Nedávno jsme pro naše žáky oboru gymnázia a socialní činnost připravili přednášku o Transfuzním oddělení v Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Zaměřovala se především na darování krve! A co jsme se dozvěděli? Na dárcovském úseku se provádí hned několik druhů odběrů od dobrovolných dárců: odběry plné krve, odběry plazmy a odběry krevních destiček. Odebraná krev, plazma či krevní destičky se na tomto úseku dále vyšetřují a zpracovávají tak, aby mohly být použity k transfuzním účelům.