Je povinně volitelný předmět ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia.

Výuka se zaměřuje na rozšíření znalostí přírodovědných oborů získaných v hodinách biologie a zároveň je rozšířená o nové obory, např. mikrobiologii. Další náplní semináře je příprava k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám z biologie.

 

Vyučující: Mgr. Miroslava Maternová