Dějepisný seminář se vyučuje v sedmém a osmém ročníku gymnázia s dvouhodinovou dotací.


Žáci sbírají data a využívají přitom metody orální historie. Samostatně reflektují odborné
historické články a vyhledávají informace ze všech dostupných zdrojů. Vedou diskuze a dialogy k
nejrůznějším historickým problémům a otázkám v zrcadle naší doby. Samostatně prezentují své
výstupy před posluchači.

 

Dějepisný seminář se vyučuje v sedmém a osmém ročníku gymnázia s dvouhodinovou dotací.
Žáci sbírají data a využívají přitom metody orální historie. Samostatně reflektují odborné
historické články a vyhledávají informace ze všech dostupných zdrojů. Vedou diskuze a dialogy k
nejrůznějším historickým problémům a otázkám v zrcadle naší doby. Samostatně prezentují své
výstupy před posluchači.

Vyučující: Mgr. Michaela Mědílková