Předmět je vyučován na SOŠ - sociální činnost (ve 2. a 3. ročníku) a SOU - ošetřovatel (v 1. a 3. závěrečném ročníku).

Obecná část se zabývá základními pojmy ekonomiky a charakteristikou různých forem podnikání včetně neziskové oblasti velmi důležité pro tento obor. Dále žák získá teoretické poznatky z oblasti podstaty fungování tržní ekonomiky, národního hospodářství, mezd, daňové soustavy, finančního trhu a podnikání. Předmět rozšiřuje znalosti a kompetence žáka, které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Součástí závěrečné zkoušky SOU - oboru ošetřovatel jsou i otázky ze světa práce.

Vyučující: Mgr. Lucie Jandurová