Tak aktuální otázka zdraví byla i jednotným tématem všech projektů, které v rámci výuky jednotlivých předmětů připravili učitelé naší školy pro své žáky.

A tak se při týmové práci setkali žáci primy spolu s žáky vyšších ročníků gymnázia, SOŠ i oboru Ošetřovatel. Vyzkoušeli si jiné metody práce, práci ve skupině, práci v cizích jazycích a spoustu praktických dovedností. Vše bylo ten den jinak, ale věříme, že si žáci odnesli více než v běžný školní den.