Předmět je vyučován v 1. ročníku oboru ošetřovatel. Výuka první pomoci vede žáka ke správnému postupování při poskytování první pomoci. Výuka je realizována v běžné učebně. Tvoří ji výklad zaměřený na objasnění pojmů a praktické ukázky učitele doplněné použitím didaktické a multimediální techniky, obrazových materiálů a výukových DVD. Výukové metody a formy vyučování jsou voleny s ohledem na charakter učiva a naplnění výsledků vzdělávání. Výuka může být doplněna přednáškami a exkurzemi.

Vyučující: Martina Odlová