Předmět Estetická výchova hudební se soustředí především na kreativní činnost žáků, hudební teorii a poznávání historie i současnosti hudby.

Předmět vede prostřednictvím vokálních, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činností, které se ve výuce prolínají, k porozumění hudebního umění. Žáci se učí pracovat s hlasem, jsou prostřednictvím různých aktivit vedeni k rozvoji hudebních schopností a dovedností, smyslu pro rytmus, a prohlubují tak své emocionální vnímání, city a empatii.

Vyučující: Mgr. Hana Josífková