Helena Hykyšová, Bc. Lucie Šubrtová

Informace připravujeme...

Vyučující: Bc. Lucie Šubrtová

Právo se vyučuje ve 3. a 4. ročníku střední odborné školy a v 1. ročníku oboru ošetřovatel. Studenti se seznámí se základy práva, právnímí systémy, Ústavou ČR, základy pracovního práva, občanského práva, trestního práva a další...

Informace připravujeme...

Vyučující: Martina Odlová

Informace připravujeme...

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Jolana Fišarová, Mgr. Lenka Kašparová

Knižní fond knihovny čítá cca 3.500 svazků beletrie i odborné literatury, kterou si mohou vypůjčit studenti, pedagogové, zaměstnanci školy i rodiče žáků.

Sociální politika je jedním z hlavních předmětů na střední odborné škole. Studenti se v průběhu studia seznámí se systémem sociálního zabezpečení v České republice, zvládnou nejen vyjmenovat, ale i spočítat některé dávky na modelových příkladech.

Informace připravujeme...

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Pavlína Aerts, Mgr. Petr Kesner, Mgr. Michaela Mědílková

Informace připravujeme...

Vyučující: Mgr. Jaroslav Dvorský, Mgr. Lucie Frankovičová, Mgr. Kateřina Olšová