Knižní fond knihovny čítá cca 3.500 svazků beletrie i odborné literatury, kterou si mohou vypůjčit studenti, pedagogové, zaměstnanci školy i rodiče žáků.

Správce knihovny: Mgr. Jolana Fišarová