Fyzika je věda o fyzickém vesmíru a interakcích (zatím víme o čtyřech), které vznikají mezi vším, co se ve vesmíru nachází.

Úkolem a cílem fyziky je poznat, pochopit a vysvětlit fyzický svět kolem nás (zatím nějak rozumíme tak 5 %). Studium fyziky zahrnuje experimentování a vytváření teorií (nebo vytváření teorií a experimentování), výsledkem čehož je soubor pečlivě sestavených a přesných pravidel, které odpovídají pozorováním a mají prediktivní schopnost. Díky studiu fyziky a dalších specializovaných věd, které z fyziky vychází nebo na ní staví, máme jako lidstvo k dispozici mnoho nástrojů (a stále přibývají), s nimiž můžeme pracovat, abychom vytvářeli technologie. Technologie jsou naše vědecké znalosti vložené do vývoje s cílem smysluplně je využít pro potřeby lidí a prostředí kolem nás. Newtonovská dynamika je fyzika; páky, kladky a ozubená kola jsou technologie. Kvantová mechanika je fyzika; tranzistory, počítače, mobily, GPS systémy či lasery jsou technologie. Z tohoto krátkého (zdaleka však ne vyčerpávajícího) seznamu oborů a technologií je jasné, že pro trošku hlubší vhled do problematiky je třeba hodně pracovat a také hodně počítat :-). Proto se u nás na gymnáziu studenti věnují matematice a fyzice s různou intenzitou celých osm let, od primy až do oktávy. Během studia se seznámí se základy klasické mechaniky, termodynamiky, elektřiny a magnetismu, optiky, atomové i jaderné fyziky. Odměnou jim na konci studia může být dopis oznamující přijetí na fakultu jadernou, elektrotechnickou, informačních technologií, biomedicínského inženýrství, strojní, stavební, lékařskou atd.

Vyučující: Mgr. Petr Sobotka, Ing. Jan Valášek, RNDr. Eva Kravalová

Přílohy:
Download this file (MO_Fy_2024.pdf)MO_Fy_2024.pdf181 kB