Prostřednictvím autorské tvorby a vlastních prožitků vytváříme uvědomělou interakci se světem a současností. 

Do zavedených postupů jednotlivých technik a materiálů vědomě začleňujeme výtvarný experiment. V příležitostech sebevyjádření usilujeme o finální harmonizující účinek, o dosažení rovnováhy v přístupu racionálním a emocionálním. Výchovou k vybranému autorskému i uživatelskému vkusu napomáháme k formování správného estetické cítění, k objevování užitečných volnočasových aktivit a v neposlední řadě i k osvojování udržitelného životního stylu.

Vyučující: Mgr. Jaroslav Dvorský