Pro žáky našeho oboru socialní činnost se naskytla možnost asistovat žákům Obchodní akademie Olgy Havlové, Janské Lázně (dále jen OA). Program pod názvem Cvičný byt je určen pro žáky OA, tedy žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří se chtějí osamostatňovat, aby po absolvování školy získali nezávislost na rodině či pobytových zařízeních a natrénovali si samostatné bydlení.

Smyslem programu je získání větší samostatnosti v různých oblastech osobního života, nabytí zkušeností, dovedností a především větší zodpovědnosti za sebe a své potřeby (zajišťování si potřebné asistence, organizace nákupů, přípravy stravy, úklid domácnosti, …). Žáci se učí nejen praktickým dovednostem spojeným s chodem domácnosti, ale především plánování a postupnému přebírání zodpovědnosti za svou budoucnost. Program vždy začíná v září daného školního roku a trvá po dobu deseti kalendářních měsíců, tedy do konce června následujícího roku. Žákům je nabídnuta pomoc při hledání asistence a je zajištěna podpora, případný dohled či kontrola koordinátory cvičného bytu.

První víkend na Obchodní akademii Olgy Havlové popisuje Matěj Voňka, žák čtvrtého ročníku našeho oboru socialní činnost.

,,Stáli jsme u zrodu úplně nového projektu Cvičný byt, který poskytuje žákům obchodní akademie jistý komfort... Meziškolní spoluprací se podařilo to, že žáci nemusí dojíždět na víkend z internátu domů. My z oboru sociální činnost jim můžeme asistovat. Cvičný byt se tak snaží žáky naučit samostatnosti a připravit je na život po absolvování školy, aby se dokázali vypořádat s nástrahami, ale i s obyčejnými věcmi každodenního života... Pro nás je někdy dost nepředstavitelné, která všechna omezení život na invalidním vozíku přináší. Dovolte mi se s vámi podělit o příklad z praxe… Úplně obyčejná věc. V nedaleké obci se koná slavnost a pro autobusy je zavedena objízdná trasa, která ovšem není bezbariérová. Jak si potom ve světě plném inkluze má takový člověk sám poradit? Snažme se být k sobě ohleduplní a buďte tak odvážní a odhodlaní jako Niky a Jirka!”