Právo se vyučuje ve 3. a 4. ročníku střední odborné školy a v 1. ročníku oboru ošetřovatel. Studenti se seznámí se základy práva, právnímí systémy, Ústavou ČR, základy pracovního práva, občanského práva, trestního práva a další...

Vyučující: Mgr. Petr Sobotka, Mgr. Kateřina Šitinová