Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 31. 1. 2022 byla ve Sbírce zákonů vydána novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zrušuje v plném rozsahu povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19.

Pro naši školu to znamená, že studenti oboru ošetřovatel a oboru sociální činnost mohou na naší škole studovat dále bez povinnosti očkování. Veškeré praxe a odborný výcvik bude probíhat nadále ve smluvních zařízeních.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-21