Cvičení z cizího jazyka se vyučuje ve 4. ročníku SOŠ a žáci si  v něm prohlubují znalosti a dovednosti potřebné k  maturitní zkoušce.

Soustředíme se zde nejen na strategie potřebné při absolvování didaktického testu, ale i na zvládnutí písemné práce a ústní zkoušky z anglického jazyka.