Předmět pečovatelství se vyučuje ve 2., 3., a 4. ročníku na SOŠ při oboru sociální činnost.

Cílem předmětu je získání znalostí, praktických dovedností a schopností pro přímou péči o klienta zařízení sociálních služeb, tak v domácím prostředí. Žáci se naučí komunikovat s klienty, organizovat si práci, užívat různé kompenzační pomůcky a dodržovat pracovní postupy při jejich užívání. Seznámí se s pracovně právními předpisy a se zásadami ochrany zdraví při práci. Součástí předmětu pečovatelství je ve 2. ročníku odborná praxe při její realizaci se přihlíží k zájmům a přáním žáka, a je možné si pracoviště k výkonu praxe po domluvě s učitelem vybrat dle směřování žáka.

Vyučující: Bc. Lucie Šubrtová