V roce 2022 chystá kraj druhou vlnu optimalizace středních škol. Nebude tak masivní jako před čtyřmi lety, ale některých škol se zřejmě dotkne. Mnozí z nás mají v živé paměti boje za školu v Hostinném, které se táhly již řadu let a vygradovaly v roce 2018 sloučením s Gymnáziem Vrchlabí.

Ani jedna strana o sloučení příliš nestála, ale krajští zastupitelé nakonec kontroverzní optimalizaci 21 středních škol odsouhlasili. A tak vznikla škola nová, Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola. Škola, která se mohla opřít o tradici obou škol, ale která si musela své místo v tvrdé konkurenci vydobýt. Mohu hrdě prohlásit, že se jí to povedlo. Nyní máme ve Vrchlabí a v Hostinném stabilní školu s více než 550 žáky, která nabízí komplexní možnosti vzdělávání. V Hostinném mohou zájemci z 5. tříd ZŠ studovat osmileté gymnázium, kde zachováváme tradiční všeobecnou přípravu. Odbornou přípravu získají uchazeči z 9. tříd ZŠ v maturitním oboru Sociální činnost a učebním oboru Ošetřovatel. Oborech, jejichž žáci a absolventi mohou dále pokračovat ve studiích nebo naleznou obrovské možnosti uplatnění na trhu práce. Spolupracujeme s desítkami sociálních a zdravotnických zařízení. Nespornou výhodou je prostupnost oborů, kdy lze z maturitního oboru přestoupit na učební a naopak.

Žáci celé školy získali od začátku školního roku jedinečnou možnost duálního studia americké maturity. Jako první a jediná veřejná škola v projektu jsme zapojili přes 40 žáků, kteří plní čtyřletý studijní program American Academy. Program není jen o angličtině ale o všeobecném přehledu, vlastní odpovědnosti a samostatnosti. Žákům jsou k dispozici koordinátoři programu, před svátky zahájil sérii přednášek vedoucí závodu Škoda Auto ve Vrchlabí Ivan Slimák.

I když ve škole bojujeme s covidem, online a hybridní výukou, stovkami nařízení, formulářů a dotazníků, nezahálíme, chystáme další akce a projekty a jsme tu pro Vás. A je to práce všech zaměstnanců, žáků, rodičů, podporovatelů a přátel školy. Všem mockrát děkujeme.

Dejte nám šanci vzdělávat i Vaše děti. Nezklameme Vás.

Přihlášky ke studiu odevzdávejte do 1. března 2022. Informace na gymhost.cz.

Martin Vlášek, ředitel školy