Sociální služby jsou nedílnou součástí předmětu sociální politika

a společně také tvoří maturitní okruh - spssl - který je povinnou součástí maturitní zkoušky v oboru sociální činnost. Předmět je vyučován ve druhém a třetím ročníku a předkládá žákům znalosti zákona o sociálních službách. Žáci se tak dozvědí o všech sociálních službách v České republice, příspěvku na péči atd.

Vyučující: Mgr. Kateřina Šitinová