Psychologie patří mezi hlavní odborné předměty oboru sociální činnost, vyučuje se ve všech ročnících.

Žáci se nejdříve seznámí s oblastmi obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie. Na tyto základy navazuje výuka sociální psychologie, psychologie v sociálně-zdravotní sféře a základů klinické psychologie. Vše s důrazem na propojení s poznatky a zážitky žáků získaných při praxi. Při výuce jsou využívány komunikační a sebezkušenostní cvičení a metody zážitkové pedagogiky. Na získané znalosti budou žáci navazovat v předmětu speciální pedagogika a osobnostní výchova. Psychologie je zařazena mezi povinně-volitelné předměty profilové části maturitní zkoušky. Na oboru Ošetřovatel je psychologie vyučována v 1. a 2. ročníku. Žáci se seznámí se základy jednotlivých psychologických disciplín a poté se výuka soustředí na psychologická specifika při práci ošetřovatele (např. role ošetřovatele, osobnost pacienta, bolest, verbální a neverbální komunikace.

Vyučující: Mgr. Doubrava Dřízhalová, Bc. Jan Jiruš, Mgr. Eva Košátková

Přílohy:
Download this file (MO_Ps_2024.pdf)MO_Ps_2024.pdf475 kB