Předmět Informatika a výpočetní technika je zařazen jako povinná součást gymnaziálního vzdělávání na nižším i vyšším stupni všeobecného gymnázia,

rovněž i SOŠ (4 roky) a SOU (první a třetí ročník). Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie v RVP ZV a RVP GV. Důvodem je nezbytnost naučit žáky rutinně ovládat základní HW vybavení komunikační a výpočetní techniky a SW na zpracování textů, tabulek, prezentací, grafiky a elektronické pošty. Dále pak kvalifikovaně pracovat s informacemi a orientovat se v současné informační společnosti. Pro výuku se používají stolní počítače, laptopy, dataprojektory, tiskárny, scanner, digitální fotoaparát a DVD mechaniky k zálohování dat a programů.

Vyučující: Mgr. Lucie Jandurová, Mgr. Petr Kesner, Mgr. Michaela Mědílková, Mgr. Jan Plecháč

Přílohy:
Download this file (MO_IVT_2024.pdf)MO_IVT_2024.pdf481 kB