Co vám naše škola může nabídnout

Odborná způsobilost

 • obor všeobecného vzdělávání gymnázia pro přípravu na studium vysoké školy
 • obor odborného vzdělávání pro atraktivní a vysoce uplatnitelnou profesi
 • zaměření oboru střední odborné školy na management sociálních služeb/přímá obslužná péče
 • vysoká úspěšnost maturantů při maturitní zkoušce
 • vysoká úspěšnost přijetí absolventů gymnázia na vysokou školu
 • mladý a perspektivní tým pedagogů
 • klidné a rodinné prostředí s individuálním přístupem k žákům
 • jazykové kurzy a kroužky, přípravný kurz ke zkoušce FCE
 • získání zkušeností a kontaktů pro budoucí zaměstnání
 • snaha zlepšit prestiž sociálních pracovníků, jako tomu je v zahraničí

Cambridge P.A.R.K.

Stali jsme se partnerskou školou jednoho z deseti autorizovaných zkouškových center v ČR. Zkoušky Cambridge jsou světově nejuznávanější a nejrozšířenější zkoušky z angličtiny a jsou zcela v souladu s evropským referenčním rámcem pro jazyky CEFR. Motivace žáků je tak směřována k jasnému cíli – zkouškám PET (B1), FCE (B2) a CAE (C1).

Pro naše žáky to s sebou přináší možnost:

 • připravovat se na mezinárodně uznávané a platné zkoušky Cambridge během studia, a to v rámci výuky
 • skládat testy nanečisto i zkoušky samotné ve své škole
 • ohodnocení zkoušek nanečisto a doporučení ke zkoušce
 • zvýhodněné ceny zkoušek pro partnerské školy

Vybavení školy a rodinné prostředí

 • barevné prostředí učeben, jazykové a odborné učebny, laboratoře
 • moderní IT technika je součástí všech tříd
 • školní knihovna s více než 3.500 publikací
 • společenská zasedací místnost
 • relaxační koutek k odpočinku
 • školní jídelna - denně výběr ze tří jídel, školní bufet
 • sportovní zázemí je k dispozici všem žákům - velká tělocvična, posilovna a gymnastický sál

Aktivity všeho druhu

 • odborné exkurze, besedy a přednášky
 • praxe pro studenty SOŠ v prestižních zařízeních 
 • výměnné zahraniční pobyty a projekty, cesty do zahraničí
 • sportovní kurzy -  lyžařský, cyklistický, tábornický, vodácký
 • společenské akce - maturitní plesy, předávání maturitního vysvědčení, společenské večery
 • akce školy a studentského parlamentu - Majáles, Den Země, sportovní olympiáda, vánoční besídka, velikonoční jarmark a další

Strategická poloha školy

 • výhodná poloha školy pro dojíždění
 • v těsné blízkosti autobusového nádraží a vlakové zastávky Hostinné město
 • možnost ubytování na internátu

Co říkají o škole naši žáci

Videopozvánka ke studiu