Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk.

Studenti gymnázia si u druhého cizího jazyka mohou vždy vybrat mezi německým či ruským. 
Na osmiletém gymnáziu je pak německý jazyk vyučován od třídy sekunda až po oktávu,
na konci studia je možno z NJ i maturovat na úrovni B1. V přílohách naleznete mimo jiné maturitní okruhy.
Při výuce využíváme nejčastěji a nejraději učebnice i učební materiály od nakladatelství KLETT. V příloze naleznete okruh maturitních otázek.

Vyučující: Mgr. Lucie Jandurová