V rámci výuky chemie si žáci třídy sekundy až po oktávu osvojují základní poznatky z obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí. Předmět se podílí na formování ekologického myšlení, vede k pochopení významu základních znalostí z oblasti chemie pro život, ochrany životního prostředí, ale i vlastního zdraví. Prostřednictvím laboratorních prací, které jsou zařazeny v kvintě a sextě, jsou žáci nejen seznamováni s principy experimentální činnosti ale s užíváním zásad bezpečnosti práce. Pro zájemce o další studium chemie, nabízíme chemický seminář, v rámci kterého si žáci rozšiřují teoretické i praktické znalosti v některých chemických oblastech. Vyučující: Mgr. Hana Josífková, Ing. Zuzana Štefanová, PhD., Mgr. Lenka Tichá
Přílohy:
Download this file (MO chemie 2022_23.pdf)MO chemie 2022_23.pdf255 kB