Sociální politika je jedním z hlavních předmětů na střední odborné škole. Studenti se v průběhu studia seznámí se systémem sociálního zabezpečení v České republice, zvládnou nejen vyjmenovat, ale i spočítat některé dávky na modelových příkladech.

Mimo to se budou orientovat v problematice dysfunkčních rodin, bezdomovectví, hospicové péči a v mnoha dalších tématech. Sociální politika je společně s předmětem sociální služby povinný maturitní předmět.

Vyučující: Mgr. Kateřina Šitinová