Anglický jazyk je vyučován jako hlavní cizí jazyk. Na gymnáziu a střední odborné škole je cizí jazyk součástí maturitní zkoušky a nejčastěji je to právě anglický jazyk,

který si žáci volí jak pro státní, tak pro profilovou část. Snažíme se ho učit interaktivně, aby naši žáci mohli získané znalosti a dovednosti použít nejen u zkoušek, ale především v praktickém životě. V přílohách naleznete mimo jiné maturitní okruhy.

Cvičení z cizího jazyka se vyučuje ve 4. ročníku SOŠ a žáci si  v něm prohlubují znalosti a dovednosti potřebné k  maturitní zkoušce. Soustředíme se zde nejen na strategie potřebné při absolvování didaktického testu, ale i na zvládnutí písemné práce a ústní zkoušky z anglického jazyka. 

Vyučující: Mgr. Karolína Čivrná, Mgr. Zuzana Kočová, Mgr. Eva Košátková, Mgr. Martin Kučera, Mgr. Miroslava Maternová, Mgr. Vendula Šubrtová, Bc. Jan Štancl