Aktuality: 

Vložen soubor - seznam organismů k soutěži POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN.

Biologie se na naší škole vyučuje 2x týdně ve všech ročnících.

Náplní výuky je obecná biologie, botanika, zoologie, geologie, somatologie, genetika. Součástí výuky jsou povinné laboratorní práce v kvintě a v sextě. Výuka biologie probíhá především v odborné učebně, jejíž součástí je i zoo koutek s živými zvířaty, o které se starají členové biologicko – chemického kroužku.

Vyučující: Mgr. Miroslava Maternová, Mgr. Hana Josífková