Předmět somatologie je vyučován v 1. ročníku oboru sociální činnost a ošetřovatel. Somatologie je nauka o lidském těle, která se zabývá anatomií a fyziologií lidského těla. Předmět vede studenty k poznání stavby lidského těla – od buňky přes tkáně a orgány až po fungování orgánových soustav a řízení organismu. Studenti se seznamují se stavbou a funkcí jednotlivých orgánů a jejich uložením v lidském těle. Všechny tyto poznatky pak vedou ke snadnějšímu pochopení různých poruch v organismu a studenti je tak využívají nejen v profesním, ale i v osobním životě. Vyučující: Mgr. Hana Josífková, Bc. Lucie Šubrtová
Přílohy:
Download this file (MO Somatologie 2022_23.pdf)MO Somatologie 2022_23.pdf185 kB