Ve středu 13. října se žáci naší školy zúčastnili již 22. ročníku sbírky Bílá pastelka. Bílou pastelku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Finanční částka, kterou žáci vybrali podpoří nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodících psů pro nevidomé a například zaměstnávání lidí se zrakovým postižením.
První ročník Bílé pastelky se v ČR uskutečnil v roce 2000. Byl první velkou veřejnou sbírkou formou kasiček pro zrakově postižené v ČR. Pro její konání se zvolil datum inspirovaný Dnem bílé hole, tedy 15. říjen a od roku 2020 je sbírka třídenní.